Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 122-ЕП
Пазарджик, 21.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Пещера по предложение на Гълъбина Георгиева Карамитрева – упълномощен представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Община Пещера в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е предложение от Гълъбина Георгиева Карамитрева – упълномощен представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“   за Община Пещера, регистрирано с вх.№207/21.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на Община Пещера.

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 51 – ЕП/24.04.2019г., взето с Протокол № 6 – ЕП/24.04.2019г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

132100003

секретар

Лиляна Стоянова Хаджиева

Златка Филипова Златанова

132100006

Зам. председател

Златка Филипова Златанова

Лиляна Стоянова Хаджиева

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения