Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 47-ЕП
Пазарджик, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Панагюрище, регистрирано с вх.№ 48/22.04.2019 г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и изискуемите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс документи, РИК - Пазарджик след като разгледа така постъпилата преписка и констатира, че е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Панагюрище, и като съобрази особените изисквания на закона,  на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК - Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Панагюрище, както следва:

№ СИК

Длъжност

Име

132000001

председател

Маргаритка Велкова Паланкалиева

132000001

зам.председател

Цветелина Антонова Иванова

132000001

секретар

Радка Ненова Петкова

132000001

член

Пламен Димитров Чернирадев

132000001

член

Горица Георгиева Станчева

132000001

член

Зорка Йорданова Шопова

132000001

член

Дидка Стефанова Маслева - Шопова 

132000001

член

Радка Иванова Пенчева

132000001

член

Недялка Лукова Гургутова

132000002

председател

Нонка Петрова Йорданова

132000002

зам.председател

Фидана Павлинова Янева

132000002

секретар

Стефка Стоянова Ильова-Ралчева

132000002

член

Мариана Петрова Вълнева

132000002

член

Седефка Запрянова Барухчиева

132000002

член

Надка Петрова Калпакова

132000002

член

Анна Ангелова Гойчилова

132000002

член

Янка Илиева Раленекова

132000002

член

Анна Радкова Попова

132000003

председател

Стефка Славева Цветанкова

132000003

зам.председател

Мария Йорданова Перфанова

132000003

секретар

Василка Красимирова Тодорова

132000003

член

Анка Ангелова Иванова

132000003

член

Цветелина Ганчева Раленекова

132000003

член

Танка Цвяткова Чардакова

132000003

член

Марина Иванова Гаръпска

132000003

член

Лушка Стойнова Джубелиева-Дерменджиева

132000003

член

Радослав Нисторов Хаинов

132000004

председател

Иван Иванов Раков

132000004

зам.председател

Стоянка Делчева Генова

132000004

секретар

Мария Банчова Ботева

132000004

член

Борислава Събева Янева

132000004

член

Мариана Панова Матеева

132000004

член

Спаска Делчова Арбалиева

132000004

член

Татяна Найденова Патърова

132000004

член

Мариана Тодорова Николова

132000004

член

Марин Димитров Барзеков

132000005

председател

Стоянка Петрова Атмаджова

132000005

зам.председател

Димчо Иванов Паланкалиев

132000005

секретар

Павлина Василева Кърпарова

132000005

член

Славчо Янков Велев

132000005

член

Донка Вельова Младенова

132000005

член

Добринка Георгиева Чобанова

132000005

член

Марин Иванов Хитрев

132000005

член

Добри Венков Гевечанов

132000005

член

Донка Симеонова Ненкова

132000006

председател

Цветанка Петрова Каменска-Панчева

132000006

зам.председател

Пенка Николова Иванова

132000006

секретар

Нейко Василев Вълнев

132000006

член

Васил Красимиров Налбантов

132000006

член

Запринка Запринова Дишкова

132000006

член

Донка Димитрова Ботева

132000006

член

Тинка Панчова Бояджиева

132000006

член

Лушка Кръстева Добрева

132000006

член

Петко Николов Петков

132000007

председател

Неделка Николова Шопова

132000007

зам.председател

Ивелина Димчова Паланкалиева

132000007

секретар

Гинка Ангелова Костуркова

132000007

член

Ангел Кръстев Михлюзов

132000007

член

Наталия Иванова Дишкова

132000007

член

Ани Василева Костуркова

132000007

член

Елена Костадинова Арбалиева

132000007

член

Костадинка Илиева Домузова

132000007

член

Цветанка Делчева Делчева

132000008

председател

Пепа Иванова Богоева

132000008

зам.председател

Наташа  Асенова Цуцекова

132000008

секретар

Стойна Димитрова Помакова

132000008

член

Георги  Петков Радев

132000008

член

Галина Вълкова Тоткова

132000008

член

Панка Нинова Вълчева

132000008

член

Цеца Петрова Плачкова-Попова

132000008

член

Рада Делчова Ангелова

132000008

член

Ива Стоянова Гургутова

132000009

председател

Красимира Щонова Драганова

132000009

зам.председател

Дочка Иванова Делова

132000009

секретар

Магдалена Стефанова Чобанова

132000009

член

Георги Асенов Богданов

132000009

член

Недялка Стефанова Игнатова

132000009

член

Невена Велкова Гугова

132000009

член

Цветана Васкова Ванева

132000009

член

Донка Златова Панайотова

132000009

член

Пенка Йосифова Карабойчева

132000010

председател

Петя Банчева Зяпкова

132000010

зам.председател

Красимир Делчев Делчев

132000010

секретар

Анка Златева Шишкова

132000010

член

Михо Панчев Футеков

132000010

член

Елена Стоянова Барева

132000010

член

Делка Стойкова Мангова

132000010

член

Таня Михайлова Спасова

132000010

член

Сабина Стайкова Барзекова

132000010

член

Панка Петкова Делиниколова

132000011

председател

Лучко Петров Врагов

132000011

зам.председател

Костадин Петров Спасов

132000011

секретар

Даниела Иванова Джунова

132000011

член

Анка Александрова Машонова

132000011

член

Невена Бориславова Кьосева

132000011

член

Таня Илиева Арбалиева

132000011

член

Мина Петрова Немска

132000011

член

Спаска Петрова Лулчева

132000011

член

Мария Александрова Юрукова

132000012

председател

Иван Тодоров Митовски

132000012

зам.председател

Анета  Георгиева Биволарска

132000012

секретар

Събка Бочева Попниколова

132000012

член

Мариян Атанасов Кържанов

132000012

член

Донка Димитрова Варадинова

132000012

член

 Елена Илиева Шикерова

132000012

член

Стоян Александров Търкаланов

132000012

член

Евгения Георгиева Чардакова

132000012

член

Анка Иванова Карамусалова

132000013

председател

Калин Трендафилов Кунчев

132000013

зам.председател

Ирина Пламенова Конова

132000013

секретар

Ивелина Павлова Николова

132000013

член

Мария Николова Евтимова

132000013

член

Красимира Петрова Церовска

132000013

член

Стоянка Цвяткова Каракашева

132000013

член

Галина Николова Данкова

132000013

член

Марияна Иванова Кесова

132000013

член

Нора Николова Барова

132000014

председател

Тинка Деянова Стефанова

132000014

зам.председател

Галя Илиянова Янева

132000014

секретар

Велка Петкова Патърчанова

132000014

член

Неделка Пенчева Ралчева

132000014

член

Анна Димитрова Катинова

132000014

член

Дора Тодорова Белишка

132000014

член

Иванка Кръстева Карайлева

132000014

член

Анна Димитрова Карабойчева

132000014

член

Любомир Борисов Ралинов

132000015

председател

Силвия Николова Чопаринова

132000015

зам.председател

Димитрийка Иванова Попова

132000015

секретар

Пенка Николова Наплатанова

132000015

член

Петя Димитрова Терзийска

132000015

член

Анета Христова Тодорова

132000015

член

Цонка Цветанова Футекова

132000015

член

Елена Кирилова Крайчева

132000015

член

Николинка Йорданова Пъкова

132000015

член

Марийка Петрова Раленекова

132000016

председател

Любка Александрова Пъкова

132000016

зам.председател

Янко Мирчев Асенов

132000016

секретар

Параскева Димитрова Ангелкова

132000016

член

Катерина Лукова Петрова

132000016

член

Петя Георгиева  Юрукова

132000016

член

Юлия Колева Николова

132000016

член

Радостина Георгиева Огорялкова 

132000016

член

Васка Петкова Костуркова

132000016

член

Величка Маринова Маслева

132000017

председател

Радка Костова Кекова

132000017

зам.председател

Мирослав Сашов Асенов

132000017

секретар

Георги Кръстев Тютюнджиев

132000017

член

Недялка Стоянова Дралева

132000017

член

Нина Георгиева Воденичарова

132000017

член

Пенка Георгиева Бончева

132000017

член

Пенка Маринова Попова

132000017

член

Красимир Николов Янков

132000017

член

Иван Стефанов Стефанов

132000018

председател

Тодорка Иванова Ножделова

132000018

зам.председател

Георги Николов Кочев

132000018

секретар

Ирина Илиева Вранчева

132000018

член

Георги Спасов Кръстанов

132000018

член

Здравка Борисова Главчева

132000018

член

Радка Петкова Муховска

132000018

член

Гергана Борисова Дончева

132000018

член

Русанка Николова Петришка

132000018

член

Радка Велева Мутева-Стойчева

132000019

председател

Недялка Андонова Атмаджова

132000019

зам.председател

Ангел Илиянов Янев

132000019

секретар

Стоянка Георгиева Узунова

132000019

член

Веселина Костадинова Велчева

132000019

член

Недка Стоянова Кичукова

132000019

член

Велизар Георгиев Манев

132000019

член

Ана Стойчева Атмаджова

132000019

член

Боряна Димитрова Машонова

132000019

член

Недка Тодорова Донова

132000020

председател

Диана Георгиева Пенева

132000020

зам.председател

Краса Николова Македонска

132000020

секретар

Петра Илиева Мухова

132000020

член

Йордан Петков Динов

132000020

член

Мария Стоянова Шиндарова

132000020

член

Станка Тренкова Петкова

132000020

член

Стоян Николов Илиев

132000020

член

Борислав Валентинов Лазаров

132000020

член

Стоилка Георгиева  Христоскова

132000021

председател

Стоянка Тодорова Маврова

132000021

зам.председател

Стефан Кирилов Кирилов

132000021

секретар

Митка Тодорова Узунова

132000021

член

Лазета Антонова Бозева

132000021

член

Силвия Тодорова Грозданова

132000021

член

Нонка Атанасова Генчева

132000021

член

Атанаска Кирилова Терзиева

132000021

член

Петра Сергеева Караджова

132000021

член

Наташа Петрова Тилянова

132000022

председател

Никола Димитров Марински

132000022

зам.председател

Ненка Иванова Годжевъргова

132000022

секретар

Иванка Петрова Пелтекова

132000022

член

Христо Асенов Манов

132000022

член

Ася Иванова Илиева

132000022

член

Добрин Иванов Брандийски

132000022

член

Цветана Йорданова Сапункова

132000023

председател

Соня Илиева Димитрова-Дуракова

132000023

зам.председател

Николай Стайов Панчовски

132000023

секретар

Мария Николова Пелтекова - Данкова

132000023

член

Иванка Димитрова Годжевъргова

132000023

член

Марияна Александрова Янкова

132000023

член

Славка Добринова Ерелийска

132000023

член

Захари Николов Годжевъргов

132000024

председател

Даниела Петкова Радивчева

132000024

зам.председател

 Величко Цветков Танчев

132000024

секретар

Цветана Бориславова Попова

132000024

член

Мария Николова Стоянкова

132000024

член

Маргарита Великова Радоева

132000024

член

Цветанка Атанасова Щрангова

132000024

член

Радка Иванова Радева

132000025

председател

Теодор Георгиев Георгиев

132000025

зам.председател

Стоян Трайчов Петров

132000025

секретар

Христина Делчева Шиекова

132000025

член

Параскева Илкова Феркова

132000025

член

Иван Натов Дишков

132000025

член

Величка Йорданова Пандурова

132000025

член

Петра Стоянова Метанова

132000025

член

Елеонора Георгиева Ралчева

132000025

член

Иван Недельов Шиеков

132000026

председател

Веска Георгиева Загорска

132000026

зам.председател

Галина Георгиева Бунчева

132000026

секретар

Мария Радева Терзийска

132000026

член

Ангелина Василева Кръстева

132000026

член

Венцислав Георгиев Михайлов

132000026

член

Мария Георгиева Терзийска

132000026

член

Митка Димитрова Манчорова

132000026

член

Нонка Иванова Вихрогонова

132000026

член

Ненка Андонова Загорска

132000027

председател

Кръстьо Димитров Ставрев

132000027

зам.председател

Лушка Иванова Димкова

132000027

секретар

Тодорка Иванова Златкова

132000027

член

Мима Иванова Стойчева

132000027

член

Атанас Райчев Янев

132000027

член

Мария Иванова Загорска

132000027

член

Иванка Велкова Терзийска

132000027

член

Стоянка Николова Василска

132000027

член

Петко Иванов Шангов

132000028

председател

Бисерка Неделева Нейкова

132000028

зам.председател

Иванка Иванова Богданова

132000028

секретар

Латинка Крумова Янева

132000028

член

Иван Илиев Длъгнеков

132000028

член

Кунка Райкова Каменска

132000028

член

Дияна Иванова Караколева

132000028

член

Мария Нешева Влаева

 

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

три имена

Ангелина Велкова Гугова

Петкана Нешева Робова

Найден Ценов Богоев

Асен Димитров Василев

Здравка Стойнова Мурджева

Иван Георгиев Бончев

Илинка Трендафилова Стойковска

Петранка Ангелова Петришка

Ганка Цвяткова Ангелова

Мария Петрова Гущерова

Луко Делчев Караколев

Стоян Георгиев Конов

Веселина Желева Митева

Мина Желязкова Тасева

Пенка Асенова Димитрова

Лушка Стоянова Терзийска

Николай Атанасов Патев

Антонио Николов Муховски

Гергана Георгиева Николова

Тотка Николова Димитрова

Параскева Илкова Феркова

Мария Георгиева Катинова

Тодор Иванов Пирянков

Николина Иванова Кънева

Мария Георгиева Димитрова

 

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:04 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения