Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 116-ЕП
Пазарджик, 21.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Людмила Йончева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Людмила Йончева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“  с вх.№199/21.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Пазарджик.

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 57 – ЕП/30.04.2019г., взето с Протокол № 8 – ЕП/ 30.04.2019г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

131900088

Зам. председател

Димитър Спасов Гърдев

Красимира Недялкова Велева

131900048

член

Уляна Георгиева Айналиева 

Бистра Запрянова Манева

131900054

член

Галина Георгиева Младенова

Йорданка Иванова Андреева

131900026

член

Илиян Петров Тодоров

Елка Илиева Тодорова

131900079

член

Стефана Атанасова Тренчева

Цеца Йотова Стоянова

131900161

Зам. председател

Надежда Димитрова Тодорова

Милена Иванова Димитрова

131900174

секретар

Валентина Тодорова Караминова

Марияна Сивкова Делидимова

131900173

член

Симеон Александров Натов

Данаил Проданов Динев

131900174

член

Данаил Проданов Динев

Симеон Александров Натов

131900087

член

Бранимира Петрова Троянова

Георги Младенов Младенов

131900005

член

Георги Младенов Младенов

Иванка Димитрова Божилова

131900044

член

Гергана Петрова Лютова

Атанаска Иванова Попова

131900067

член

Милан Василев Троянов

Гергана Петрова Лютова

131900010

член

Николета Емилова Иванчева

Иванка Димитрова Йонова

131900004

Председател

Петър Василев Павлов

Валерия Вардинова Иванова

131900048

Председател

Ралица Спасова Илиева

Любен Георгиев Йорданов

131900176

Председател

Стоянка Иванова Минчева

Живка Василева Димитрова

131900166

член

Николина Павлова Павурджиева

Велин Спасов Шуманов

131900167

член

Йорданка Йорданова Тонова

Николина Павлова Павурджиева

131900083

член

Атанаска Димитрова Димитрова

Боряна Борисова Ханджийска

                                           

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения