Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 105-ЕП
Пазарджик, 21.05.2019

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ № 105 – ЕП/20.05.2019г. Взето с Протокол № 16 – ЕП/20.05.2019г. Относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на Исмаил Моллов – представител на ПП „ДПС“ за Община Велинград в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е предложение от Исмаил Моллов – представител на ПП „ДПС“  за Община Велинград, регистрирано с вх.№171/20.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на Община Велинград.

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 54 – ЕП/24.04.2019г., взето с Протокол № 6 – ЕП/24.04.2019г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

130800036

Зам.председател

Емил Александров Юруков

Десислава Обретенова Баръмова

130800038

Зам.председател

Али Мусов Садъков

Ахмед Джемалов Маджиров

130800039

Зам.председател

Мирослав Манушев Баръмов

Ася Алекова Кичилиева

130800049

Зам.председател

Светлин Манушов Пантаджиев

Рефи Мехмедов Кехайов

130800057

Зам.председател

Али Балик Калъчев

Мехмед Меджит Муса-Калъч

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения