Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 54-ЕП
Пазарджик, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Велинград за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Велинград, регистрирано с вх.№56 /23.04.2019 г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс документи, РИК - Пазарджик след като разгледа така постъпилата преписка и констатира, че е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Велинград, и като съобрази особените изисквания на закона,  на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК - Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Велинград, както следва:

№ СИК

Длъжност

Име

130800001

Председател

Елена Симеонова Гълева

130800001

зам.председател

Гергана Георгиева Навякова

130800001

Секретар

Петко Николов Качов

130800001

Член

Екатерина Николова Михайлова

130800001

Член

Мери Пламенова Саид

130800001

Член

Магдалена Иванова Гюзлева

130800001

Член

Стойна Илиева Гончева

130800001

Член

Маргарита Георгиева Кьосова

130800001

Член

Илияна Стефанова Узунова

130800002

Председател

Величка Илиева Малинова

130800002

зам.председател

Илия Тодоров Терзиев

130800002

Секретар

Методи Атанасов Вълков

130800002

Член

Иван Йорданов Белемезов

130800002

Член

Стефан Илиев Бързаков

130800002

Член

Петранка Трифонова Зинкова

130800002

Член

Катерина Йорданова Калпазанова

130800002

Член

Иванка Димитрова Праматарова

130800002

Член

Татяна Верчова Керина

130800003

Председател

Симеон Николаев Симеонов

130800003

зам.председател

Никола Иванов Гаргов

130800003

Секретар

Николай Иванов Петьов

130800003

Член

Георги Стойчев Петков

130800003

Член

Малин Димитров Бузгов

130800003

Член

Теменужка Петрова Ушева

130800003

Член

Емилия Мойсеева Хаджиева

130800003

Член

Гинка Георгиева Графова

130800003

Член

Стоилка Стоилова Мяшкова

130800004

Председател

Анна Тодорова Шейнова

130800004

зам.председател

Мария Александрова Матева

130800004

Секретар

Николинка Стоева Кривулева

130800004

Член

Риска Борисова Петкова

130800004

Член

Емил Бисеров Рабчин

130800004

Член

Снежана Асенова Върбанова

130800004

Член

Гинка Примова Сестримска

130800004

Член

Рени Стефанова Бакърджиева

130800004

Член

Галина Василева Гончева

130800005

Председател

Невенка Николова Ролева

130800005

зам.председател

Надя Петрова Качова

130800005

Секретар

Боян Николаев Захов

130800005

Член

Борис Тодоров Цопанов

130800005

Член

Бисер Олегов Кертов

130800005

Член

Анна Христова Пещерска

130800005

Член

Милен Петров Минков

130800005

Член

Трендафил Иванов Генов

130800005

Член

Павлина Ангелова Марова

130800006

Председател

Сталинка Василева Пещерска

130800006

зам.председател

Борис Илиев Маров

130800006

Секретар

Васил Георгиев Марков

130800006

Член

Литва Алишова Кичилиева

130800006

Член

Динка Василева Кертова

130800006

Член

Димитрийка Рускова Ямакова

130800006

Член

Димитър Цанков Додников

130800006

Член

Илияна Борисова Масларова

130800006

Член

Елица Атанасова Сариева

130800007

Председател

Екатерина Христова Хрисчева

130800007

зам.председател

Бонка Димитрова Врабчева

130800007

Секретар

Георги Иванов Динчев

130800007

Член

Мирослава Димитрова Тошкова

130800007

Член

Албена Олегова Кертова

130800007

Член

Мариана Тодорова Керина

130800007

Член

Тинка Борисова Софовичина

130800007

Член

Венцислав Детелинов Шолев

130800007

Член

Невена Стоянова Балтаджиева

130800008

Председател

Василка Тодорова Атанасова

130800008

зам.председател

Иван Борисов Янкулов

130800008

Секретар

Димитър Петров Тошков

130800008

Член

Ангел Томов Вранчев

130800008

Член

Леонид Вихренов Диваков

130800008

Член

Адриана Димитрова Въргова

130800008

Член

Живка Георгиева Ушева

130800008

Член

Мария Иванова Близнакова

130800008

Член

Цанко Детелинов Шолев

130800009

Председател

Дафинка Ангелова Русинова

130800009

зам.председател

Снежанка Маринова Маринова

130800009

Секретар

Елена Маркова Алексиева

130800009

Член

Нина Георгиева Куличева

130800009

Член

Лидия Пламенова Люгова

130800009

Член

Иван Димитров Кормушев

130800009

Член

Карамфилка Вангелова Гешева

130800009

Член

Ели Албенова Мирчева

130800009

Член

Палагия Василева Булянска

130800010

Председател

Иванка Димитрова Станчева

130800010

зам.председател

Даниела Пламенова Димитрова

130800010

Секретар

Лиляна Атанасова Иванова

130800010

Член

Рени Костадинова Тренова

130800010

Член

Емилия Каменова Асенова

130800010

Член

Златка Иванова Харизанова

130800010

Член

Ема Александрова Неделчева

130800010

Член

ТеменужкаЛюбенова Мешкова

130800010

Член

Росица Йорданова Велева

130800011

Председател

Валентин Александров Велев

130800011

зам.председател

Искра Орлинова Люгова

130800011

Секретар

Петя Илинова Гушевилова

130800011

Член

Величка Иванова Малинова

130800011

Член

Фея Иванова Болутова

130800011

Член

Мария Тонкова Динчева

130800011

Член

Виктория Петрова Водева

130800011

Член

Екатерина Спасова Велева

130800011

Член

Гълъбин Младенов Зазьов

130800012

Председател

Гюнка Костадинова Никова

130800012

зам.председател

Ваня Траянова Велкова

130800012

Секретар

Тамара Евгениевна Маргова

130800012

Член

Соня Манушева Атипова

130800012

Член

Вилдена Давидова Рашид

130800012

Член

Венера Петрова Тодорова

130800012

Член

Илия Стоев Божков

130800012

Член

Ани Атанасова Денизова

130800012

Член

Здравка Иванова Златева

130800013

Председател

Христо Йорданов Червенаков

130800013

зам.председател

Емилия Момчилова Кадьова

130800013

Секретар

Елка Димитрова Божкова

130800013

Член

Заня Георгиева Самандова

130800013

Член

Светла Райчева Шефкетова

130800013

Член

Ниоколай Станков Каназирски

130800013

Член

Васил Стоянов Минков

130800013

Член

Дафинка Щерева Трифонова

130800013

Член

Илия Кръстилев Бъчваров

130800014

Председател

Валентина Георгиева Календарова

130800014

зам.председател

Катерина Илиева Славова

130800014

Секретар

Горица Антимова Моллова

130800014

Член

Ангел Янков Денизов

130800014

Член

Соня Манушева Стриглева

130800014

Член

Калинка Пенчова Главова

130800014

Член

Красимира Стефанова Фъртунова

130800014

Член

Наталия Добринова Стефанова

130800014

Член

Иванка Ангелова Ушева

130800015

Председател

Димитър Боянов Димитров

130800015

зам.председател

Дияна Маринова Бацалова

130800015

Секретар

Валентина Пенева Пеева

130800015

Член

Елка Ангелова Червенакова

130800015

Член

Емилия Яворова Вранчева

130800015

Член

Дафинка Янкова Грозданова

130800015

Член

Васил Димитров Въргов

130800015

Член

Детелина Красимирова Пехливанова

130800015

Член

Мария Кирилова Кютова

130800016

Председател

Мария Николова Флорова

130800016

зам.председател

Байка Димитрова Ушева

130800016

Секретар

Цветелина Георгиева Мяшкова

130800016

Член

Атанас Ангелов Денизов

130800016

Член

Магдалена Страхилова Аршинкова

130800016

Член

Йорданка Димитрова Димитрова

130800016

Член

Мария Спасова Дурева

130800016

Член

Венелина Иванова Семерджиева

130800016

Член

Мария Солунова Кейбашиева

130800017

Председател

Кръстинка Асенова Клинчева

130800017

зам.председател

Калин Атанасов Гушевилов

130800017

Секретар

Мария Бойчева Шабанова

130800017

Член

Василка Апостолова Узунова

130800017

Член

Зоя Яворова Мърчова

130800017

Член

Емилия Владимирова Русева

130800017

Член

Цветанка Костадинова Сейменова

130800017

Член

Магдалена Николова Денизова

130800017

Член

Соня Альошова Грахова

130800018

Председател

Тодорка Николова Статева

130800018

зам.председател

Христина Иванова Ненова

130800018

Секретар

Люболира Георгиева Цанова

130800018

Член

Цветанка Тодорова Нечитайлова

130800018

Член

Албена Хамлетова Гальова

130800018

Член

Любка Николова Василева

130800018

Член

Георги Арександров Сандов

130800018

Член

Рита Албенова Беева

130800018

Член

Анна Цанкова Рабчина

130800019

Председател

Тодор Иванов Шейнов

130800019

зам.председател

Иванка Георгиева Велкова

130800019

Секретар

Денка Славова Вергиева

130800019

Член

Боряна Иванова Кадурина

130800019

Член

Самуил Минчев Дураков

130800019

Член

Стефчо Минчев Асенов

130800019

Член

Силвана Руменова Зазьова

130800019

Член

Ани Рашкова Рашева-Букова

130800019

Член

Елена Георгиева Захова

130800020

Председател

Цветанка Димитрова Грозева

130800020

зам.председател

Георги Кръстев Василев

130800020

Секретар

Пенка Иванова Цокова

130800020

Член

Борис Найденов Чавдаров

130800020

Член

Красимир Леонидов Диваков

130800020

Член

Делка Колева Маврова

130800020

Член

Петър Малинов Аршинков

130800020

Член

Любомира Спасова Узунова

130800020

Член

Цветанка Костадинова Маркова

130800021

Председател

Атанас Иванов Касапов

130800021

зам.председател

Георги Трайков Стаматов

130800021

Секретар

Елена Иванова Тодорова

130800021

Член

Никола Михайлов Михайлов

130800021

Член

Цанко Страхилов Хаджиев

130800021

Член

Райна Георгиева Вардева-Дойчинова

130800021

Член

Теменужка Емилова Льотева

130800021

Член

Георги Тодоров Шабанов

130800021

Член

Махмуд Абди Вранчев

130800022

Председател

Веселина Илиева Сотирова

130800022

зам.председател

Таня Костадинова Костадинова

130800022

Секретар

Елена Петрова Вецова

130800022

Член

Диана Георгиева Стаматова

130800022

Член

Десимир Миленов Торбев

130800022

Член

Димитрийка Михайлова Гогева

130800022

Член

Мария Иванова Маврова

130800022

Член

Димитър Ангелов Славков

130800022

Член

Ванче Генчева Апостолова

130800023

Председател

Марин Марков Марков

130800023

зам.председател

Муса Муса Джихан

130800023

Секретар

Мехмед Мустафа Джихан

130800023

Член

Салих Мустафа Джихан

130800023

Член

Георги Ангелов Костов

130800023

Член

Али Мустафов Ходжов

130800023

Член

Али Рашид Джихан

130800024

Председател

Ахмед Мехмед Кацаров

130800024

зам.председател

Али Мехмед Алиев

130800024

Секретар

Али Мустафа Дъбев

130800024

Член

Абди Мехмед Юсуф

130800024

Член

Сали Сабрих Сали

130800024

Член

Николай Атанасов Гълев

130800024

Член

Рени Илиева Узунова

130800025

Председател

Николай Марков Марков

130800025

зам.председател

Мехмед Али Салих

130800025

Секретар

Азис Сабри Мехмед

130800025

Член

Муса Салих Мехмед

130800025

Член

Мустафа Ибрахим Ибрахим

130800025

Член

Трендафил Здравков Бирков

130800025

Член

Муса Мехмед Сабри

130800026

Председател

Надежда Николова Гугалова

130800026

зам.председател

Венцислав Николов Еличин

130800026

Секретар

Кръстьо Ангелов Велев

130800026

Член

Йорданка Иванова Костова

130800026

Член

Роза Гълабова Гальова

130800026

Член

Юри Райчов Чулев

130800026

Член

Катя Георгиева Буева

130800027

Председател

Георгена Благова Паскова

130800027

зам.председател

Иван Тодоров Шейнов

130800027

Секретар

Иванка Петрова Веселинова

130800027

Член

Васил Владимиров Костов

130800027

Член

Муса Мустафа Калъч

130800027

Член

Дора Ангелова Китова

130800027

Член

Мария Георгиева Пещерска

130800028

Председател

Нида Атанасова Налбантова

130800028

зам.председател

Мариана Иванова Динчева

130800028

Секретар

Снежана Вихренова Ачева

130800028

Член

Соня Орлинова Гушевилова

130800028

Член

Северин Орлинов Садатинов

130800028

Член

Зоя Иванова Грозева

130800028

Член

Петър Крумов Манзуров

130800029

Председател

Величка Илиева Вучкова

130800029

зам.председател

Пелагия Иванова Стаматова

130800029

Секретар

Мария Илиева Костова

130800029

Член

Орлин Юлианов Зазьов

130800029

Член

Капка Антимова Шолева

130800029

Член

Иванка Тодорова Шалева

130800029

Член

Антон Александров Илиев

130800030

Председател

Красимира Томова Пачалова

130800030

зам.председател

Светлана Методиева Аршинкова

130800030

Секретар

Снежана Асенова Савова

130800030

Член

Соня Цанкова Джонева

130800030

Член

Ахмед Мустафа Кенан

130800030

Член

Емилия Ангелова Димитрова

130800030

Член

Антоанета Николова Георгиева

130800036

Председател

Еми Османова Чикерова

130800036

зам.председател

Емил Александров Юруков

130800036

Секретар

Димо Радославов Пуев

130800036

Член

Атина Асанова Перчинкова

130800036

Член

Велина Валетинова Филипова

130800036

Член

Гергана Илиева Танчовска

130800036

Член

Цветан Пламенов Маджиров

130800036

Член

Димитър Костадинов Качев

130800036

Член

Снежана Стефанова  Урумова-Стайкова

130800037

Председател

Мустафа Мехмедов Белчев

130800037

зам.председател

Атина Салихова Алилова

130800037

Секретар

Иванка Спасова Пандева

130800037

Член

Ради Иванов Маджиров

130800037

Член

Димитър Илиев Узунов

130800037

Член

Ангелина Илиева Панайотова

130800037

Член

Салих Мехмедов Арнаудов

130800037

Член

Ахмед Юмер Джихан

130800037

Член

Теодора Матеева Стайкова

130800038

Председател

Асан Мустафов Белчев

130800038

зам.председател

Али Мусов Садъков

130800038

Секретар

Тодор Христов Веселинов

130800038

Член

Ася Али Пелтекова

130800038

Член

Радуна Цанкова Табакова

130800038

Член

Мирослава Антимова Хаджиева

130800038

Член

Асан Ахмедов Кафеджиев

130800038

Член

Рамиз Ахмедов Караосманов

130800038

Член

Матей Тошев Стайков

130800039

Председател

Катя Дладимирова Шкартова

130800039

зам.председател

Мирослав Манушев Баръмов

130800039

Секретар

Асан Османов Белчов

130800039

Член

Веско Емилов Сеферов

130800039

Член

Ели Антимова Хаджиева

130800039

Член

Здравко Стоянов Гюзлев

130800039

Член

Александра Манушова Сеферова

130800039

Член

Илия Георгиев Шопов

130800039

Член

Бойко Василев Генков

130800041

Председател

Валентин Пламенов Русинов

130800041

зам.председател

Ангелина Николова Джуркова

130800041

Секретар

Цанко Ясенов Доспатски

130800041

Член

Никифор Михайлов Алкеев

130800041

Член

Аспарух Цветанов Каймакански

130800041

Член

Малин Калинов Рубски

130800041

Член

Снежана Ясенова Бошнакова

130800041

Член

Николай Малинов Синапов

130800041

Член

Мехмед Мустафов Дъбев

130800042

Председател

Стефан Антимов Каймакански

130800042

зам.председател

Вихрен Наумов Мечев

130800042

Секретар

Гълъбин Антимов Шайков

130800042

Член

Муса Махмуд Махмудов

130800042

Член

Юсуф Махмудов Махмудов

130800042

Член

Пламен Яворов Доспатски

130800042

Член

Албенко Албенков Рубски

130800043

Председател

Али Мустафа Ракитовски

130800043

зам.председател

Ибрахим Мехмед Сечков

130800043

Секретар

Джемиле Мехмед Двояк

130800043

Член

Мехмед Муса Къзин

130800043

Член

Иван Петров Ряхов

130800043

Член

Муса Мустафа Ибрахим

130800043

Член

Рукие Юмер Юмер

130800043

Член

Салих Муса Фейзола

130800043

Член

Мустафа Салих Шукри

130800044

Председател

Емине Муса Джихан

130800044

зам.председател

Джемал Мустафа Юруков

130800044

Секретар

Малин Гълъбинов Сечков

130800044

Член

Ибрахим Муса Рукин

130800044

Член

Борислав Георгиев Лулин

130800044

Член

Джемиле Мусова Бухова

130800044

Член

Мехмед Ибрахим Хаким

130800044

Член

Али Джемал Делиалиев

130800044

Член

Ариф Мехмед Синап

130800045

Председател

Мутиш Муса Алендар

130800045

зам.председател

Иво Младенов Алендаров

130800045

Секретар

Малин Ивайлов Алендаров

130800045

Член

Муса Салих Алендар

130800045

Член

Георги Стоилов Пачалов

130800045

Член

Ахмед Абди Юсеин

130800045

Член

Ибрахим Юмер Алендар

130800046

Председател

Джамал Хасан Мехмед

130800046

зам.председател

Мустафа Мехмед Мехмед

130800046

Секретар

Мехмед Джамалов Крънчов

130800046

Член

Мехмед Хасан Мехмед

130800046

Член

Мустафа Али Бандьо

130800046

Член

Салих Реджеп Тупев

130800046

Член

Каламфила Петрова Аршинкова

130800046

Член

Хусеин Муса Ходжа

130800046

Член

Исмаил Али Йълдъс

130800047

Председател

Юсуф Мустафа Мустафа

130800047

зам.председател

Муса Салих Мехмед

130800047

Секретар

Сабри Мустафа Муса

130800047

Член

Али Халил Булут

130800047

Член

Мустафа Реджеп Байрям

130800047

Член

Юсуф Салил Мехмед

130800047

Член

Мария Лазарова Маркова

130800048

Председател

Юсуф Азис Моллов

130800048

зам.председател

Юсуф Мустафа Бутрев

130800048

Секретар

Кемал Мустафа Мустафа

130800048

Член

Ахмед Муса Дренков

130800048

Член

Салих Мехмед Асан

130800048

Член

Янко Георгиев Павлов

130800048

Член

Цветелина Иванова Чанева

130800049

Председател

Сюлейман Аса Али

130800049

зам.председател

Светлин Манушов Пантаджиев

130800049

Секретар

Мустафа Рефатов Ходжов

130800049

Член

Али Махмудов Дъбев

130800049

Член

Али Мустафа Бакалов

130800049

Член

Али Мустафов Ходжов

130800049

Член

Людмил Илиев Чачов

130800050

Председател

Мехмед Юсеинов Усанов

130800050

зам.председател

Салих Мусов Асанов

130800050

Секретар

Халил Али Ходжов

130800050

Член

Мустафа Али Уручов

130800050

Член

Екатерина Борисова Кишева

130800050

Член

Муса Мустафов Бирков

130800050

Член

Дафинка Ангелова Йовчева

130800051

Председател

Салих Мустафов Дерменджиев

130800051

зам.председател

Мустафа Мехмедов Кундьов

130800051

Секретар

Муса Мустафов Бирков

130800051

Член

Салих Тахиров Пильов

130800051

Член

Муса Мустафов Бирков

130800051

Член

Исмаил Ибраимов Исмаилов

130800051

Член

Тодорка Димитрова Гугалова

130800052

Председател

Соня Йорданова Бъчварова

130800052

зам.председател

Салих Муса Хюсеин

130800052

Секретар

Муса Ахмед Чолак

130800052

Член

Салих Мехмед Тахир

130800052

Член

Алиш Мустафов Бирков

130800052

Член

Софка Стоилова Балабанова

130800052

Член

Вера Красимирова Кондева

130800053

Председател

Шефкет Рефат Чауш

130800053

зам.председател

Мустафа Мусов Бошнаков

130800053

Секретар

Салих Алишов Мандраджиев

130800053

Член

Муса Муртазов Дъбев

130800053

Член

Муса Али Али

130800053

Член

Веско Младенов Мандраджиев

130800053

Член

Бисер Калинов Бошнаков

130800054

Председател

Медие Мехмед Местан

130800054

зам.председател

Местан Мехмед Местан

130800054

Секретар

Георги Иванов Кишев

130800054

Член

Али Местан Местан

130800054

Член

Георги Асенов Фендрин

130800054

Член

Красимир Савов Шарков

130800054

Член

Ангел Илиев Узунов

130800055

Председател

Тодор Георгиев Халачев

130800055

зам.председател

Ибрахим Ибрахим Кандьов

130800055

Секретар

Красимир Весков Кехайов

130800055

Член

Марин Младенов Горумов

130800055

Член

Станислав Кременов Горумов

130800055

Член

Цветомир Николаев Милчев

130800055

Член

Алиш Мехмедов Торбев

130800056

Председател

Пламен Малинов Кехайов

130800056

зам.председател

Али Али Арнаудов

130800056

Секретар

Валентина Великова Павлова

130800056

Член

Муса Ибрахим Енгяр

130800056

Член

Муса Алиев Съртев

130800056

Член

Виолета Ангелова Петьова

130800056

Член

Мехмед Меджит Калъчев

130800056

Член

Сюлейман Ибрахим Енгяр

130800056

Член

Мустафа Ахмедов Джамбазов

130800057

Председател

Меджид Мехмед Калъч

130800057

зам.председател

Али Балик Калъчев

130800057

Секретар

Шефкет Бибяб Джалил

130800057

Член

Меджит Нури Калъч

130800057

Член

Адрияна Мойсеева Тербешева

130800057

Член

Зенер Ахмед Бозев

130800057

Член

Балик Младенов Калъчев

130800058

Председател

Ахмед Ахмед Бозев

130800058

зам.председател

Мария Николова Цекова

130800058

Секретар

Мехмед Ресим Кехайов

130800058

Член

Ахмед Мехмедов Кьоров

130800058

Член

Ахмед Мехмед Конарев

130800058

Член

Верка Иванова Бояджиева

130800058

Член

Йордан Василев Гешев

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Велинград за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

ИМЕНА

Филип Руменов Филипов

Иван Илиев Прътев

Надя Василева Янкова

Милена Владимирова Дафова

Георги Димитров Георгиев

 

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:12 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения