Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 58-ПВР/НС
Пазарджик, 12.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Пещера, регистрирано с вх. № 79/12.10.2021 г., по реда на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Пещера.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, РИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Пещера, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

132100001

председател

Иванела Бориславова Климучкова

132100001

зам.председател

Гюлюмсер Мехмедова Идриз

132100001

секретар

Георги Димитров Пасков

132100001

член

Добринка Стоянова Илиева

132100001

член

Мария Илиева Николова

132100001

член

Атанас Стоянов Паев

132100001

член

Валерия Андреева Пройчева

132100001

член

Юлия Асанова Мутишева

132100001

член

Юлиана Лазарова Стаменлиева

132100002

председател

Екатерина Милкова Титова

132100002

зам.председател

Боян Цветанов Ахчийски

132100002

секретар

Ирена Валентинова Василева

132100002

член

Маргарита Василева Илиева

132100002

член

Георги Иванов Протогеров

132100002

член

Христо Александров Хълчев

132100002

член

Маруся Великина Карауланова

132100002

член

Бетина Борисова Коева

132100002

член

Георги Тодоров Шикренов

132100003

председател

Виолета Видкова Кирова

132100003

зам.председател

Мария Георгиева Михайлова

132100003

секретар

Хъкмет Наим Идриз

132100003

член

Никола Иванов Стоилов

132100003

член

Мария Стефанова Маргарова

132100003

член

Ангел Томов Иванов

132100003

член

Красимира Георгиева Халачева

132100004

председател

Елена Костадинова Фолева

132100004

зам.председател

Стоян Димитров Мадин

132100004

секретар

Маргарита Спасова Кръстева

132100004

член

Севинч Юсеин Пехливанова

132100004

член

Соня Методиева Аврамова-Миразчиева

132100004

член

Мария Ламбрева Щерева

132100004

член

Северина Борисова Доспатлиева

132100004

член

Нериман Мустафова Ерден

132100004

член

Анка Сабинова Топчиева

132100005

председател

Ася Альошева Камберова

132100005

зам.председател

Нина Георгиева Янакиева

132100005

секретар

Александър Митков Иванов

132100005

член

Елена Дамянова Копрившка

132100005

член

Еленко Людмилов Рядков

132100005

член

Вера Атанасова Драгова

132100005

член

Райна Петрова Гюзелева

132100005

член

Благовеста Петрова Костадинова

132100005

член

Затие Асан Сали

132100006

председател

Юсуф Ахмедов Мехмедов

132100006

зам.председател

Гинка Георгиева Ставракиева

132100006

секретар

Райна Костадинова Кушлева

132100006

член

Мария Сотирова Малинова

132100006

член

Васил Димитров Батаклиев

132100006

член

Василка Крумова Даскалова

132100006

член

Надя Георгиева Костадинова

132100006

член

Татяна Евгениева Костадинова

132100006

член

Благовеста Тодорова Янева

132100007

председател

Софка Ценкова Бояджиева

132100007

зам.председател

Мария Ангелова Найденова

132100007

секретар

Кристина Георгиева Диманина

132100007

член

Невенка Георгиева Маргинова

132100007

член

Галина Николова Смилянова

132100007

член

Елеонора Георгис Керамарис

132100007

член

Севдалина Деянова Семерджиева

132100007

член

Айдоан Алперов Балъкчиев

132100007

член

Георги Николаев Янакиев

132100008

председател

Фейзи Ахмед Алиш

132100008

зам.председател

Емин Руфат Мустафа

132100008

секретар

Рени Сталева Камберова

132100008

член

Мариян Тодоров Христев

132100008

член

Назире Исмаилова Алишева

132100008

член

Васил Рашков Узунов

132100008

член

Шермин Ремзиева Радева

132100008

член

Айрие Нуреттин Пехливан

132100008

член

Рашко Димитров Узунов

132100009

председател

Цвета Георгиева Башкехайова

132100009

зам.председател

Елена Иванова Керенчева

132100009

секретар

Ремзие Юсеинова Джан

132100009

член

Елена Петрова Атанасова

132100009

член

Сейда Мюмюннеджатинова Ахмедова

132100009

член

Маргарита Василева Танева

132100009

член

Юмюгюл Басри Коджаали

132100009

член

Христоско Стефанов Богданов

132100009

член

Атанас Тодоров Христосков

132100010

председател

Стефка Стоичкова Велинова

132100010

зам.председател

Димитър Рашков Узунов

132100010

секретар

Василка Димитрова Грозданова

132100010

член

Надежда Стоянова Атанасова

132100010

член

Антоанета Иванова Паунова

132100010

член

Ангелина Костова Кръстанова

132100010

член

Татяна Асенова Андреева

132100010

член

Катя Запрянова Тилева

132100010

член

Гергана Илиева Мераклиева

132100011

председател

Надка Кръстева Щерева

132100011

зам.председател

Росица Борисова Деспотова

132100011

секретар

Ангел Кръстев Начков

132100011

член

Нергиз Елмазиева Асанова

132100011

член

Симеонка Христоскова Тоткова

132100011

член

Елена Георгиева Дузова

132100011

член

Стефка Петрова Якофова

132100011

член

Адриана Ганчева Водиева

132100011

член

Катя Василева Узунова

132100012

председател

Мария Владимирова Коева

132100012

зам.председател

Гюлджан Мюмюнова Жребичкалиева

132100012

секретар

Стефан Христосков Богданов

132100012

член

Снежана Георгиева Ганева

132100012

член

Гюлтен Фехимова Чаушева

132100012

член

Теменужка Стойчева Попова

132100012

член

Доротея Бориславова Попова

132100012

член

Гинка Тодорова Милчева

132100012

член

Николина Цветанова Гърдева

132100013

председател

Христина Николова Стайкова

132100013

зам.председател

Светла Георгиева Георгиева

132100013

секретар

Дафинка Стефанова Тончева

132100013

член

Тюркян Мустафова Авджибашиева

132100013

член

Стоянка Владова Христова

132100013

член

Веселка Аспарухова Банчева

132100013

член

Славка Стефанова Чанакчалиева

132100014

председател

Даниела Димитрова Младенова

132100014

зам.председател

Рамадан Тасим Мехмед

132100014

секретар

Екатерина Йорданова Джалова

132100014

член

Митко Иванов Иванов

132100014

член

Елена Георгиева Карагеоргиева

132100014

член

Георги Димитров Павлов

132100014

член

Иван Костадинов Чанакчалиев

132100014

член

Росица Костадинова Бозова

132100014

член

Айлин Емин Павлова

132100015

председател

Елена Петрова Стоилова

132100015

зам.председател

Верка Георгиева Узунова

132100015

секретар

Екатерина Димитрова Балабанова

132100015

член

Джаватен Махремова Ристемова

132100015

член

Живка Димитрова Петрова

132100015

член

Мария Христова Атанасова

132100015

член

Йорданка Кръстева Батаклиева

132100016

председател

Мариана Димитрова Хамамджиева

132100016

зам.председател

Архангел Димитров Павлов

132100016

секретар

Петя Димитрова Анчева

132100016

член

Мариана Ламбрева Джинева

132100016

член

Вера Георгиева Паскова

132100016

член

Исмаил Ахмедов Сираков

132100016

член

Петя Димитрова Паликарова

132100016

член

Костадин Димитров Костов

132100016

член

Силвия Георгиева Христова-Гривова

132100017

председател

Соня Веселинова Бурова

132100017

зам.председател

София Ангелова Алексиева

132100017

секретар

Цветелина Щерева Тахова

132100017

член

Елена Ламбрева Ацинова

132100017

член

Гюлюмсер Байрамалиева Чаушева

132100017

член

Стефка Георгиева Василева

132100017

член

Димитър Георгиев Павлов

132100017

член

Снежана Петрова Бозова

132100017

член

Мариана Николова Костадинова

132100018

председател

Снежана Савова Грозданова

132100018

зам.председател

Минко Колев Даскалов

132100018

секретар

Вера Димитрова Василева

132100018

член

Виктория Георгиева Смилянова

132100018

член

Катерина Костадинова Сандрева

132100018

член

Зейра Мустафа Чакър

132100018

член

Надежда Спирова Батаклиева

132100018

член

Ели Сотирова Захова

132100018

член

Миглена Иванова Хамамджиева

132100019

председател

Екатерина Миткова Маринова

132100019

зам.председател

Олга Славова Михайлова

132100019

секретар

Мария Георгиева Попова

132100019

член

Фатма Мустафова Келешева

132100019

член

Стефка Савова Попова

132100019

член

Магдалена Иванова Харизанова

132100019

член

Ваня Тодорова велева

132100019

член

Ангелина Янкова Щерева

132100019

член

Павлина Цветанова Иванова

132100020

председател

Златка Филипова Златанова

132100020

зам.председател

Елена Гарелова

132100020

секретар

Мария Щерева Паева

132100020

член

Петър Димитров Харизанов

132100020

член

Мюмюн Хюсеин Дурмуш

132100020

член

Елена Йорданова Маркова

132100020

член

Добринка Христова Смилянова

132100020

член

Григор Тодоров Григоров

132100020

член

Кристина Николаева Димитрова

132100021

председател

Божанка Костадинова Георгиева

132100021

зам.председател

Илияна Пламенова Миткова

132100021

секретар

Айдан Мехмедова Садулова

132100021

член

Мария Николова Елинова

132100021

член

Анче Димитрова Терзиева

132100021

член

Сийка Ангелова Керамарис

132100021

член

Рени Иванова Лазова

132100021

член

Фанка Петрова Хамамджиева

132100021

член

Цветелина Георгиева Арнаудова

132100022

председател

Ботьо Василев Стоименов

132100022

зам.председател

Ангелина Недкова Алексиева

132100022

секретар

Василка Георгиева Димитрова

132100022

член

Добринка Колева Петрова

132100022

член

Затие Ахмедова Садулова

132100022

член

Христо Костадинов Паев

132100022

член

Маруся Христова Димова

132100023

председател

Стоянка Георгиева Делиева

132100023

зам.председател

Александър Недков Алексиев

132100023

секретар

Иванка Банова Танева

132100023

член

Атанас Неделчев Рядков

132100023

член

Методи Асенов Аврамов

132100023

член

Надежда Александрова Христова

132100023

член

Мария Ангелова Цанкова

132100023

член

Димитър Костадинов Костов

132100023

член

Стилиан Стоименов Тошев

132100026

председател

Мария Димитрова Кандева

132100026

зам.председател

Петрунка Боянова Кандева

132100026

секретар

Юлия Росенова Лупанова

132100026

член

Алекс Неделчев Рядков

132100026

член

Габриела Николаева Кънева

132100026

член

Мария Филипова Златанова

132100026

член

Елена Йорданова Трошанова

132100026

член

Анелия Стефанова Кинчева

132100026

член

Атанаска Стоичкова Гочева

132100027

председател

Николай Димитров Караджов

132100027

зам.председател

Лиляна Димитрова Данчева

132100027

секретар

Ева Борисова Исаева

132100027

член

Шефкет Исмаилов Чаушев

132100027

член

Биляна Димитрова Ташева

132100027

член

Веска Димитрова Зайчева

132100027

член

Верка Тодорова Тянева

132100027

член

Павел Йорданов Калаузки

132100027

член

Севдалина Василева Пройчева

132100028

председател

Петя Георгиева Стамболис

132100028

зам.председател

Борис Георгиев Тонев

132100028

секретар

Лилия Георгиева Гайдарова

132100028

член

Светла Антонова Келчева

132100028

член

Нанси Добрева Тодорова

132100028

член

Иванка Георгиева Попова

132100028

член

Ваня Владимирова Георгиева

132100028

член

Антоанета Димитрова Котарова

132100028

член

Димитър Иванов Попов

 

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Име

Атанас Костадинов Якофов

Анна Тодорова Тянева

Таня Иванова Аргирова

Йордан Ангелов Костадинов

Танчо Анчев Георгиев

Ангел Иванов Чонков

Цветанка Петрова Георгиева

Донка Гочева Радева

Даниела Ангелова Здравчева

Цветана Иванова Иванова

Фикрие Мехмедова Фотенлиева

Неждет Фехимов Чаушев

Неврие Мехмед Садулова

Фатма Селяйтинова Дафова

Невин Исмаилова Саатчъ

Еджем Емин Мустафа

Здравка Бориславова Ненова

Георги Щерев Щерев

Вичка Димитрова Мандражиева

Диана Йорданова Недялкова

Иванка Костадинова Климучкова

Нели Костадинова Коврошилова

 

 

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения