Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 109-ЕП
Пазарджик, 21.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Лиляна Мърхова-Присадникова – упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило e  предложениe от Лиляна Мърхова-Присадникова – упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, регистрирани с вх.№181/20.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на Община Пазарджик.

 

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, РЕШЕНИЕ №57–ЕП/30.04.2019г., взето с Протокол № 8–ЕП/ 30.04.2019г., както и Решение №91-ЕП/17.05.2019г., взето с Протокол №14-ЕП/17.05.2019г. на РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

1.Извършва замяна на членове на СИК на територията на Община Пазарджик, както следва:

 

Секция №

Длъжност

Освобождава

Назначава

131900007

секретар

Таня Георгиева Георгиева

Желязка Дянкова Дянкова

131900033

секретар

Вера Атанасова Клисурска

Катерина Стоицева Сеферинкина

131900034

Зам. председател

Иван Найденов Найденов

Валентина Иванова Ринкова

131900038

член

Борислава Спасова Паскалева

Иванка Петрова Димитрова

131900055

член

Иванка Илиева Пенева

Сталинка Георгиева Проданова

131900056

член

Йорданка Стаменова Узунова

Лушка Радославова Стайкова

131900061

член

Костадин Стоянов Пенчев

Гергана Димитрова Костадинова

131900071

член

Петър Луков Воденичаров

Валя Асенова Топалова

131900090

член

Анастасия Филипова Петрова

Гергана Николова Дикова

131900155

член

Ягодка Йорданова Дончева

Георги Стоянов Георгиев

131900156

член

Митка Димитрова Попова

Георги Йорданов Стоянов

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения