Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 123-ЕП
Пазарджик, 21.05.2019

ОТНОСНО: Вземане на решение относно поправка на установена техническа грешка в Решение №51 - ЕП от 24.04.2019г. на РИК Пазарджик за назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК и Решение №51- ЕП от 24.04.2019г., взето с протокол №6 – ЕП от 24.04.2019г. на РИК-Пазарджик,  РИК-Пазарджик

 

 

РЕШИ:

Допуска поправка в Решение №51 - ЕП от 24.04.2019г. на РИК Пазарджик на установена техническа грешка, както следва:

 

В СИК 132100022:

  • вместо Ботьо Сотиров Стоименов да се чете: Ботьо Василев Стоименов ;

 

 

Анулира издаденото удостоверение и да се издаде ново с вярно име на лицето.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

           

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:36 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения