Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 49-ЕП
Пазарджик, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Ракитово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Ракитово, регистрирано с вх.
№53 /23.04.2019 г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, в едно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Ракитово.
РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК.

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Ракитово, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

132400001

председател

Милка Тодорова Андонова

132400001

зам.председател

Мария Петрова Пелева

132400001

секретар

Шенка Николова Вандева

132400001

член

Йорданка Георгиева Накова

132400001

член

Боряна Василева Добрева

132400001

член

Емилия Събинова Кушлова

132400001

член

Стоянка Спасова Пелева

132400001

член

Даниела Петкова Сичева

132400001

член

Калинка Борисова Дойкина

132400002

председател

Роза Димитрова Стефанова

132400002

зам.председател

Гергана Атанасова Грозданова

132400002

секретар

Мария Атанасова Гергененова

132400002

член

Лиляна Стоименова Пейчинова

132400002

член

Стоянка Генчева Янкова

132400002

член

Любка Тодорова Гагова

132400002

член

Венета Цветанова Тронова

132400002

член

Тинка Христова Кабакова

132400002

член

Гергана Златкова Левтерова

132400003

председател

Виктория Николаева Гаврилова

132400003

зам.председател

Екатерина Йорданова Мечева

132400003

секретар

Мери Кременова Синапова

132400003

член

Силвия Иванова Велева

132400003

член

Дейвид Томов Делиев

132400003

член

Спаска Владимирова Андреева

132400003

член

Бейчет Летиф Ананов

132400003

член

Невена Атанасова Гаралова

132400003

член

Ани Георгиева Сичева

132400004

председател

Илияна Иванова Рускова

132400004

зам.председател

Катерина Иванова Перчелиева

132400004

секретар

Райна Стоянова Мечева

132400004

член

Ангел Георгиев Андонов

132400004

член

Дафинка Георгиева Софовична

132400004

член

Гинка Николова Мечева

132400004

член

Миглена Китанова Хокина

132400004

член

Надежда Георгиева Димова

132400004

член

Любка Илиева Илиева

132400005

председател

Ахмед Азисов Кропчев

132400005

зам.председател

Тодор Ангелов Тодоров

132400005

секретар

Цветка Димитрова Начева

132400005

член

Галина Начева Утева

132400005

член

Недялка Тодорова Митова

132400005

член

Линко Линков Утев

132400005

член

София Тодорова Божанова

132400005

член

Величка Георгиева Стоева

132400005

член

Стефка Дмитрова Благоева

132400006

председател

Линко Алдинов Банцов

132400006

зам.председател

Мария Василева Райкова

132400006

секретар

Асен Иванов Кривонозов

132400006

член

Салвина Цанкова Дъбева

132400006

член

Детелина Емилова Козова

132400006

член

Емилия Радкова Козова

132400006

член

Биляна Ценова Милева

132400006

член

Пенка Атанасова Стоева

132400006

член

Даниела Петрова Ташева

132400007

председател

Иванка Ангелова Левтерова

132400007

зам.председател

Емилия Иванова Латева

132400007

секретар

Петко Василев Колов

132400007

член

Снежана Иванова Рускова

132400007

член

Невена Петрова Димова

132400007

член

Илия Иванов Гаралов

132400007

член

Силвия Цанкова Бакалова

132400007

член

Катя Димитрова Генова

132400007

член

Мария Атнгелова Ганчева

132400008

председател

Мария Христова Кръстева

132400008

зам.председател

Теменужка Георгиева Фъртунова

132400008

секретар

Владимир Димитров Говедарски

132400008

член

Росица Емилова Сюлейманова

132400008

член

Ана Малинова Ганева

132400008

член

Елена Цветкова Гаралова

132400008

член

Сребрина Цанкова Сербезова

132400008

член

Таня Андонова Чулкова

132400008

член

Сабина Манчова Делиева

132400009

председател

Юсеин Ахмедов Крачов

132400009

зам.председател

Антоанета Миланова Гарданска

132400009

секретар

Гергана Христова Шаркова

132400009

член

Веска Христова Йовчева

132400009

член

Александрина Манушева Шаркова

132400009

член

Мая Андреева Делиева

132400009

член

Людмила Спасова Терзиева

132400009

член

Кристина Иванова Спасова

132400009

член

Васил Георгиев Гардански

132400010

председател

Стоянка Спасова Йовчева

132400010

зам.председател

Мартин Мильов Балиев

132400010

секретар

Емил Шишманов Чолаков

132400010

член

Светослав Костадинов Димов

132400010

член

Снежана Манолова Кейбашиева

132400010

член

Къдринка Цанкова Кушлова

132400010

член

Мария Стойчева Иванова

132400010

член

Александра Любенова Попинова

132400010

член

Латинка Христоскова Трендафилова

132400011

председател

Ели Кочова Трендафилова

132400011

зам.председател

Румен Валентинов Галенов

132400011

секретар

Янка Стоянова Арнаудова

132400011

член

Юлия Емилова Иманова

132400011

член

Мария Ангелова Сивкова

132400011

член

Елена Веселова Шеврова

132400011

член

Ирена Цанкова Андонова

132400011

член

Мариел Валериев Калинчев

132400011

член

Валентина Емилова Кадинова

132400012

председател

Янка Ангелова Бурева

132400012

зам.председател

Борис Петков Томанов

132400012

секретар

Лидия Ясенова Рабчина

132400012

член

Рос-Мари Димитрова Йовчева

132400012

член

Искра Миранова Горанова

132400012

член

Димитър Стоянов Арабов

132400012

член

Мария Благоева Тоданова

132400012

член

Софийка Димитрова Дойкина

132400012

член

Лидия Йоханова Кръстева

132400013

председател

Мария Георгиева Кадрева

132400013

зам.председател

Иван Георгиев Шошев

132400013

секретар

Екатерина Борисова Иванчева

132400013

член

Нина Георгиева Овчарова

132400013

член

Марина Борисова Кузева

132400013

член

Незабравка Петрова Дангова

132400013

член

Глория Недкова Сатева

132400013

член

Илия Борисов Санкев

132400013

член

Елена Бойкова Йочева

132400014

председател

Мария Ангелова Пеева

132400014

зам.председател

Анна Димитрова Мацанова

132400014

секретар

Мария Георгиева Грънчарова

132400014

член

Кристина Георгиева Овчарова

132400014

член

Захарина Милкова Мацанова

132400014

член

Севинч Бейсим Юмер

132400014

член

Василка Ангелова Малева

132400014

член

Николина Христова Кадрева

132400014

член

Христо Петров Пандев

132400015

председател

Антим Витанов Дангов

132400015

зам.председател

Светлан Илиянов Бабечки

132400015

секретар

Катя Георгиева Овчарова

132400015

член

Величка Ангелова Мацанова

132400015

член

Силвия Николаева Георгиева

132400015

член

Христина Асенова Дангова

132400015

член

Ася Асенова Кичукова

132400015

член

Илка Иванова Харизанова

132400015

ЧЛЕН

Емилия Захариева Горанова

132400016

председател

Биляна Цанкова Парова

132400016

зам.председател

Зорница Арсова Томова

132400016

секретар

Илия Георгиев Фъртунов

132400016

член

Елена Иванова Рускова

132400016

член

Таня Георгиева Йовчева

132400016

член

Салихе Хюсеин Хюсеин

132400016

член

Тодор Ангелов Левтеров

132400016

член

Мария Борисова Гаралова

132400016

член

Лазарина Иванова Ананова

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Ракитово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Име:

Светлана Георгиева Коцева

Ангел Кирилов Русков

Ангелина Петрова Георгиева

Юлияна Малинова Янгънова

Ваня Стоянова Иванчева

Емилия Сашова Джокова

Емилия Юлианова Арагова

Митко Алеков Трончов

Радостина Миткова Трончева

Сабрие Мехмедова Заирова

Златка Димитрова Петкова

Петя Стефанова Стефанова

Гинка Димитрова Благоева

Занаида Ясенова Рибова

Китан Йосифов Мизурски

Маренка Ангелова Янкова

Гинка Иванова Мечева

Стоянка Живкова Кръстева

Георги Янков Попчев

Елена Михайлова Попчева

Албена Цанкова Утева

Петър Кочов Арнаудов

Елена Иванова Бачова

Юли Адриянов Хаджов

Теодора Борисова Спасова

Стоян Ангелов Кадинов

Боряна Илиева Стоева

Назлъ Неджми Парова

Стоян Димитров Арабов

Мирослава Николова Божанова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:06 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения