Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 56-ЕП
Пазарджик, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Белово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Белово, регистрирано с вх.№ 67/24.04.2019 г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс документи, РИК - Пазарджик след като разгледа така постъпилата преписка и констатира, че е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Белово, и като съобрази особените изисквания на закона,  на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК - Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Белово, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

130400001

Председател

Лидия Иванова Мизова

130400001

Зам.председател

Лиляна Георгиева Атанасова

130400001

Секретар

Капка Димитрова Котова

130400001

Член

Боряна Георгиева Бонжолова

130400001

Член

Гергана Димитрова Кулинова

130400001

Член

Екатерина Боянова Маринова

130400001

Член

Марияна Йорданова Малковска

130400001

Член

Любка Борисова Пипонкова

130400001

Член

Красимира Иванова Попова

130400002

Председател

Мария Атанасова Родева

130400002

Зам.председател

Йорданка Людмилова Минкова

130400002

Секретар

Мария Костадинова Камбурова

130400002

Член

Мариела Василева Савова

130400002

Член

Йорданка Христова Цветанска

130400002

Член

Катя Атанасова Кокаланова

130400002

Член

Цветанка Миткова Бикова

130400002

Член

Екатерина Генчова Петрова

130400002

Член

Георги Благоев Янков

130400003

Председател

Цвета Владимирова Цинцарова

130400003

Зам.председател

Марияна Борисова Петкова

130400003

Секретар

Ирина Костадинова Кърцева

130400003

Член

Владимир Иванов Лазаров

130400003

Член

Вероника Стефанова Акшарова

130400003

Член

Румяна Петрова Божурина

130400003

Член

Иванка Ангелова Рафаилова

130400003

Член

Димитър Иванов Шопов

130400003

Член

Николай Йорданов Шиков

130400004

Председател

Олга Иванова Атанасова

130400004

Зам.председател

Сашка Стойнова Благоева

130400004

Секретар

Красимира Петкова Кьосева

130400004

Член

Иванка Борисова Трампова

130400004

Член

Нина Иванова Димова-Методиева

130400004

Член

Мария Стоянова Любенова

130400004

Член

Николай Василев Илиев

130400004

Член

Илия Николов Тодоров

130400004

Член

Маргарита Христова Петрова

130400005

Председател

Диана Мирославова Николова

130400005

Зам.председател

Иванка Венкова Станчева

130400005

Секретар

Росица Методиева Терзиева

130400005

Член

Николина Иванова Костова

130400005

Член

Десислава Николаева Димитрова

130400005

Член

Анна Георгиева Кехайова

130400005

Член

Екатерина Ангелова Андрова

130400006

Председател

Мария Борисова Митова

130400006

Зам.председател

Ангел Димитров Хаджикоцев

130400006

Секретар

Христина Методиева Кушинова

130400006

Член

Любка Андонова Грозданова

130400006

Член

Ганка Георгиева Пондева

130400006

Член

Христина Христова Тодорова

130400006

Член

Десислава Георгиева Зайчева

130400006

Член

Благо Георгиев Янков

130400006

Член

Зоя Стоянова Лачкова

130400007

Председател

Силвана Михайлова Грозданова

130400007

Зам.председател

Георги Велков Вълчев

130400007

Секретар

Деница Стоянова Пипонкова

130400007

Член

Мария Йорданова Добрева

130400007

Член

Даниела Борисова Паничарова

130400007

Член

Георги Спасов Георгиев

130400007

Член

Кристина Ангелова Грънчева

130400008

Председател

Красимира Георгиева Кръстева

130400008

Зам.председател

Виолета Ангелова Кръстева

130400008

Секретар

Валентина Йорданова Вакарелска

130400008

Член

Гергана Милчова Чепанова

130400008

Член

Кристияна Георгиева Харалампиева

130400008

Член

Евелина Станкова Петрова

130400008

Член

Христо Ангелов Зашев

130400008

Член

Валентин Христов Вальов

130400008

Член

Ива Бойкова Шуманова

130400009

Председател

Николай Димитров Шкодров

130400009

Зам.председател

Вяра Методиева Петрова

130400009

Секретар

Мария Георгиева Стоянова

130400009

Член

Галя Георгиева Манавска

130400009

Член

Зоя Димова Йончева

130400009

Член

Елена Радославова Пейчева

130400009

Член

Магдалена Иванова Якова

130400009

Член

Цветелина Венкова Христова

130400009

Член

Йорданка Иванова Джамова

130400010

Председател

Мариана Момчилова Попова

130400010

Зам.председател

Ваня Тихомирова Тасева

130400010

Секретар

Невена Ростиславова Пейчева

130400010

Член

Миглена Ангелова Зашева

130400010

Член

Наталия Димитрова Петрова

130400010

Член

Сийка Любенова Стойчева

130400010

Член

Петкана Иванова Шкодрова

130400011

Председател

Петкана Стойчева Николова

130400011

Зам.председател

Виолета Томева Черешарова

130400011

Секретар

Верка Стоименова Джарова

130400011

Член

Станка Павлова Бонжолува

130400011

Член

Йорданка Христова Василева

130400011

Член

Лилка Георгиева Владимирова

130400011

Член

Елинка Спасова Георгиева

130400012

Председател

Павлин Иванов Манолов

130400012

Зам.председател

Лидия Благова Кулинова

130400012

Секретар

Стефка Димитрова Габерова

130400012

Член

Любка Стоянова Игнатова

130400012

Член

Милко Стоянов Личев

130400012

Член

Добри Владов Стоилов

130400012

Член

Златка Благоева Янкова

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Белово за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Слави Иванов Ангелов

Екатерина Томова Павлова

Мария Иванова Пенчева

Боряна Радославова Стефанова

Стефан Йорданов Крънчев

Мария Костадинова Методиева

Светла Дамянова Кръстева

Антоанета Николова Стоянова

Таня Георгиева Радкова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 25.04.2019 в 18:28 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения