Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Пазарджик, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Постъпило е Предложение № 17-КЛ/11.10.2021г., 15:30 ч. за регистриране на кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., към същото са приложени следните документи:

 1. Предложение по чл. 255, ал.1 от ИК (Приложение №73-НС), подписано от Ангел Жеков Георгиев
 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 78-НС) - 18 бр.
 3. Пълномощно от представляващия Политическата партия Костадин Тодоров Костадинов към Ангел Жеков Георгиев

 

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и решение 638-ПВР/НС от 29.09.2021, относно регистрацията на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  на Централната избирателна комисия и решение № 579-НС/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:  

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, както следва:

Име, презиме и фамилия

1

Стоян Николов Таслаков

2

Красимир Рангелов Гълъбов

3

Иван Русинов Маринов

4

Светослав Ангелов Александров

5

Цвятко Константинов Стефанов

6

Евелин Тенев Петков

7

Мирослав Юлиянов Куртев

8

Десислава Илиева Георгиева

9

Иван Илиев Тодев

10

Николай Лазаров Бадев

11

Павел Борисов Александров

12

Огнян Иванов Петров

13

Митра Николова Чопева

14

Цветелина Запрянова Мечкова

15

Ненко Иванов Дадански

16

Лъчезар Атанасов Стефанов

17

Илия Луков Немски

18

Магдалена Любенова Дамянова

 1. Да се издаде удостоверение на регистрираните кандидати от кандидатската листa на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ след влизане на решението в сила.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:47 часа

Календар

Решения

 • № 60-НС / 12.10.2021

  относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „ПРАВОТО“

 • № 59–ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 58-ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения