Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 118-ЕП
Пазарджик, 21.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на Галина Василева Траянова – упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Христо Христов  – упълномощен представител на Галина Василева Траянова – упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с вх.№ 202/21.05.2019г., относно извършване на замяна на член в състав на СИК на територията на община  Брацигово.

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 53 – ЕП/ 24.04.2019г., взето с Протокол № 6 – ЕП/ 24.04.2019г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

130600010

Председател

Людмил Енев Стоичков

Рангел Тодоров Тасков

130600014

Член

Васил Янков Йорданов

Снежана Иванова Лабова

130600015

Член

Ангел Христов Малинов

Иванка Драганова Трендафилова

 

Анулира издаденото удостоверение на освободените лица, на новоназначените да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения