Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 51-ЕП
Пазарджик, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Пещера, регистрирано с вх.№ 65/24.04.2019 г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс документи, РИК - Пазарджик след като разгледа така постъпилата преписка и констатира, че е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Пещера, и като съобрази особените изисквания на закона,  на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК - Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Пещера , както следва:

132100001

Председател

Димитър Емилов Захариев

132100001

зам.председател

Димитър Ангелов Щърбев

132100001

Секретар

Добринка Стоянова Илиева

132100001

Член

Валерия Андреева Пройчева

132100001

Член

Боян Цветанов Ахчийски

132100001

Член

Иван Атанасов Стоилов

132100001

Член

Катя Стефанова Ивайлова

132100001

Член

Шефкет Исмаилов Чаушев

132100001

Член

Снежана Пламенова Гогушева

132100002

Председател

Борис Трайчев Гаджев

132100002

зам.председател

Маргарита Василева Илиева

132100002

Секретар

Кристина Емилова Божилова

132100002

Член

Владимир Николов Пройчев

132100002

Член

Милена Щерева Галанова

132100002

Член

Иванка Костадинова Климучкова

132100002

Член

Деяна Йосифова Стойкова

132100002

Член

Райна Димитрова Щърбева

132100002

Член

Христослав Горанов Мечев

132100003

Председател

Нина Димитрова Костова

132100003

зам.председател

Ваня Ангелова Чучулева

132100003

Секретар

Лиляна Стоянова Хаджиева

132100003

Член

Михаил Георгиев Иванов

132100003

Член

Снежана Петрова Бозова

132100003

Член

Запрянка Петкова Ташева

132100003

Член

Мария Сотирова Малинова

132100004

Председател

Елена Костадинова Фолева

132100004

зам.председател

Лазар Кирилов Вандев

132100004

Секретар

Карамфилка Стоянова Вранчева

132100004

Член

Райна Христова Янакиева

132100004

Член

Мария Александрова Хълчева

132100004

Член

Северина Борисова Доспатлиева

132100004

Член

Цвета Иванова Гюлеметова

132100004

Член

Мария Ламбрева Щерева

132100004

Член

Зехра Мустафа Чакър

132100005

Председател

Ася Альошева Камберова

132100005

зам.председател

Марияна Владимирова Ганева

132100005

Секретар

Денка Иванова Кехайова

132100005

Член

Стrлияна Христова Янакиева

132100005

Член

Христо Александров Хълчев

132100005

Член

Здравка Славчева Раканова

132100005

Член

Райна Стоянова Балдева

132100005

Член

Благовеста Петрова Костадинова

132100005

Член

Нериман Мустафова Ерден

132100006

Председател

Атидже Исмаилова Жребичкалиева

132100006

зам.председател

Златка Филипова Златанова

132100006

Секретар

Маргарита Борисова Фолева

132100006

Член

Василка Александрова Златкова

132100006

Член

Костадин Иванов Кънев

132100006

Член

Мария Стефанова Костадинова

132100006

Член

Васил Благоев Гачев

132100006

Член

Гина Живкова Дражева

132100006

Член

Лиляна Димитрова Танева

132100007

Председател

Фейзи Ахмед Алиш

132100007

зам.председател

Димитър Костадинов Костов

132100007

Секретар

Кристина Георгиева Диманина

132100007

Член

Десислава Иванова Михайлова

132100007

Член

Биляна Юриева Фолева

132100007

Член

Соня Георгиева Смилянова

132100007

Член

Донка Гочева Радева

132100007

Член

Невенка Георгиева Маргинова

132100007

Член

Здравка Бориславова Ненова

132100008

Председател

Мустафа Фейзи Алиш

132100008

зам.председател

Екатерина Стефанова Бурова

132100008

Секретар

Марийка Миткова Савова

132100008

Член

Айрие Нуреттин Пехливан

132100008

Член

Таня Тодорова Андреева

132100008

Член

Затие Ахмедова Садулова

132100008

Член

Бахтишен Ремзиева Асанова

132100008

Член

Елена Спасова Паскалева

132100008

Член

Камен Иванов мичев

132100009

Председател

Ангелина Александрова темелкова

132100009

зам.председател

Фикрие Мехмедова Фотенлиева

132100009

Секретар

Татяна Анастасова Попова

132100009

Член

Йордан Ангелов Харизанов

132100009

Член

Цвета Георгиева Башкехайова

132100009

Член

Ремзие Юсеинова Джан

132100009

Член

Екатерина Йорданова Джалова

132100009

Член

Тодорка Алексиева Урилова

132100009

Член

Зюре Юксел Чаушева

132100010

Председател

Ангелина Янкова Щерева

132100010

зам.председател

Николина Ангелова Грудева

132100010

Секретар

Ангелина Костова Кръстанова

132100010

Член

Емилия Василева Петрова

132100010

Член

Ангелина Борисова Сидова

132100010

Член

Галина николова Смилянова

132100010

Член

Ани Георгиева Гачева

132100010

Член

Антоанета Иванова Паунова

132100010

Член

Виолета Янкова Даскалова

132100011

Председател

Елка Николова Николова

132100011

зам.председател

Неврие Мехмед Садулова

132100011

Секретар

Снежанка Георгиева Шопова

132100011

Член

Мария Тодорова Игнатова

132100011

Член

Екатерина Йорданова Николова

132100011

Член

Стоянка Ангелова Чапарова

132100011

Член

Гюрга Николова Мадина

132100011

Член

Лиляна Първанова Спасова

132100011

Член

Борис Петров Исаев

132100012

Председател

Мария Костадинова Златкова

132100012

зам.председател

Мюмюн Хюсеин Дурмуш

132100012

Секретар

Димитър Рашков Узунов

132100012

Член

Диман Иванов Николов

132100012

Член

Стефка Петрова Якофова

132100012

Член

Теменужка Стойчева Попова

132100012

Член

Софка Николова Фиркова

132100012

Член

Снежана Георгиева Ганева

132100012

Член

Атанас Георгиев Паунов

132100013

Председател

Васил Атанасов Динков

132100013

зам.председател

Николай Георгиев Рядков

132100013

Секретар

Дафинка Стефанова Тончева

132100013

Член

Петя Ангелова Велева

132100013

Член

Костадин Темелков Тосков

132100013

Член

Рамадан Тасим Мехмед

132100013

Член

Илка Йорданова Зафирова

132100014

Председател

Лиляна Димитрова Радева

132100014

зам.председател

Василка Георгиева Димитрова

132100014

Секретар

Елисавета тотева Накова

132100014

Член

Ангелина Василева Анастасова

132100014

Член

Катя Запрянова Тилева

132100014

Член

Димитър Георгиев Бойков

132100014

Член

Салиха Касим Дурмуш

132100014

Член

Коста Николов Попърцов

132100014

Член

Софка Ценкова Бояджиева

132100015

Председател

Цветанка Петрова Георгиева

132100015

зам.председател

Костадин Георгиев Стоилов

132100015

Секретар

Марияна Иванова Димова

132100015

Член

Мария Христова Атанасова

132100015

Член

Екатерина Димитрова Гегускова

132100015

Член

Атанаска Рангелова Кръстанова

132100015

Член

Шахин Яшаров Смаилов

132100016

Председател

Мариана Димитрова Хамамджиева

132100016

зам.председател

Исмаил Ахмедов Сираков

132100016

Секретар

Петя Димитрова Паликарова

132100016

Член

Костадин Димитров Костов

132100016

Член

Васка Георгиева Симонова

132100016

Член

Пенка Димитрова Хамамджиева

132100016

Член

Елена Георгиева Карагеоргиева

132100016

Член

Ангел Владимиров Маноилов

132100016

Член

Силвия Георгиева Христова-Гривова

132100017

Председател

Соня Веселинова Бурова

132100017

зам.председател

Екатерина Миткова Маринова

132100017

Секретар

Славчо Ангелов Тасков

132100017

Член

Мария Василева Стефанова

132100017

Член

Вера Атанасова Драгова

132100017

Член

Лиляна Атанасова Демерджиева

132100017

Член

Стефка Георгиева Василева

132100017

Член

Гюлюмсер Байрамалиева Чаушева

132100017

Член

Мария Костадинова Янева

132100018

Председател

Снежана Савова Грозданова

132100018

зам.председател

Ева Борисова Исаева

132100018

Секретар

Гинка Тодорова Милчева

132100018

Член

Надежда Кирилова Попова

132100018

Член

Таня Георгиева Вачкова

132100018

Член

Мария Иванова Кочева

132100018

Член

Бистра Борисова Андреева

132100018

Член

Йорданка Стоянова Филева

132100018

Член

Райна Борисова Мадарова

132100019

Председател

Мария Щерева Паева

132100019

зам.председател

Верка Георгиева Узунова

132100019

Секретар

Христина Стефанова Илова

132100019

Член

Мария Павлова Кочева

132100019

Член

Мария Петрова Цветанова

132100019

Член

Веселка Проданова Щерева

132100019

Член

Даниела Ангелова Здравчева

132100019

Член

Методи Асенов Аврамов

132100019

Член

Димитър Георгиев Дуров

132100020

Председател

Маруся Христова Димова

132100020

зам.председател

Мариана Ламбрева Джинева

132100020

Секретар

Олга Славова Михайлова

132100020

Член

Цветана Спасова Йовчева

132100020

Член

Снежана Димитрова Ганева

132100020

Член

Сийка Иванова Мачканова

132100020

Член

Диана Никифорова Илиева

132100020

Член

Елена Йорданова Маркова

132100020

Член

Фатма Мустафова Келешева

132100021

Председател

Мариана Георгиева Гънева

132100021

зам.председател

Анче Димитрова Терзиева

132100021

Секретар

Росица Димитрова Георгиева

132100021

Член

Славка Стефанова Хаджийска

132100021

Член

Божана Щерева Начева

132100021

Член

Екатерина Горанова Миткова

132100021

Член

Мария Георгиева Ангелчова

132100021

Член

Мария Николова Елинова

132100021

Член

Димитър Георгиев Мадаров

132100022

Председател

Ботьо Сотиров Стоименов

132100022

зам.председател

Василка Димитрова Грозданова

132100022

Секретар

Севдалина Деянова Семерджиева

132100022

Член

Нора Димитрова Йоргова

132100022

Член

Величка Ангелова Токмакова

132100022

Член

Ефтимия Иванова Чаушева

132100022

Член

Денка Иванова Гатева

132100023

Председател

Стоянка Георгиева Делиева

132100023

зам.председател

Павлина Иванова Тричкова

132100023

Секретар

Фикрие Васвиева Мехмедова

132100023

Член

Васка Сотирова Галанова

132100023

Член

Атанас Костадинов Якофов

132100023

Член

Татяна Николаева Терзиева

132100023

Член

Атанас Стоянов Паев

132100023

Член

Инна Младенова Благова

132100023

Член

Елена Благоева Баренска-Кънчева

132100025

Председател

Сюзан Русанова Кандьова

132100025

зам.председател

Георги Христов Дачев

132100025

Секретар

Живка Николова Афенлиева

132100025

Член

Джаватен Махремова Ристемова

132100025

Член

Мине Юсеинова Измерлиева

132100025

Член

Илия Любенов Динков

132100025

Член

Софка Боянова Димитрова

132100026

Председател

Мария Димитрова Кандева

132100026

зам.председател

Йорданка Паунова Велева

132100026

Секретар

Мими Темелкова Войникова

132100026

Член

Веско Иванов Достинов

132100026

Член

Бойка Кръстева Момчева

132100026

Член

Стоян Тодоров Манолев

132100026

Член

Мария Ангелова Пункова

132100026

Член

Василка Маврудиева Манолова

132100026

Член

Елена Николова Начкова

132100027

Председател

Петрунка Боянова Кандева

132100027

зам.председател

Гергана Петрова Кътева

132100027

Секретар

Биляна Димитрова Ташева

132100027

Член

Соня Ангелова Ангелова

132100027

Член

Ангелина Тодорова Янушева

132100027

Член

Димитрийка Стоянова Войникова

132100027

Член

Лиляна Димитрова Данчева

132100027

Член

Гюлджан Мюмюнова Жребичкалиева

132100027

Член

Мая Христова Мишева

132100028

Председател

Лилия Георгиева Гайдарова

132100028

зам.председател

Мая Василева Кръстанова

132100028

Секретар

Ангел Спасов Дамянов

132100028

Член

Ваня Владимирова Георгиева

132100028

Член

Спаска Благова Димова

132100028

Член

Денка Георгиева Илинчева

132100028

Член

Иван Вангелов Кривчев

132100028

Член

Рангел Стоилов Иванов

132100028

Член

Йорданка Любенова Котарова

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Ангел Томов Иванов

Жоро Николов Дудов

Елена Иванова Керенчева

Таня Петрова Чапарова Кърпачева

Анастасия Костадинова Москова

Цветка Кирилова Сотирова

Димитър Георгиев Попов

Райна Димитрова Попова

Лалка Владимирова Попова

Латинка Георгиева Велева

Румяна Иванова Пейковска

Ангел Стефанов Стефанов

Мария Иванова Динкова

Йордан Димитров Ринков

Маренка Николова Джимова

Стелияна Тодорова Апостолова

Зейра Мустафа Чакър

Фатма Селяйтинова Дафова

Несрин Реджебова Алиш

Иван Веселинов Достинов

Димитър Георгиев Мадаров

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:08 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения