Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 52-ЕП
Пазарджик, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Стрелча за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Стрелча,регистрирано с вх.№  66/.04.2019 г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс документи, РИК - Пазарджик след като разгледа така постъпилата преписка и констатира, че е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Стрелча, и като съобрази особените изисквания на закона,  на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК - Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Стрелча, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

133200001

Председател

Мария Стойкова Стоянова

133200001

зам.председател

Катя Смиленова Шопова

133200001

Секретар

Радка Димитрова Трифонова

133200001

член

Николина Димитрова Тонева

133200001

член

Цветана Кръстева Ченчева

133200001

член

Ангелина Драгомирова Христова

133200001

член

Цонка Танчева Найденова

133200001

член

Стойка Цветанова Ранчева

133200001

член

Златка Стоянова Дескова

133200002

Председател

Величка Йосифова Ченчева

133200002

зам.председател

Екатерина Костадинова Добрева

133200002

Секретар

Марияна Петрова Декова

133200002

член

Надка Ганчева Йорданова

133200002

член

Мария Генчева Гущерова

133200002

член

Владислава Динчев Динчев

133200002

член

Иванка Ганчева Илиева

133200002

член

Таня Делова Зонова- Иванова

133200002

член

Ана Петкова Танчева

133200003

Председател

Мария Няголова Дилбазова

133200003

зам.председател

Лалка Ганчева Кукуванова

133200003

Секретар

Генчо Иванов Пайтаков

133200003

член

Христо Велков Караджов

133200003

член

Дина Иванова Дафова

133200003

член

Мария Николова Гущерова

133200003

член

Мая Александрова Кръстева

133200003

член

Радина Иванова Петришка

133200003

член

Нонка Георгиева Петкова

133200004

Председател

Мария Илиева Николова

133200004

зам.председател

Стойна Динчева Караджова

133200004

Секретар

Тодорка Петрова Тодорова-Ширилинкова

133200004

член

Надежда Цокова Нешева

133200004

член

Мария Георгиева Стоянова

133200004

член

Милена Стоева Ганчева

133200004

член

Илиана Ангелова Кунчева

133200004

член

Петя Владимирова Кацарова

133200004

член

Ана Стефанова Илиева

133200005

Председател

Цветанка Николова Няголова

133200005

зам.председател

Пепа Динчева Площакова

133200005

Секретар

Мария Петрова Илиева

133200005

член

Кунка Няголова Длъгманова

133200005

член

Латина Велкова Караджова

133200005

член

Пенка Йотова Кунчева

133200005

член

Парашкева Янкова Гуджева

133200005

член

Алекс Иванов Смиленов

133200005

член

Донка Иванова Петришка

133200006

Председател

Таня Златкова Бедринова

133200006

зам.председател

Анна Стефанова Иванова

133200006

Секретар

Панка Петкова Маринова

133200006

член

Мария Райкова Колева

133200006

член

Пана Танчева Цемова

133200006

член

Иванка Стефанова Георгиева

133200006

член

Гаврил Христосков Терзиев

133200007

Председател

Лушка Петкова Попова

133200007

зам.председател

Рада Иванова Йовчева

133200007

Секретар

Йорданка Запринова Цветкова

133200007

член

Недка Гаврилова Некезова

133200007

член

Стойка Павлова Тоткова

133200007

член

Дона Филипова Дукова

133200007

член

Мария Стоянова Петкова

133200008

Председател

Сузана Юлиева Кацарова

133200008

зам.председател

Димитрийка Запрянова Илиева

133200008

Секретар

Стойка Ангелова Гагова

133200008

член

Димитринка Нонова Нонова

133200008

член

Мария Генчева Лулчева

133200008

член

Бонка Илиева Иванова

133200008

член

Иванка Петкова Бурова

133200009

Председател

Катя Несторова Огнянова

133200009

зам.председател

Милана Динчева Спасова

133200009

Секретар

Василка Димитрова Алтаванова

133200009

член

Христа Иванова Кунчева

133200009

член

Славчо Георгиев Георгиев

133200009

член

 Неделка Атанасова Марчева

133200009

член

Тодора Димитрова Цанчева

 

 

  1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Стрелча за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Веска Ангелова Ганчева

Янка Иванова Гущерова

Ангел Нанов Илиев

Петър Рашков Ангелов

Шена Кунчева Враджева

Надка Петрова Плачкова

Нонка куртова Узунова

Недялка Стойчева Тодорова

Иван Николов Иванов

Дело Бойчев Филипов

Петко Стоев Лашев

Тотка Няголова Фингарова

Искра Любчева Асенова

Струма иванова Борисова

Тодор Боянов Тодоров

Йордан Койчев Димитров

Иванка Аспарухова Алтаванова

Гергана Ангелова Иванова

Кунка Иванова Ангелова

 

 

 

 

  1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения