Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 53-ЕП
Пазарджик, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Брацигово, регистрирано с вх.№ 70 /24.04.2019 г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс документи, РИК - Пазарджик след като разгледа така постъпилата преписка и констатира, че е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Брацигово, и като съобрази особените изисквания на закона,  на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК - Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Брацигово, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

130600001

Председател

Таня Стефанова Урумова

130600001

Зам.председател

Бисерка Василева Деянова

130600001

Секретар

Любляна Милчева Паунова

130600001

Член

Теодора Георгиева Борисова

130600001

Член

Красимира Стефанова Мишева

130600001

Член

Надя Тодорова Чобанова

130600001

Член

Елена Атанасова Кацарова

130600001

Член

Валентина Спасова Стоева

130600001

Член

Снежана Йорданова Грънчарова

130600002

Председател

Евелина Петрова Демирова

130600002

Зам.председател

Ганка Николова Рускова

130600002

Секретар

Кристина Николаева Накова

130600002

Член

Мария Костадинова Манолчева

130600002

Член

Стефка Стойкова Глухчева

130600002

Член

Георги Николаев Мишев

130600002

Член

Мария Стоянова Банчева

130600002

Член

Таня Йорданова Троянова

130600002

Член

Стефка Алексиева Анева

130600003

Председател

Донка Петрова Мицова

130600003

Зам.председател

Атанас Нейчен Делев

130600003

Секретар

Ани Петрова Филева

130600003

Член

Стефания Борисова Тошкова

130600003

Член

Пенка Груева Кънева

130600003

Член

Елена Георгиева Галева

130600003

Член

Марениела Йорданова Зънгарова

130600004

Председател

Йорданка Георгиева Тодорова

130600004

Зам.председател

Илиана Стоянова Георгиева

130600004

Секретар

Антоанета Иванова Ценова

130600004

Член

Елена Маринова Попова

130600004

Член

Ягода Георгиева Балдева

130600004

Член

Иванка Видолова Хаджийска

130600004

Член

Антоан Търпов Батаклиев

130600004

Член

Калинка Груева Зънгарова

130600004

Член

Борянка Георгиева Траянова

130600005

Председател

Цветанка Данаилова Филева

130600005

Зам.председател

Стефан Георгиев Урумов

130600005

Член

Дарина Славчева Борисова

130600005

Секретар

Димитранка Иванова Щърбева

130600005

Член

Боряна Георгиева Василева

130600005

Член

Васка Василева Златанска

130600005

Член

Руска Кирилова Послийска

130600005

Член

Теменужка Благова Батаклиева

130600005

Член

Мария Георгиева Тилева

130600006

Председател

Пенка Георгиева Тодорова

130600006

Зам.председател

Дафинка Иванова Мичева

130600006

Секретар

Поля Василева Драгнева

130600006

Член

Риска Георгиева Тошкова

130600006

Член

Марина Димитрова Кънева

130600006

Член

Ангелина Асенова Кузева

130600006

Член

Елена Трендафилова Ванкова

130600007

Председател

Софка Димитрова Анева

130600007

Зам.председател

Росица Димитрова Матакиева

130600007

Секретар

Елена Стоилова Кисова

130600007

Член

Елена Йорданова Кузманова

130600007

Член

Стефка Димитрова Шикова

130600007

Член

Катерина Тодорова Билбилева

130600007

Член

Мария Благоева Хаджиева

130600008

Председател

Марийка Николова Млечкова

130600008

Зам.председател

Тодор Ангелов Керенчев

130600008

Секретар

Дафинка Костадинова Костадинова

130600008

Член

Цветанка Петрова Сендрева

130600008

Член

Траяна Емилова Кацарова

130600008

Член

Иванка Георгиева Керенчева

130600008

Член

Елена Христова Дамянова

130600009

Председател

Радка Георгиева Дечева

130600009

Зам.председател

Мариана Миткова Дюдюкова

130600009

Секретар

Костадинка Стоянова Урумова

130600009

Член

Величко Петров Струменов

130600009

Член

Димитрия Борисова Ламбрева

130600009

Член

Емил Николов Кацаров

130600009

Член

Мария Петрова Петрова

130600009

Член

Христина Рангелова Спасова

130600009

Член

Иванка Минкова Стоичкова

130600010

Председател

Людмил Енев Стоичков

130600010

Зам.председател

Невена Василева Илиева

130600010

Секретар

Ива Стоянова Цветковска

130600010

Член

Володя Николаев Грозев

130600010

Член

Мария Иванова Трендафилова

130600010

Член

Добринка Иванова Христодорова

130600010

Член

Евгения Пенчева Попова

130600010

Член

Мария Георгиева Илиева

130600010

Член

Димитър Райчев Анчев

130600011

Председател

Милица Петрова Георгиева - Петкова

130600011

Зам.председател

Роза Ангелова Янкова

130600011

Секретар

Екатерина Цанкова Димова

130600011

Член

Росица Костадинова Длекчева

130600011

Член

Василка Запрянова Костадинова

130600011

Член

Йорданка Димитрова Данаилова

130600011

Член

Гергана Славчева Вучкова

130600012

Председател

Теменужка Антонова Кузева

130600012

Зам.председател

Александър Данаилов Данаилов

130600012

Секретар

Георги Стоянов Стоилов

130600012

Член

Али Нуриев Алиев

130600012

Член

Желязка Асенова Петрова

130600012

Член

Иван Кирилов Димитров

130600012

Член

Елена Тодорова Станкова

130600012

Член

Румяна Стоянова Аризанова

130600012

Член

Петя Тодорова Кацарова

130600013

Председател

Христина Димитрова Зяпкова

130600013

Зам.председател

Ангел Атанасов Аризанов

130600013

Секретар

Ясен Райков Шиков

130600013

Член

Ангелина Христова Неделчева

130600013

Член

Али Назифов Зартов

130600013

Член

Стоянка Василева Райкова

130600013

Член

Венцислав Александров Александров

130600013

Член

Десислава Йосипова Трънгаловска

130600013

Член

Йорданка Тодорова Младенова

130600014

Председател

Елена Ангелова Лабова

130600014

Зам.председател

Станислава Петрова Гьошева

130600014

Секретар

Илияна Трифонова Тодорова

130600014

Член

Василка Стоянова Иванова

130600014

Член

Васил Янков Йорданов

130600014

Член

Вера Петрова Узунова

130600014

Член

Илия Иванов Кузев

130600015

Председател

Никола Лазаров Лазаров

130600015

Зам.председател

Йорданка Костадинова Алексиева

130600015

Секретар

Елена Ангелова Варадинова

130600015

Член

Димитрия Ангелова Костадинчева

130600015

Член

Ангел Христов Малинов

130600015

Член

Йорданка Запринова Пенкова

130600015

Член

Мима Василева Гьошева

130600016

Председател

Димитрия Василева Василева

130600016

Зам.председател

Радослава Захариева Крушарова

130600016

Секретар

Янка Атанасова Кузева

130600016

Член

Петрунка Харизанова Делева

130600016

Член

Христина Тодорова Казакова

130600016

Член

Йорданка Янева Власева

130600016

Член

Иван Петров Илчев

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Светла Йорданова Зогова

Николина Йорданова Илиева

Мария Георгиева Чакърова

Златка Димитрова Николова

Петрунка Петрова Райчева

Денка Василева Томова

Ивелина Маринова Андреева

Елена Иванова Барбова

Иванка Георгиева Георгиева

Даниела Петрова Захова

Костадинка Георгиева Влахова

Юсеин Яшаров Адилов

Симеонка Ангелова Андонова

Иван Спиров Райков

Тодор Георгиева Тодоров

Дафинка Крумова Василева

Виолетка Петрова Тодовичина

Доника Кръстинова Николова

Мария Иванова Мишева

Милка Иванова Кънчева

Йордан Георгиев Влахов

Иванка Николова Узунова

Мария Йорданова Паликарова

Георги Кузманов Илинов

Спаска Запрянова Стоева

Недка Петрова Масларева

Стойна Георгиева Варадинова

Емилия Николаева Димова

Иванка Драганова Трендафилова

Снежанка Иванова Лабова

Илия Петров Крушаров

Търпо Андонов Батаклиев

Ангелина Илиева Кузева

Ангел Борисов Стоенчев

Денка Йорданова Велкова

Надежда Алексиева Митовичина

Любка Йорданова Йовчева

Ангелина Панкова Гунчева

Стоянка Георгиева Дзънгова

Йорданка Костадинова Атанасова

Борис Стоянов Величков

Дончо Стоянов Величков

Георги Георгиев Гемишев

Виктория Илиева Георгиева

Стефка Борисова Билбилева

Маргарита Василева Петкова

Катя Иванова Петкова

 

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:12 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения