17.05.2019

Съобщение

Днес от 14:30 ч. в сградата на Областна Администрация (приемна) ще се проведе онлайн обучение на членовете на РИК и на представителите на общините в 13 избирателен район - Пазарджишки от представители на ЦИК.

13.05.2019

ГРАФИЦИ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ АДРЕСИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА НА СИК- от РИК –ПАЗАРДЖИК

Общини

Дата

Час

Адрес

Отговорници

Пазарджик

19.05.2019г.

17.30

от 1 до 48

18:30

от 49 до 95

бул.„България“ № 2

Сградата на

Общинска администрация - Пленарна зала

Добрев

Абаджиева

Мезов

20.05.2019г.

18.00

Мехмедова

Георгиева

Гешев

Батак

21.05.2019г.

14.00

Площад „Освобождение“ №5

Христоскова

Гешев

Георгиева

Ракитово

22.05.2019г.

14.00

ул:“Иван Клинчаров“ № 57

Христоскова

Гешев

Георгиева

Брацигово

23.05.2019г.

16.30

ул.„Христо Смирненски“ №1

Младежки дом

 

Гочева

Мартинова

Абаджиева

Пещера

23.05.2019г.

18.30

ул. „Димитър Горов“ №2,

Читалище„Развитие“

Гочева

Мартинова

Абаджиева

Панагюрище

23.05.2019г.

18.00

ул. „Кръстьо Гешенов“ №1 - ТДП

Ценова

Мулешков

Лумбева

 

Стрелча

20.05.2019г.

18.00

Сградата на Общината

Ценова

Мулешков

Лумбева

Белово

 

21.05.2019г.

18.00

Ул.“Орфей“ № 4

Власев

Дрянов

Мезов

Лесичово

 

22.05.2019г.

18.00

Площад „23-ти Септември“ № 2

Власев

Дрянов

Мезов

Септември

 

20.05.2019г.

18.30

бул.“България“№ 147

Власев

Дрянов

Мезов

Велинград

17.05.2019г.

17.30

ул: „Хан Аспарух“ № 35-Сградата на Общината

Мехмедова

Добрев

Тумбева

Сърница

17.05.2019г.

15.00

ул: „Свобода“  №13-Читалището

Мехмедова

Добрев

Тумбева

20.04.2019

Съобщение

 

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

     12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

16.04.2019

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

1. През Интернет на адрес: https://www.grao.bg/elections/ 

2. Чрез SMS: Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с        номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

3. Чрез стационарен или мобилен телефон: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

16.04.2019

Съобщение

Гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

15.04.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ 

 

РИК-Пазарджик напомня, че крайният срок за:

 • За заявяване на желание за гласуване извън страната е 30.04.2019г.;
 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.05.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019г.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 104-ЕП / 19.05.2019

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Брацигово по предложение на Красимир Първанов – упълномощен представител на ПП „АТАКА“ и КП „Обединени патриоти“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 103-ЕП / 19.05.2019

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Красимир Първанов – упълномощен представител на ПП „АТАКА“ и КП „Обединени патриоти“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 102-ЕП / 19.05.2019

  относно: Извършване замяна на редовни и допълва списък с резервни членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Лиляна Мърхова-Присадникова – упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения