Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 59–ПВР/НС
Пазарджик, 12.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Брацигово, регистрирано с вх. № 77/12.10.2021 г., по реда на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Брацигово.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, РИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Брацигово, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

130600001

председател

Теодора Георгиева Борисова

130600001

зам.председател

Стойка Стоянова Гемиева

130600001

секретар

Мария Тодорова Узунова

130600001

член

Димитър Василев Грънчаров

130600001

член

Нуртен Сейфи Ашикова

130600001

член

Асен Михайлов Гунчев

130600001

член

Жана Илиева  Ягнина

130600001

член

Надя Тодорова Чобанова

130600001

член

Атанас Костадинов Шишков

130600002

председател

Евелина Петрова Демирова

130600002

зам.председател

Василия Стоянова Найденова

130600002

секретар

Цветанка Данаилова Филева

130600002

член

Стефка Стойкова Глухчева

130600002

член

Аксим Кръстев Вълков

130600002

член

Георги Руменов Тодовичин

130600002

член

Василка Костадинова Маркова

130600002

член

Любен Борисов Гюров

130600002

член

Ягода Георгиева Балдева

130600003

председател

Донка Петрова Мицова

130600003

зам.председател

Марина Златкова Драгнева

130600003

секретар

Кенан Хюсеин Дурмуш

130600003

член

Стоянка Иванова Власева

130600003

член

Татяна Димитрова Глухчева

130600003

член

Анастасия Иванова Клянчева

130600003

член

Дафинка Николаева Михайлова

130600004

председател

Васка Василева Златанска

130600004

зам.председател

Нели Иванова Донова

130600004

секретар

Бисерка Василева Деянова

130600004

член

Дафинка Добрева Костадинова

130600004

член

Мария Тодорова Георгиева

130600004

член

Ваня Петрова Босилина

130600004

член

Илиян Емилов Шалев

130600004

член

АТАНАС ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

130600004

член

Димитрина Стоянова Чанакчиварова

130600005

председател

Костадин Атанасов Шишков

130600005

зам.председател

Йордан Кръстев Вълков

130600005

секретар

Любляна Милчева Паунова

130600005

член

Елена Илиева Гемиева

130600005

член

Боряна Георгиева Василева

130600005

член

Галина Петрова Пенева

130600005

член

Мария Николова Сакалова

130600005

член

Христо Златков Златков

130600005

член

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ХРИСТОСКОВА

130600006

председател

Ангелина Василева Калинова

130600006

зам.председател

Габриела Томова Дамянова

130600006

секретар

Росица Николаева Хаджиева

130600006

член

София Кирилова Кътева

130600006

член

Евгения Ангелова Дамянова

130600006

член

Цветанка Еленова Миткова

130600006

член

Михаил Асенов Гунчев

130600007

председател

Християн Спасов Николов

130600007

зам.председател

Елена Стоилова Кисова

130600007

секретар

Ива Василева Цикалова

130600007

член

Даниела Александрова Филева

130600007

член

Йорданка Янева Власева

130600007

член

Тодор Костадинов Кузманов

130600007

член

Христина Петрова Казакова

130600008

председател

Васка Крумова Спасова

130600008

зам.председател

Иванка Руменова Терзиева

130600008

секретар

Тодор Ангелов Керенчев

130600008

член

Цветана Петрова Сендрева

130600008

член

Станимир Атанасов Войнски

130600008

член

Иван Ангелов Дамянов

130600008

член

Татяна Кръстева Начкова

130600009

председател

Радка Георгиева Дечева

130600009

зам.председател

Ива Николаева Пильова

130600009

секретар

Валентина Невенова Бояджиева

130600009

член

Димитрия Борисова Ламбрева

130600009

член

Снежана Иванова Рангелова

130600009

член

Людмил Енев Стоичков

130600009

член

Стоянка Борисова Динкина

130600009

член

Софи Стилиянова Александрова

130600009

член

Стоянка Георгиева Анчева

130600010

председател

Рангел Тодоров Тасков

130600010

зам.председател

Надя Василева Цойкова

130600010

секретар

Невена Василева Илиева

130600010

член

Мария Петрова Петрова

130600010

член

АТАНАСКА ЦВЕТАНОВА ВЛАХОВА

130600010

член

Гергана Петрова Кайнарова

130600010

член

Димитър Пламенов Митков

130600010

член

Росица Стоянова Ненова

130600010

член

Иван Димитров Кайнаров

130600011

председател

Атанас Георгиев Синапов

130600011

зам.председател

Десислава Йосипова Трънгаловска

130600011

секретар

Христина Димитрова Зяпкова

130600011

член

Надка Османова Османова

130600011

член

Грозденка Атанасова Великова

130600011

член

Лена Петрова Цойкова

130600011

член

Димитринка Николаева Пилева

130600012

председател

Христинка Димитрова Полякова

130600012

зам.председател

Александър Данаилов Данаилов

130600012

секретар

Ангел Стоянов Кузев

130600012

член

Георги Георгиев Гемишев

130600012

член

Иво Василев Владимиров

130600012

член

Юлия Иванова Петрова

130600012

член

Костадинка Георгиева Влахова

130600012

член

Цветан Спасов Чардаков

130600012

член

Филка Недкова Османова

130600013

председател

Стоян Здравков Георгиев

130600013

зам.председател

Теменужка Антонова Кузева

130600013

секретар

Денка Миленкова Янева

130600013

член

Тайбе Алиева Гавазова

130600013

член

Стоян Пламенов Панчев

130600013

член

Георги Стоянов Стоилов

130600013

член

Ангелина Христова Неделчева

130600013

член

Цонко Николов Шопов

130600013

член

Елена Димитрова Варадинова

130600014

председател

Людмил Стоянов Панчев

130600014

зам.председател

Емил Антонов Ангелов

130600014

секретар

Гергана Любомирова Бакърджиева

130600014

член

ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА

130600014

член

Илияна Трифонова Тодорова

130600014

член

Елена Ангелова Лабова

130600014

член

Цветелина Дамянова Полякова

130600015

председател

Мариана Петкова Динева

130600015

зам.председател

Стоянка Димитрова Костадинова

130600015

секретар

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

130600015

член

Никола Лазаров Лазаров

130600015

член

Василка Стоянова Иванова

130600015

член

Търпена Ангелова Лабова

130600015

член

Валентина Асенова Бояджиева

130600016

председател

Донка Петрова Хаджиева

130600016

зам.председател

Гергана Василева Джамова

130600016

секретар

Таня Василева Христодорова

130600016

член

Мария Костадинова Манолчева

130600016

член

Ивелина Димитрова Илинчева

130600016

член

Иван Петров Илчев

130600016

член

Георги Николаев Мишев

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Име

Красимира Стефанова Мишева

Калинка Груева Зънгарова

Стефана Борисова Тошкова

Антоанета Иванова Ценова

Марениела Йорданова Зънгарова

Елена Маринова Попова

Лиляна Ангелова Банкова

Дафинка Костадинова Костадинова

Надя Веселинова Борисова

Любка Ангелова Сербезова

Симеонка Ангелова Андонова

Димитрийка Георгиева Гемишева

Екатерина Борисова Атанасова

Иван Спиров Райков

Стоянка Василева Райкова

Елена Викторио Младенова

Елена Атанасова Кацарова

Пенка Георгиева Тодорова

Таня Йорданова Троянова

Борянка Георгиева Траянова

Дафинка Крумова Василева

Ани Петрова Филева

Мария Благоева Хаджиева

Марийка Николова Млечкова

Огнян Рангелов Пейков

Катерина Илиева Димитрова

Румяна Стоянова Аризанова

Ангел Атанасов Аризанов

Елена Костадинова Георгиева

Ангел Христев Ангелов

Петър Костадинов Гьошев

Мария Костадинова Илчева

Екатерина Стоилова Търпова

Вълчо Иванов Шопов

Мария Александрова Сербезова

Жулиета Георгиева Сербезова

Здравка Грозданова Кръстева

Осман Шаинов Османов

Абедин Ахмедов Гавазов

 

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения