Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 48-ЕП
Пазарджик, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Септември за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Септември, регистрирано с вх.№ 51/23.04.2019 г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс документи, РИК - Пазарджик след като разгледа така постъпилата преписка и констатира, че е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Септември, и като съобрази особените изисквания на закона,  на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК - Пазарджик.

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Септември, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

132900001

председател

Михаил Станимиров Сталев

132900001

зам.председател

Гаро Сахак Агопян

132900001

секретар

Северин Калинов Ардалиев

132900001

член

Антонио Василев Грънчаров

132900001

член

Галина Николова Чeширова

132900001

член

Йорданка Любенова Стефанова

132900001

член

Иван Йорданов Рангелов

132900001

член

Васил Христов Ламбрев

132900001

член

Атанас Николаев Маджаров

132900002

председател

Кирил Янков Нонов

132900002

зам.председател

Спаска Игнатова Сотирова

132900002

секретар

Татяна Василева Петлова

132900002

член

Асен Йорданов Байлов

132900002

член

Георги Спасов Спасов

132900002

член

Стоян Петров Боериков

132900002

член

Станимир Василев Хаджиев

132900002

член

Кирил Димитров Маринков

132900002

член

Георги Иванов Данчев

132900003

председател

Стефка Петкова Тодорова

132900003

зам.председател

Елена Николаева Германова

132900003

секретар

Марияна Стайкова Арбалиева-Бончева

132900003

член

Десислава Тодорова Джунева

132900003

член

Йорданка Николова Даскалова-Пенева

132900003

член

Гергана йорданова Дичева

132900003

член

Стоянка Иванова Сталева

132900003

член

Пламен Атанасов Парев

132900003

член

Веска Петрова Георгиева

132900004

председател

Александра Натова Александрова

132900004

зам.председател

Симона Сашова Бързакова

132900004

секретар

Мария Василева Пеева-Ракова

132900004

член

Доротея Димитрова Никова

132900004

член

Ангелина Бойкова Чанева

132900004

член

Вергиния Йорданова Биволарска

132900004

член

Невенка Найденова Йорданова

132900004

член

Ваня Андреева Байлова

132900004

член

Ваня Славова Биволарска

132900005

председател

Пенка Благоева Лазарова

132900005

зам.председател

Васил Бончев Кадийски

132900005

секретар

Георгена Емануилова Стаматова

132900005

член

Петрунка Славчева Спасова

132900005

член

Надя Методиева Въртигова

132900005

член

Станислава Георгиева Кметска

132900005

член

Асен Димитров Йорданов

132900005

член

Дафина Димитрова Йовчева

132900005

член

Славейко Димитров Табаков

132900006

председател

Пенка Любенова Николова

132900006

зам.председател

Иванка Димитрова Вардарска 

132900006

секретар

Миглена Любенова Дачева

132900006

член

Петрунка Василева Петракиева

132900006

член

Борис Николов Механджийски

132900006

член

Мирослава Василева Стоянова

132900006

член

Павлина Спасова Ганчева

132900006

член

Соня Стоянова Матеева

132900006

член

Мария Димитрова Славкова

132900007

председател

Наташа Запрянова Шопова

132900007

зам.председател

Елена Любомирова Зоина

132900007

секретар

Йорданка Иванова Николова

132900007

член

Галя Стефанова Байлова

132900007

член

Соня Стоянова Вацева

132900007

член

Албена Димитрова Механджийска

132900007

член

Ина Тачева Пашова

132900007

член

Георги Иванов Вардарски

132900007

член

Мария Георгиева Ламбрева

132900008

председател

Татяна Иванова Лютакова

132900008

зам.председател

Стоянка Йорданова Бонева

132900008

секретар

Ангелина Александрова Кърджалийска

132900008

член

Елка Николова Христова

132900008

член

Любомира Савова Славчева

132900008

член

Лъчезар Стоянов Миков

132900008

член

Любка Василева Петрова

132900008

член

Боряна Петрова Баракова

132900008

член

Николина Станоева Пресолкова

132900009

председател

Даниела Илиева Джунева

132900009

зам.председател

Неда Атанасова Кацарова

132900009

секретар

Гюргена Петрова Лулакова

132900009

член

Вера Емилова Кацарова

132900009

член

Венета Иванова Малинова

132900009

член

Бойка Димитрова Мечкова

132900009

член

Фаит Яшар Неджбедин

132900009

член

Виолетка Здравкова Генчева

132900009

член

Мария Петрова Чанева

132900010

председател

Петър Иванов Величков

132900010

зам.председател

Мария Спасова Николаева

132900010

секретар

Екатерина Василева Кръстева

132900010

член

Любомира Мильова Кривошийска

132900010

член

Йордан Иванов Димитров

132900010

член

Доброслава Петрова Динева

132900010

член

Ирина Тодорова Пенева

132900010

член

Росица Димитрова Кошева

132900010

член

Екатерина Иванова Бонева

132900011

председател

Лина Георгиева Грозданова

132900011

зам.председател

Георги Василев Георгиев

132900011

секретар

Спас Петров Динев

132900011

член

Атанас Михайлов Марков

132900011

член

Спаска Георгиева Читакова

132900011

член

Невена Димитрова Латинова

132900011

член

Димитрия Атанасова Веселичка

132900011

член

Надежда Георгиева Титерякова

132900011

член

Мария Атанасова Пройкина

132900012

председател

Стойка Ангелова Янкова

132900012

зам.председател

Гинка Станоева Халачева

132900012

секретар

Стоименка Пенкова Пенова

132900012

член

Венцислав Спасов Гиджов

132900012

член

Росица Лазарова Георгиева

132900012

член

Ангел Емилов Янков

132900012

член

Васил Дамянов Коцев

132900012

член

Мариус Йорданов Томов

132900012

член

Аспарух Георгиев Танев

132900013

председател

Кирил Лазаров Влахов

132900013

зам.председател

Лютви Неджбедин Рамадан

132900013

секретар

Лъчезар Александров Кръстев

132900013

член

Йордан Васков Чучков

132900013

член

Спаска Пламенова Василева

132900013

член

Тодор Петров Луков

132900013

член

Георги Николаев Демиров

132900013

член

Георги Николов Пройкин

132900013

член

Борис Димитров Спасов

132900014

председател

Иванка Василева Клисурска

132900014

зам.председател

Митко Ангелов Йорданов

132900014

секретар

Петя Христова Йоцова

132900014

член

Владимир Димитров Кечев

132900014

член

Цветан Тодоров Сеферинкин

132900014

член

Вергиния Стойчева Мушева

132900014

член

Виталия Владимирова Адова

132900014

член

Живко Костадинов Желев

132900014

член

Крум Стоянов Биков

132900015

председател

Владимир Петьов Маргитин

132900015

зам.председател

Любка Благоева Адова

132900015

секретар

Стефан Александров Бонджов

132900015

член

Мариета Димитрова Чавдарова

132900015

член

Павлин Благов Карабелев

132900015

член

Георги Стоянов Биков

132900015

член

Веска Борисова Асенова

132900015

член

Маргарита Лазарова Дапкова

132900015

член

Леваневски Георгиев Бързаков

132900016

председател

Анета Здравкова Бързакова

132900016

зам.председател

Стефка Николаева Спасова

132900016

секретар

Йордан Тодоров Сеферинкин

132900016

член

Здравка Йорданова Тодорина

132900016

член

Даниела Иванова Мушева

132900016

член

Таня Любенова Дапкова

132900016

член

Мария Георгиева Каравезийска

132900016

член

Теменуга Стойчова Христова

132900016

член

Станислава Благоева Биволарска

132900017

председател

Спаска Василева Пешалова

132900017

зам.председател

Стойчо Славеев Корбанколев

132900017

секретар

Северина Димитрова Чавдарова

132900017

член

Николай Георгиев Гугутков

132900017

член

Мариета Николаева Вощанска

132900017

член

Здравко Трайков Владов

132900017

член

Фанка Миткова Дончева

132900017

член

Надка Николова Биволарска

132900017

член

Николай Величков Ярев

132900018

председател

Пенка Ненова Рабаджийска

132900018

зам.председател

Николина Василева Динкова

132900018

секретар

Стефанка Ангелова Терзова

132900018

член

Любка Ангелова Кърджева

132900018

член

Иванка Стефанова Шахънова

132900018

член

Пенка Стефанова Мишева

132900018

член

Стефка Ангелова Благова

132900018

член

Димитър Георгиев Неделков

132900018

член

Светланка Михайлова Дойчева

132900019

председател

Анка Димитрова Мерджова

132900019

зам.председател

Невена Троянова Влайкова

132900019

секретар

Десислава Стефанова Кърджева

132900019

член

Атанаска Георгиева Генова

132900019

член

Иванка Георгиева Новакова

132900019

член

Деница Наскова Тонкева

132900019

член

Иван Трифонов Бончев

132900019

член

Ваня Спасова Дойчева

132900019

член

Димитър Крумов Кърджев

132900020

председател

Николай Иванов Бошулски

132900020

зам.председател

Георги Иванов Чавдаров

132900020

секретар

Славка Георгиева Близнакова

132900020

член

Иван Лазаров Калинов

132900020

член

Сергей Иванов Зонгов

132900020

член

Любомир Кирилов Влайков

132900020

член

Николай Атанасов Лазаров

132900021

председател

Васил Митков Бойков

132900021

зам.председател

Данаила Иванова Методиева

132900021

секретар

Василка Петрова Игнатова

132900021

член

Вера Атанасова Георгиева

132900021

член

Стефан Димитров Попов

132900021

член

Елена Ангелова Стоянова

132900021

член

Минка Димитрова Кръстева

132900021

член

Атанас Любенов Чавдаров

132900021

член

Силвия Ангелова Игнатова

132900022

председател

Маргарита Иванова Неделчева

132900022

зам.председател

Зоя Александрова Стойчева

132900022

секретар

Цветана Йорданова Буюклийска

132900022

член

Лилия Любенова Мусорлиева

132900022

член

Лиляна Ангелова Ангелова

132900022

член

Пенка Илиева Стойчева

132900022

член

Екатерина Василева Ангелова

132900022

член

Светла Иванова Бученишова

132900022

член

Светлана Димитрова Топалова

132900023

председател

Гина Георгиева Чавдарова-Бошева

132900023

зам.председател

Мария Минчева Найденова

132900023

секретар

Занка Димитрова Борисова

132900023

член

Даниела Василева Щерева

132900023

член

Томи Илиев Стоянов

132900023

член

Иван Илков Джавкаров

132900023

член

Гергана Атанасова Минчева

132900023

член

Ангел Благов Стойчев

132900023

член

Екатерина Николаева Джунева

132900024

председател

Величка Ангелова Рузманова

132900024

зам.председател

Елеонора Ангелова Стойчева

132900024

секретар

Йорданка Бориславова Джонева

132900024

член

Надежда Кирилова Цонева

132900024

член

Гергана Станкова Ринкова

132900024

член

Никола Йорданов Вапиров

132900024

член

Златка Иванова Попова

132900025

председател

Лилка Димитрова Улева

132900025

зам.председател

Йорданка Атанасова Бензарова

132900025

секретар

Зорница Кирилова Ръжанкова

132900025

член

Христина Иванова Шикова

132900025

член

Стефан Здравков Манчев

132900025

член

Лиляна Йонова Гаджева

132900025

член

Величка Димитрова Илиева

132900025

член

Иван Георгиев Стойков

132900025

член

Грозденка Атанасова Недина

132900026

председател

Таня Тодорова Тодорова

132900026

зам.председател

Ели Димитрова Гостева

132900026

секретар

Слави Димитров Димитров

132900026

член

Василка Станоева Миндичкина

132900026

член

Нора Трендафилова Милчева

132900026

член

Никола Иванов Спасов

132900026

член

Юсеин Тахир Али

132900026

член

Иван Цветанов Войнов

132900026

член

Ангел Атанасов Ангелов

132900027

председател

Ивелина Костадинова Кушева

132900027

зам.председател

Васил Димитров Чавдаров

132900027

секретар

Стефка Иванова Димитрова

132900027

член

Димитрина Александрова Алексиева

132900027

член

Людмила Николова Ичева

132900027

член

Стоянка Иванова Бакалска

132900027

член

Асенка Христова Николова

132900027

член

Марияна Йорданова Дойчева

132900027

член

Георгена Димитрова Петрова

132900028

председател

Атанас Темелков Темелков

132900028

зам.председател

Ваня Илиева Ганчева

132900028

секретар

Дафинка Ангелова Димитрова

132900028

член

Христинка Кирилова Петрова

132900028

член

Христо Марков Стаменов

132900028

член

Ангел Христов Борисов

132900028

член

Александра Илиева Атанасова

132900028

член

Ангел Иванов Клисурски

132900028

член

Величка Костадинова Йосифова

132900029

председател

Юлия Александрова Матеева

132900029

зам.председател

Николай Асенов Кавазов

132900029

секретар

Васил Димитров Александров

132900029

член

Георги Димитров Аспарухов

132900029

член

Ани Стоянова Харалампиева

132900029

член

Ангел Георгиев Спасов

132900029

член

Иван Руменов Атанасов

132900029

член

Йордан Георгиев Дойчев

132900029

член

Катя Стоянова Георгиева

132900030

председател

Асен Здравков Босаков

132900030

зам.председател

Катя Димитрова Трошанова

132900030

секретар

Дафинка Петрова Радулова

132900030

член

Ивана Миткова Врескова

132900030

член

Иванка Михайлова Дюлгерова

132900030

член

Мариана Атанасова Лазарова

132900030

член

Надежда Иванова Бошулска

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Септември за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Име

Красимир Стефанов Димов

Веселин Фанков Маринков

Атанас Борисов Кълвачев

Ангел Тодоров Тончев

Стоянка Стоянова Божинова

Величка Иванова Дошева

Петър Иванов Гюров

Стефан Георгиев Попов

Виолета Иванова Караиванова

Красимира Димитрова Чавдарова

Мими Костадинова Адова

Салим Рамадан Салим

Руска Василева Велева

Метин Зеки Бекир

Сали Сюлеман Сали

Сабире Раим Рамадан

Йордан Филипов Малинов

Юсеин Ибриям Юсеин

Митко Найденов Тодоров

ЯНКО Петров Кендеров

Зеки Бекир Асан

Георги Иванов Клисурски

Георги Илиев Йорданов

Петко Георгиев Сербезов

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:05 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения