№ 226-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

№ 225-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

№ 224-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

№ 223-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : След извършена проверка от г-жа Иванка Лумбева и г-н Петър Мулешков – членове на РИК-Пазарджик, извършена чрез телефонни разговори с ръководството на СИК №130800053 - г-жа Нина Пегова – секретар и инспектор от МВР - Албен Бошнаков е установено, че пред изборното помещение и в близост до сградата няма лица, които да агитират гражданите да гласуват и отбелязват номер 20 в интегралната бюлетина. РИК остава жалбата без уважение. Решението подлежи на оспорване по чл. 73 от ИК. Да се обяви в регистъра на жалби на електронната страница на РИК-Пазарджик.

№ 222-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба от Антоанета Христова Дачева, вх.№7 ЖС/26.05.2019г. против Фалих Трончов – религиозен водач в село Магерово, община Велинград за извършване на агитация за гласуване и отбелязване на номер 20 в интегралната бюлетина пред СИК №130800053 – с. Цветино, община Велинград.

№ 221-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на Кузо Божинов – упълномощен представител на ПП „ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 220-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх.№ 5ЖС/26.05.2019г. по описа на РИК – Пазарджик, подадена от Петя Цанкова, упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за извършване на агитация за гласуване за листата на ДПС в близост до СИК №132100006 – Пещера, училище „Л. Каравелов“.

№ 219-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Сигнал № ЕП-22-382/25.05.2019г. по описа на ЦИК – София от Борислав Валентинов Лазаров, член на СИК №132000020, с вх. № 4ЖС/25.05.2019г. – по описа на РИК – Пазарджик.

№ 218-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Извършване на промяна в членове и ръководен състав в секционни избирателни комисии на 13 избирателен район Пазарджишки в изборния ден за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 217-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Брацигово в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 216-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера по предложение на Десислава Костадинова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 215-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове на СИК на територията на Община Белово по предложение на Васил Савов – упълномощено лице на ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 214-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове на СИК на територията на Община Панагюрище по предложение на Петко Радев – упълномощено лице на ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 213-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Заличаване на лице от списъка с упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ по предложение на Станимир Велчев - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 212-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Велинград по предложение на Исмаил Моллов – представител на ПП „ДПС“ за Община Велинград в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 211-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на Кузо Божинов – упълномощен представител на ВМРО-БНД в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 210-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на Христос Рамбов – упълномощен представител на ПП „ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 209-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Андон Андонов – упълномощен представител на ПП „НФСБ“ и КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 208-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 207-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения