Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 50-ЕП
Пазарджик, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Лесичово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Лесичово, регистрирано с вх.
№ 54/23.04.2019 г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс документи, РИК - Пазарджик след като разгледа така постъпилата преписка и констатира, че е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Лесичово, и като съобрази особените изисквания на закона,  на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК - Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Лесичово, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

131400001

Председател

Марияна Ценова Панева

131400001

зам.председател

Димка Петкова Маратилова

131400001

Секретар

Иванка Димитрова Хаджийска

131400001

Член

Иванка Георгиева Начева

131400001

Член

Янка Димитрова Мурджева

131400001

Член

Мария Ангелова Деспова

131400001

Член

Елена Георгиева Върникова

131400001

Член

Наталия Зорницова Зафирова

131400001

Член

Радка Тихомирова Шаламанова

131400002

Председател

Айдън Айнуров Велиев

131400002

зам.председател

Светла Кръстева Танева

131400002

Секретар

Спаска Георгиева Доколянкова

131400002

Член

Ресмие Яшарова Велиева

131400002

Член

Николай Сергеев Крумов

131400002

Член

Галина Ангелова     Мечова

131400002

Член

Ангел Радков Крумов

131400003

Председател

Петрунка Давидова Стайкова

131400003

зам.председател

Тинка Ангелова Ангелова

131400003

Секретар

Петя Ангелова Мантарова

131400003

Член

Борис Стоянов Митков

131400003

Член

Пенка Костадинова Стоянова

131400003

Член

Павлинка Ангелова Чорбаджийска

131400003

Член

Петрунка Нейчева Еленкина

131400004

Председател

Йорданка Петкова Комарова

131400004

зам.председател

Асан Рашидов Ислямов

131400004

Секретар

Иванка Величкова Ганчева

131400004

Член

Иванка Петкова Мичева

131400004

Член

Жана Захариева Мичева

131400004

Член

Димитрина Атанасова Попова

131400004

Член

Соня Димитрова Цонева

131400005

Председател

Йорданка Димитрова Дудова

131400005

зам.председател

Сашка Петрова Попова

131400005

Секретар

Иван Георгиев Панчов

131400005

Член

Кръстанка Илиева Пиронкова

131400005

Член

Димитър Христов Дръндев

131400005

Член

Мария Янева Чулева

131400005

Член

Димитър Тодоров Убинов

131400006

Председател

Мария Иванова Симеонова

131400006

зам.председател

Владимир Стефанов Хрисчев

131400006

Секретар

Гергана Иванова Ангелова

131400006

Член

Кристиян Иванов Илиев

131400006

Член

Илия Велков Бонев

131400006

Член

Татяна Борисова Попатанасова

131400006

Член

Теменужка Делчева Илиева

131400007

Председател

Галя Ганчева Николова

131400007

зам.председател

Мария Димитрова Црънчева

131400007

Секретар

Димитър Иванов Влахов

131400007

Член

Екатерина Димитрова Пенчева

131400007

Член

Христинка Атанасова Вулянова

131400007

Член

Георги Василев Иванов

131400007

Член

Румен Снежанин Медев

131400007

Член

София Василева Николова

131400007

Член

Ваня Петрова Вулянова

131400008

Председател

Мария Ангелова  Райчева

131400008

зам.председател

Тони Бориславов Неделчев

131400008

Секретар

Спаска Александрова Благова

131400008

Член

Грозденка Иванова Генова

131400008

Член

Катя  Атанасова Кузева

131400008

Член

Венета  Илиева Захариева

131400008

Член

Иванка Димитрова Искрева

131400009

Председател

Стоянка Иванова Пешева

131400009

зам.председател

Сунай Юсеинов Велиев

131400009

Секретар

Мария Николова Бълзакова

131400009

Член

Атанаска Любенова Дачинова

131400009

Член

Васил Георгиев Йорданов

131400009

Член

Ангел Цветанов Якимов

131400009

Член

Евгения Велева Гърева

131400010

Председател

Лидия Георгиева Христоскова

131400010

зам.председател

Лиляна Борисова Ловчанска

131400010

Секретар

Никола Василев Методиев

131400010

Член

Асен Веселинов Асенов

131400010

Член

Петър Запренов Стоянов

131400010

Член

Георги Василев Йорданов

131400010

Член

Тодор Янков Янков

131400010

Член

Надежда Димитрова Христоскова

131400010

Член

Анета Иванова Асенова

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Лесичово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:
     

Найда Асенова Мечова

 

 

Георги Йорданов Рангелов

 

 

Тодорка Боянова Божилова

 

 

Ангел Петров Гечев

 

 

Крум Илиев Недков

 

 

Иван Николов Генов

 

 

Йордан Йорданов Нейков

 

 

Костадинка Николова Енкина

 

 

Анка Йосифова Иванова

 

 

Ваня Георгиева Цветанова

 

 

Илинка Кръстева Колчакова

 

 

 

 

Росица Иванова Сиракова

 

 

Николина Ангелова Костадинова

 

 

Веско Георгиев Ибушев

 

 

 

 

Кръстьо Димитров Райчев

 

 

Радослав Велинов Георгиев

 

 

Нистор Антонов Георгиев

 

 

Сафие  Мехмедова Мехмедова

 

 

Николай Янков Атанасов

 

 

Илия Тодоров Илиев

 

 

Иван Асенов Еминов

 

 

Стоян Запринов Стоянов

 

 

Нина Мирова Иванова

 

 

Николай Стоянов Иванчев

 

 

 

 

Галина Николова Хрисчева

 

 

 

 

Деляна Петкова Янакова

 

 

Василка Йорданова Бикова

 

 

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:06 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения