Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 55-ЕП
Пазарджик, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Сърница за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Сърница, регистрирано с вх.№75/25.04.2019г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс документи, РИК - Пазарджик след като разгледа така постъпилата преписка и констатира, че е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Сърница, и като съобрази особените изисквания на закона,  на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК - Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Сърница, както следва:

№ СИК

Длъжност

Име

133900001

Председател

Халил Салих Туджар

133900001

Зам.Председател

Фатме Исметова Аликанова

133900001

Секретар

Салих Реджепов Касъклиев

133900001

Член

Аки Кадри Пехлеван

133900001

Член

Ахмед Салих Пехлеван

133900001

Член

Реджеп Шеитов Трампов

133900001

Член

Факри Ахмедов Пашов

133900001

Член

Шукрие Исмет Абдурахман

133900001

Член

Кадифе Ахмедова Кехайова

133900002

Председател

Аки Фети Якубов

133900002

Зам.Председател

Асибе Реджепова Мусова

133900002

Секретар

Джемиле Реджепова Пашова

133900002

Член

Кадифе Кимал Туджар

133900002

Член

Аки Исмаил Аликан

133900002

Член

Сибел Ахмед Семерджиева

133900002

Член

Исмаил джалил Мустафа

133900002

Член

Салих Исмаилов Маслев

133900002

Член

Кадифка Салих Сиджимова

133900003

Председател

Алтай Исмаил Църенски

133900003

Зам.Председател

Айтен Кимал Туджар

133900003

Секретар

Исмаил Мехмедов Талипов

133900003

Член

Джемиле Кемал Узунсали

133900003

Член

Айше Мустафова Халачева

133900003

Член

Фатме Салихова Осман

133900003

Член

Селвие Исмаилова Джасурова

133900003

Член

Анелия Руменова Мусова

133900003

Член

Кемал Ахмедов Джасуров

133900004

Председател

Мехмед Мустафов Кавунски

133900004

Зам.Председател

Юлиян Верадинов Съртев

133900004

Секретар

Салих Али Кавунски

133900004

Член

Байрям Юсуф Кельов

133900004

Член

Али Юсуф Мустафа

133900004

Член

Карамфил Малинов Барев

133900004

Член

Али Исмаил Али

133900004

Член

Али Мехмед Сайдев

133900004

член

Мехмед Сабри Барев

133900005

Председател

Мехмед Фаик Хафуз

133900005

Зам.Председател

Салих Юмер Вехби

133900005

Секретар

Исмаил Мехмед Фандъков

133900005

Член

Ибрахим Ибрахим Джелев

133900005

Член

Мехмед Али Скендеров

133900005

член

Муса Юсеинов Скендеров

133900005

Член

Ибрахим Исмаил Бекир

133900005

Член

Салих Муса Исмаил

133900005

член

Мустафа Сабри Дренков

133900006

Председател

Ресим Сабриев Фургьов

133900006

Зам.Председател

Аки Салихов Малинов

133900006

Секретар

Азим Мустафов Трампов

133900006

Член

Мехмед Халилов Бозов

133900006

Член

Емине Халил Джасур

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Сърница за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Фети Шукри Якубов

Халил Ахмед Ибишев

Хасан Ахмед Фере

Исмет Сюлейманов Куртов

Шукри Рафик Ахмед

Джамал Ибрахфим Узун

Аки Салих Молаахмедов

Красимир Венциславов Мизурски

Красимир Малинов Мизурски

Ибрахим Ибрахимов Джелев

Ибрахим Салих Дурлев

 

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 25.04.2019 в 18:27 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения