Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 224-ЕП
Пазарджик, 26.05.2019

ОТНОСНО: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

След извършена проверка от г-жа Иванка Лумбева и г-н Петър Мулешков – членове на РИК-Пазарджик и г-н Васил Мезов – зам. Председател на РИК-Пазарджик, извършена чрез телефонни разговори с ръководството на СИК №131900056 - г-жа Мария Благова – председател и г-жа Николинка Гостева – зам. председател на гореописана секция  е установено, че вследствие на изрично указание на председателя на СИК № 131900056 за 90 броя гласували избиратели в избирателния списък не е попълнен номера на документа им за самоличност, но е отразен единния граждански номер.

            На ръководния състав на секцията са дадени незабавни указания за вписване на номерата на документите за самоличност на избирателите в избирателните списъци.

            До ЦИК е изпратено писмо с изх. №18/26.05.2019г. за даване на указания и решение по настоящия казус. След повторни указания от страна на ЦИК, РИК Пазарджик извърши повторна проверка на място - СИК № 131900056, при която се установи, че броя на гласувалите избиратели без отразен в избирателния списък номер на лична карта е 104, вместо 90. Представено е писмено обяснение от страна на председателя на секцията, г-жа Мария Благова, и протокол, подписан от всички 9 члена на СИК.

 

С оглед на гореизложеното, РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

Приема, че са спазени изискванията на ИК и Методическите указания. Не е нарушена процедурата по идентификация на цитираните по-горе 104 гласоподаватели.

 

Решението подлежи на оспорване по чл. 73 от ИК.

 

Да се обяви в регистъра на жалби на електронната страница на РИК-Пазарджик.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.05.2019 в 20:00 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения