Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Пазарджик, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „ПРАВОТО“

Постъпило е Предложение № 26-КЛ/12.10.2021г., 13:45 ч. за регистриране на кандидатската листа на ПП „ПРАВОТО“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., към същото са приложени следните документи:

 1. Предложение по чл. 255, ал.1 от ИК (Приложение №73-НС), подписано от Мартин Светославов Киров
 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 78-НС) - 1 бр.
 3. Пълномощно от представляващия Политическата партия от Мария Петрово Колева към Мартин Светославов Киров

 

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и решение 626-НС от 28.09.2021, относно регистрацията на ПП „ПРАВОТО“ на Централната избирателна комисия и решение № 579-НС/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК - ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:  

 

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на ПП „ПРАВОТО“, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 1.  

Красимир Борисов Криводолски

 

 1. Да се издаде удостоверение на регистрираните кандидати от кандидатската листa на ПП „ПРАВОТО“ след влизане на решението в сила.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:55 часа

Календар

Решения

 • № 60-НС / 12.10.2021

  относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „ПРАВОТО“

 • № 59–ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 58-ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения