Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 110-ЕП
Пазарджик, 21.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на Махмуд Салим – упълномощен представител на ПП ДПС за област Пазарджик в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение Махмуд Салим – упълномощен представител на ПП ДПС за област Пазарджик, регистрирано с вх.№184/21.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на Община Септември.

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 48 – ЕП/24.04.2019г., взето с Протокол № 6 – ЕП/24.04.2019г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

132900012

член

Ангел Емилов Янков

Михаил Руменов Атанасов

132900013

Зам. председател

Лютви Неджбедин Рамадан

Никола Илиев Николов

132900021

председател

Васил Митков Бойков

Митко Георгиев Велков

132900022

Зам. председател

Зоя Александрова Стойчева

Гина Георгиева Чавдарова-Бошева

132900023

председател

Гина Георгиева Чавдарова-Бошева

Зоя Александрова Стойчева

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения