Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Пазарджик, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

Постъпило е Предложение № 24-КЛ/12.10.2021г., 11:55 ч. за регистриране на кандидатската листа на ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., към същото са приложени следните документи:

 1. Предложение по чл. 255, ал.1 от ИК (Приложение №73-НС), подписано от Ангел Минков Минков
 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 78-НС) - 4 бр.
 3. Пълномощно от представляващия Политическата партия Красимир Христов Янков към Ангел Минков Минков,

 

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и решение 651-НС от 29.09.2021, относно регистрацията на ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“  на Централната избирателна комисия и решение № 579-НС/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК - ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:  

 

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, както следва:

Име, презиме и фамилия

1

Иван Иванов Търпоманов

2

Траянка Чернева Георгиева

3

Чириса Тодорова Георгиева

4

Кирил Запринов Ламбрев

 

 1. Да се издаде удостоверение на регистрираните кандидати от кандидатската листa на ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ след влизане на решението в сила.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:56 часа

Календар

Решения

 • № 60-НС / 12.10.2021

  относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „ПРАВОТО“

 • № 59–ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 58-ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения