Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 108-ЕП
Пазарджик, 21.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на специалисти към РИК-Пазарджик за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на ЦИК, както и приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание с чл. 70 от ИК и във връзка с Решение № 5-ЕП от 23.03.2019г. т.8 на ЦИК,

                                                         РИК - Пазарджик

РЕШИ:

 За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на ЦИК, както и приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., за специалисти към РИК – Пазарджик, определя следните лица:

1.Васил Иванов Иванов

2.Христо Спасов Башкехайов

3.Димо Иванов Ципорков

4.Ясeмин Юсуф Мехмедова

Във връзка с горното възлага на Председателя на РИК-Пазарджик да сключи договор с определените лица и Областен управител – Пазарджик за периода от 26.05.2019 г. до  27.05.2019г включително.

Решението подлежи на оспорване  по реда на чл.73 от ИК

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения