Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 57-ЕП
Пазарджик, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Пазарджик, регистрирано с вх.№76/25.04.2019 г., по реда на чл.91, ал.7 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс документи, РИК - Пазарджик след като разгледа така постъпилата преписка и констатира, че не е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Пазарджик, и като съобрази особените изисквания на закона,  на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК - Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Пазарджик, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

131900001

зам.председател

Веселина Иванова Минчева

131900001

председател

Стела Георгиева Христева

131900001

секретар

Стоименка Петрова Колчакова

131900001

член

Албена Иванова Гергова

131900001

член

Аница Стоянова Апостолова

131900001

член

Георги Александров Чемишев

131900001

член

Лиляна Василева Николова

131900001

член

Маргарита Иванова Таскова

131900001

член

Стефан Запрянов Билбилев

131900002

зам.председател

Цветанка Георгиева Караджова

131900002

председател

Светла Петрова Наскова

131900002

секретар

Рангел Гаврилов Рангелов

131900002

член

Елена Трендафилова Петрова

131900002

член

Йорданка Николова Гундерова

131900002

член

Маргарита Иванова Владова

131900002

член

Михаил Георгиев Байгънов

131900002

член

Наска Георгиева Кирокуло

131900002

член

Стоянка Николова Чемишева

131900003

зам.председател

Христо Живков Павлов

131900003

председател

Росица Кост.Асиева-Савова

131900003

секретар

Радостина Стоянова Димитрова

131900003

член

Альоша Стоицев Углешов

131900003

член

Десислава Илиева Караминова

131900003

член

Маргаритка Георгиева Зарова

131900003

член

Севим Мустафова Гангова

131900003

член

Тодор Георгиев Бакърджиев

131900003

член

Цветелина Ангелова Ангелова

131900004

зам.председател

Пенка Петрова Николова

131900004

председател

Петър Василев Павлов

131900004

секретар

Жанет Христова Чолева

131900004

член

Ангелина Георгиева Петрова

131900004

член

Богомила Добривое Здравкович

131900004

член

Георги Василев Славейков

131900004

член

Добрин Иванов Добрев

131900004

член

Николай Георгиев Минчев

131900004

член

Петър Трендафилов Котов

131900005

зам.председател

Красимира Спасова Пейчева

131900005

председател

Пенка Кирилова Витанова

131900005

секретар

Красимира Кръстева Гаджева

131900005

член

Антоанета Василева Ветренска

131900005

член

Георги Младенов Младенов

131900005

член

Гюргена Иванова Мутова

131900005

член

Марин Петров Узунов

131900005

член

Таня Йорданова Миланова

131900005

член

Христина Иванова Косева

131900006

зам.председател

Галя Василева Василева

131900006

председател

Тодорка Николова Бегова

131900006

секретар

Славка Василева Углешова

131900006

член

Георги Борисов Гоцев

131900006

член

Гергана Спасова Зарова

131900006

член

Мария Спасова Атанасова

131900006

член

Марияна Иванова Тушева-Ешкенази

131900006

член

Ненко Георгиев Михов

131900006

член

Фани Георгиева Попова

131900007

зам.председател

Детелина Людмилова Калоянова

131900007

председател

Александра Ангелова Мусиевска

131900007

секретар

Катя Иванова Карчакова

131900007

член

Борислава Михайлова Божева

131900007

член

Владка Атанасова Райкова

131900007

член

Гроица Стойчева Лазарова

131900007

член

Ивелина Ивайлова Динкова

131900007

член

Петър Лазаров Матакиев

131900007

член

Таня Пенкова Александрова

131900008

зам.председател

Снежана Спасова Димитрова

131900008

председател

Надежда Георгиева Терзиева

131900008

секретар

Зонка Ангелова Радованова

131900008

член

Анета Мориц Ешкенази

131900008

член

Евгения Танкова Иванова

131900008

член

Мария Чедомирова Урушева- Бозева

131900008

член

Марияна Денчева Михайлова

131900008

член

Соня Иванова Ушева

131900008

член

Стоил Малинов Комсийски

131900009

зам.председател

Катерина Стефанова Стефанова

131900009

председател

Янка Иванова Ланкова

131900009

секретар

Боряна Дамянова Йовова

131900009

член

Георги Игнатов Полизанов

131900009

член

Гергана Красимирова Славейкова

131900009

член

Мария Иванова Ангелова

131900009

член

Елисавета Димитрова Иванова

131900009

член

Иванка Методиева Куртева

131900009

член

Юлияна Василева Запрянова

131900010

зам.председател

Костадинка Атанасова Чанкова

131900010

председател

Атанаска Стефанова Иванова

131900010

секретар

Емилия Георгиева Ковачева

131900010

член

Гинка Цветкова Коева

131900010

член

Мария Иванова Мечкова

131900010

член

Николета Емилова Иванчева

131900010

член

Тодор Иванов Гоцев

131900010

член

Юри Иванов Добрев

131900010

член

Яна Владимирова Василева

131900011

зам.председател

Райка Стефанова Йотова

131900011

председател

Жана Асенова Иванчева

131900011

Секретар

Лилия Цветанова Любенова

131900011

член

Иван Димитров Дречев

131900011

член

Иванка Димитрова Йончева

131900011

член

Крум Йорданов Неделчев

131900011

член

Любомир Василев Кацаров

131900011

член

Невенка Георгиева Методиева

131900011

член

Цветанка Йорданова Янакиева

131900012

зам.председател

Валентина Костадинова Гергинчева

131900012

председател

Лазаринка Димитрова Стоилова

131900012

секретар

Зонка Стоянова Илиева

131900012

член

Димитър Пенев Кратунчев

131900012

член

Елена Атанасова Шопкина

131900012

член

Иван Томов Коев

131900012

член

Кристина Василева Илиева

131900012

член

Николай Цвятков Гергински

131900012

член

Петя Янкова Хаджийска

131900013

зам.председател

Велика Иванова Петрова

131900013

председател

Цветана Ангелова Генчева

131900013

секретар

Анастасия Светославова Георгиева

131900013

член

Атанас Тилев Бютюнев

131900013

член

Григорий Стоянов Милушев

131900013

член

Енчо Иванов Шикиров

131900013

член

Илинка Димитрова Стефанова

131900013

член

Натали Пламенова Панчева

131900013

член

Павлина Иванова Миланова

131900014

член

Румяна Василева Качакова

131900014

председател

Стойка Цветанова Гечева

131900014

зам.председател

Гинка Любенова Карапетрова

131900014

член

Даринка Илианова Костадинова

131900014

член

Елена Ангелова Мишева

131900014

член

Елена Запринова Търпова

131900014

секретар

Катя Стоянова Иванова

131900014

член

Надежда Тошкова Йорданова

131900014

член

Стоянка Георгиева Йовчева

131900015

зам.председател

Димитрийка Михайлова Куртакова

131900015

председател

Костадин Цветанов Костадинов

131900015

секретар

Елена Геогриева Харизанова

131900015

член

Ангел Василев Цойков

131900015

член

Василка Александрова Лачова

131900015

член

Красимира Христова Илинчева

131900015

член

Лидия Ангелова Кметска

131900015

член

Мариела Асенова Цикалова

131900015

член

Таня Иванова Дунгарова

131900016

зам.председател

Галина Василева Углешова

131900016

председател

Светлана Петрова Дачева

131900016

секретар

Ангел Димитров Куртаков

131900016

член

Благо Петков Илинчев

131900016

член

Георги Гетов Георгиев

131900016

член

Емилия Ангелова Димитрова

131900016

член

Радослав Василев Цикалов

131900016

член

Стоименка Николова Дунгарова

131900016

член

Лиляна Ангелова Гаджева

131900017

зам.председател

Стойничка Георгиева Коприщенова

131900017

председател

Божурка Емилова Русчева

131900017

секретар

Галя Петрова Николова

131900017

член

Ани Атанасова Иванова

131900017

член

Крум Георгиев Обознички

131900017

член

Лучия Иванова Стайкова

131900017

член

Марияна Спасова Кацарова

131900017

член

Стефан Иванов Стефанов

131900017

член

Трепка Ангелова Мишева

131900018

зам.председател

Здравка Георгиева Шуманова

131900018

председател

Десислава Красимирова Славова

131900018

секретар

Виолета Станкова Клисарова

131900018

член

Ангел Николов Попов

131900018

член

Анелия Димитрова Лазарова

131900018

член

Василка Спасова Шулева

131900018

член

Ненка Ненчова Христоскова

131900018

член

Николай Василев Грозданов

131900018

член

Румен Йорданов Георгиев

131900019

зам.председател

Василка Митрова Ганева

131900019

председател

Неделка Николова Джурова

131900019

секретар

Славка Иванова Котова

131900019

член

Гергана Стефанова Яшева

131900019

член

Евгения Благоева Панева

131900019

член

Марина Благоева Радева

131900019

член

Стоян Иванов Иванов

131900019

член

Христо Петков Илчев

131900019

член

Цветанка Георгиева Обозничка

131900020

зам.председател

Венета Георгиева Благова

131900020

председател

Елена Стоянова Траяновa

131900020

секретар

Благовеста Тодорова Тодорова

131900020

член

Величка Георгиева Панчова

131900020

член

Йорданка Якимова Спасова

131900020

член

Марийка Спасова Танчева

131900020

член

Надка Костадинова Григорова

131900020

член

Нонка Петрова Вълкова

131900020

член

Христо Георгиев Георгиев

131900021

зам.председател

Зоя Христова Христоскова

131900021

председател

Петьо Симеонов Дачев

131900021

секретар

Йордан Минчев Танев

131900021

член

Анелия Цветанова Куртакова

131900021

член

Десислава Ивайлова Динкова

131900021

член

Латинка Христозкова Дончева

131900021

член

Ненка Иванова Сотирова

131900021

член

Цветана Стоянова Кадьова

131900021

член

Цветанка Благоева Павлова

131900022

зам.председател

Анита Севдалинова Дунчева

131900022

председател

Олга Николова Перничева

131900022

секретар

Антоанета Величкова Вангелова

131900022

член

Валентин Ванчов Стефанов

131900022

член

Владимир Ненов Бедринов

131900022

член

Жана Спасова Цветанова

131900022

член

Мария Илиева Кирова

131900022

член

Младен Петров Младенов

131900022

член

Татяна Симеонова Гергинчева

131900023

зам.председател

Мартин Иванов Стайков

131900023

председател

Ралица Йорданова Димчева

131900023

секретар

Таня Стоименова Герова

131900023

член

Антоанета Димитрова Пенчева

131900023

член

Кръстинка Никифорова Нориева

131900023

член

Мариана Стефанова Капитанова

131900023

член

Нина Райкова Нейкова

131900023

член

Станислав Александров Илков

131900023

член

Стефка Трайкова Михайлова

131900024

зам.председател

Иванка Красимирова Николова

131900024

председател

Мая Ангелава Александрова

131900024

секретар

Герасим Митков Василев

131900024

член

Василка Иванова Христова

131900024

член

Гайтана Стоянова Димитрова

131900024

член

Елена Миланова Панчева

131900024

член

Малина Кирилова Белчева

131900024

член

Надка Костадинова Трифонова

131900024

член

Теменужка Георгиева Николова

131900025

зам.председател

Мария Петрова Мерджанова

131900025

председател

Петър Николов Спасов

131900025

секретар

Йорданка Василева Христова

131900025

член

Трепка Динкова Динкова

131900025

член

Диана Василева Шотева

131900025

член

Екатерина Георгиева Кръстинова

131900025

член

Иванка Атанасова Иванова

131900025

член

Марияна Ангелова Иванова

131900025

член

Янко Георгиев Янков

131900026

зам.председател

Симона Димитрова Коприщенова

131900026

председател

Сефка Ангелова Щерева

131900026

секретар

Цветана Алекова Събева

131900026

член

Анна Костадинова Костадинова

131900026

член

Биляна Лукова Воденичарова

131900026

член

Илиян Петров Тодоров

131900026

член

Мария Василева Попова

131900026

член

Надка Христозкова Дречева

131900026

член

Рашка Николова Мадолева

131900027

зам.председател

Мария Илиева Джонкова

131900027

председател

Гинка Пламенова Бонева

131900027

секретар

Петка Петрова Глухкина

131900027

член

Атанас Георгиев Корсемов

131900027

член

Йорданка Стоянова Николова

131900027

член

Кръстинка Крумова Митина

131900027

член

Милка Костадинова Божкова

131900027

член

Николина Атанасова Стоянова

131900027

член

Стефан Димитров Тодоров

131900028

зам.председател

Спаска Кирилова Ангелова

131900028

председател

Едуард Стоянов Милушев

131900028

секретар

Никола Петров Яндин

131900028

член

Васил Петров Кичуков

131900028

член

Иванка Ангелова Трифонова

131900028

член

Мариана Владова Георгиева

131900028

член

Радка Владимирова Георгиева

131900028

член

Светослав Пенчев Пенчев

131900028

член

Стоян Димитров Стоянов

131900029

зам.председател

Николай Грозданов Дъбов

131900029

председател

Веселин Ангелов Кайнаров

131900029

секретар

Йорданка Иванова Петракова

131900029

член

Атанаска Петрова Кабакчиева

131900029

член

Валентин Йорданов Бакърджиев

131900029

член

Виолета Асенова Георгиева

131900029

член

Георги Василев Троянов

131900029

член

Диана Красимирова Дъбова

131900029

член

Николай Василев Николов

131900030

зам.председател

Мария  Василева Кънова

131900030

председател

Василка Илиева Стойнова

131900030

секретар

Атанас Христов Ангелчев

131900030

член

Грозденка ДИмитрова Шахънова

131900030

член

Дониета Динева Рикова

131900030

член

Елена Томова Халачева

131900030

член

Митка Георгиева Вълкова

131900030

член

Михаил Георгиев Машев

131900030

член

Росица Николова Бодурова

131900031

зам.председател

Олег Йорданов Комсалов

131900031

председател

Екатерина Димитрова Стоянова

131900031

секретар

Елена Рангелова Павлова

131900031

член

Владимир Георгиев Кочев

131900031

член

Димитър Стефанов Димитров

131900031

член

Иван Георгиев Шиваков

131900031

член

Николина Петрова Михайлова

131900031

член

Росица Спасова Гечева

131900031

член

София Стоянова Митева

131900032

зам.председател

Петя Георгиева Янакиева

131900032

председател

Цветана Лукова Михайлова

131900032

секретар

Атанаска Михайлова Шишкова

131900032

член

Гергана Александрова Комсалова

131900032

член

Красимир Атанасов Стоянов

131900032

член

Латинка Маринова Гечева

131900032

член

Недка Радева Горнякова

131900032

член

Румяна Бончева Терзиева

131900032

член

Румяна Петкова Митева

131900033

зам.председател

Ралица Благоева Гашурова

131900033

председател

Димитър Паунов Найденов

131900033

секретар

Вера Атанасова Клисурска

131900033

член

Васил Иванов Събев

131900033

член

Любка Костадинова Бързева

131900033

член

Малинка Ангелова Шопова

131900033

член

Ненка Александрова Такворян

131900033

член

Петър Димитров Кратунчев

131900033

член

Силвия Георгиева Млеканова

131900034

зам.председател

Иван Найденов Найденов

131900034

председател

Спаска Георгиева Велева

131900034

секретар

Иван Стефанов Трифонов

131900034

член

Василка Борисова Петкина

131900034

член

Иванка Стоянова Коева

131900034

член

Карамфила Стойчева Григорова

131900034

член

Маринела Темелкова Иванова

131900034

член

Мария Недкова Пиронова

131900034

член

Цветомир Илиев Анков

131900035

зам.председател

Ангелинка Николова Въжева

131900035

председател

Фанка Стойкова Минова

131900035

секретар

Силвия Георгиева Пейчева

131900035

член

Ангелинка Костова Николова

131900035

член

Иван Илиев Анков

131900035

член

Мариана Димитрова Стоилова

131900035

член

Мария Димитрова Хаджимитева

131900035

член

Наталия Николова Точева

131900035

член

Паулина Руменова Хаджийска

131900036

зам.председател

Нина Ставрева Пенева

131900036

председател

Костадинка Красимирова Дзънгова

131900036

секретар

Неджип Сали Ахмет

131900036

член

Ася Атанасова Стойкова

131900036

член

Владимир Константинов Николов

131900036

член

Димитър Илиев Станков

131900036

член

Ели Любенова Вълкова

131900036

член

Симеон Петров Яндин

131900036

член

Стоянка Георгиева Бъкова

131900037

зам.председател

Стоянка Василева Георгиева

131900037

председател

Лиляна Илиева Велкова

131900037

секретар

Йосиф Маринов Йосифов

131900037

член

Ангелина Христозкова Дъбова

131900037

член

Георги Николов Бойчев

131900037

член

Димитър Ангелов Йорданов

131900037

член

Любка Кръстанова Ангелова

131900037

член

Мария Петрова Рукова

131900037

член

Таня Николова Яндина

131900038

зам.председател

Димитър Иванов Шишков

131900038

председател

Татяна Михайлова Братанова

131900038

секретар

Ричард Георгиев Попов

131900038

член

Атанас Иванов Иванов

131900038

член

Борислава Спасова Малинова

131900038

член

Боряна Валентинова Бекярова

131900038

член

Димитрийка Атанасова Кратунчева

131900038

член

Запринка Маркова Христова

131900038

член

Стефка Петрова Стаматова

131900039

зам.председател

Деян Атанасов Динков

131900039

председател

Гълъбина Младенова Зашева

131900039

секретар

Иван Илиев Ватев

131900039

член

Атанаска Кръстева Попова

131900039

член

Димитър Николов Петракиев

131900039

член

Надежда Николаева Стефанова

131900039

член

Спасия Георгиева Ковачева

131900040

зам.председател

Елена Николова Гергинска

131900040

председател

Маргарита Ангелова Ангелова

131900040

секретар

Васил Красимиров Костов

131900040

член

Галя Величкова Вучкова

131900040

член

Димитър Любомиров Арнаудов

131900040

член

Кристина Александрова Грозданова

131900040

член

Мариета Стоянова Илиева

131900040

член

Мария Ангелова Пъпанова

131900040

член

Мирослав Трендафилов Куманов

131900041

зам.председател

Цветанка Стоянова Гешева

131900041

председател

Владимир Ангелов Стамболийски

131900041

секретар

Елка Спасова Трифонова

131900041

член

Ангел Александров Иванчев

131900041

член

Антоанета Илиева Василева

131900041

член

Гергана Димитрова Атанасова

131900041

член

Елена Тодорова Панчова

131900041

член

Ели Николова Хаджийска

131900041

член

Мирослав Димитров Димитров

131900042

зам.председател

Михаил Атанасов Перимов

131900042

председател

Тинка Славчова Митова

131900042

секретар

Димитър Ангелов Дречев

131900042

член

Александра Александрова Лимар

131900042

член

Бонка Иванова Шутева

131900042

член

Сергей Петков Иванов

131900042

член

Стоян Здравков Найденов

131900042

член

Теодора Георгиева Дечева

131900042

член

Цветелина Ивова Симонова

131900043

зам.председател

Назми Мюмюн Али

131900043

председател

Пламен Георгиев Царков

131900043

секретар

Живка Александрова Тонкова

131900043

член

Валентин Радков Дошков

131900043

член

Иван Георгиев Куртаков

131900043

член

Илия Параскевов Илиев

131900043

член

Станка Димитрова Нешева

131900043

член

Светославка Кирилова Кендерова

131900043

член

Янко Милушев Цветанов

131900044

зам.председател

Катерина Георгиева Георгиева

131900044

председател

Надежда Стоянова Белева

131900044

секретар

Йордан Александров Йорданов

131900044

член

Ангел Митков Атанасов

131900044

член

Георги Павлов Рангелов

131900044

член

Гергана Петрова Лютова

131900044

член

Иванка Ангелова Грозденина

131900044

член

Иванка Николова Дошкова

131900044

член

Николай Спасов Цонев

131900045

зам.председател

Ангел Димитров Милушев

131900045

председател

Марина Димитрова Здравкович

131900045

секретар

Росица Андонова Георгиева

131900045

член

Анелия Малинова Петрова-Костадинова

131900045

член

Иванка Николова Зонгова-Павлова

131900045

член

Светослав Иванов Александров

131900045

член

Соня Иванова Ципоркова

131900045

член

Таня Николова Добрева

131900045

член

Христо Николаев Славов

131900046

зам.председател

Веска Георгиева Ватева

131900046

председател

Стоянка Александрова Кобакова

131900046

секретар

Петя Костадинова Бончева

131900046

член

Анна Ангелова Николова

131900046

член

Елисавета Дойчева Петрова

131900046

член

Милка Иванова Николова

131900046

член

Томина Иванова Коева

131900046

член

Христо Атанасов Кожухаров

131900046

член

Цветана Петрова Василева

131900047

зам.председател

Александър Янков Атанасов

131900047

председател

Димитрийка Величкова Тъпчарова

131900047

секретар

Мариета Георгиева Танова

131900047

член

Благовест Павлов Павлов

131900047

член

Божурка Николаева Иванова

131900047

член

Гергана Андонова Недялкова

131900047

член

Димитринка Илиева Василева

131900047

член

Иванка Лазарова Рикова

131900047

член

Лъчезар Спасов Иванов

131900048

зам.председател

Борислава Вельова Попова

131900048

председател

Ралица Спасова Илиева

131900048

секретар

Гергана Иванова Црънчева

131900048

член

Виолета Николова Минова

131900048

член

Димитрийка Ангелова Комсийска

131900048

член

Йорданка Томова Натова

131900048

член

Катя Димитрова Цветанова

131900048

член

Надежда Иванова Иванова

131900048

член

Уляна Георгиева Айналиева 

131900049

зам.председател

Стефка Кънчева Троянова

131900049

председател

Нонка Павлова Нейчева

131900049

секретар

Ива Делчева Стоянова

131900049

член

Каменка Младенова Бензарова

131900049

член

Магдалена Георгиева Кръстева

131900049

член

Нина Николаева Стоянова

131900049

член

Севда Димитрова Лукайчева

131900049

член

Славка Димитрова Генчева

131900049

член

Стоилка Ангелова Иванова

131900050

зам.председател

Валентина Павлова Нейчева

131900050

председател

Евтимия Евтимова Ангелова

131900050

секретар

Галя Василева Дудова

131900050

член

Антоанета Сотирова Добрева

131900050

член

Лазаринка Георгиева Величкова

131900050

член

Виктория Николова Црънчева

131900050

член

Таня Иванова Киричева

131900050

член

Цветана Костова Царска

131900050

член

Цветанка Костадинова Николова

131900051

зам.председател

Вячеслав Атанасов Василев

131900051

председател

Християн Борисов Патишанов

131900051

секретар

Стоянка Стоянова Тунчева

131900051

член

Гергана Анастасиева Куртакова

131900051

член

Грозьо Димитров Михайлов

131900051

член

Манол Михайлов Молов

131900051

член

Цветанка Стефанова Иванова-Атанасова

131900051

член

Ружа Георгиева Вишева

131900051

член

Соня Цочева Кръстева

131900052

зам.председател

Йорданка Георгиева Баташка

131900052

председател

Денка Иванова Проданова

131900052

член

Йорданка Илиева Пашова

131900052

член

Илия Петров Томов

131900052

член

Илко Бонев Иванов

131900052

член

Йорданка Иванова Пулова

131900052

секретар

Нели Руменова Буюклийска

131900052

член

Стоянка Иванова Илиева

131900052

член

Христина Тодорова Динева

131900053

зам.председател

Росица Благоева Бурева

131900053

председател

Василка Георгиева Георгиева

131900053

секретар

Янко Христов Минчев

131900053

член

Катюша Илиева Митанкова

131900053

член

Мария Петкова Градинарова

131900053

член

Марияна Димитрова Терзийска

131900053

член

Мая Стоянова Петрова

131900053

член

Стефан Радков Митков

131900053

член

Цветанка Стоянова Трифонова

131900054

зам.председател

Калинка Илиева Чалъкова

131900054

председател

Соня Николова Кукова

131900054

секретар

Филип Нестеров Бузев

131900054

член

Веска Стефанова Иванова

131900054

член

Галина Георгиева Младенова

131900054

член

Дела Станчева Ангелчева

131900054

член

Катя Стоилова Тоткова

131900054

член

Ненка Стоянова Стоянова

131900054

член

Тодор Георгиев Тасев

131900055

зам.председател

Димитър Вангелов Грозданов

131900055

председател

Ралица Николова Ганчева

131900055

секретар

Севделина Борисова Гилева

131900055

член

Димитрийка Иванова Делова

131900055

член

Иванка Илиева Пенева

131900055

член

Иванка Йорданов Перничева

131900055

член

Николина Илиева Бикова

131900055

член

Таня Спасова Тошкина

131900055

член

Христо Иванов Шопов

131900056

зам.председател

Николинка Борисова Гостева

131900056

председател

Мария Петрова Благова

131900056

секретар

Маргарита Йорданова Мушева

131900056

член

Георги Тодоров Кулинов

131900056

член

Димитър Емилов Ламбрев

131900056

член

Йорданка Стаменова Узунова

131900056

член

Мария Красимирова Костуркова

131900056

член

Недялка Иванова Лулчева

131900056

член

Цветанка Николова Енджова

131900057

зам.председател

Доля Костадинова Крантова

131900057

председател

Диана Райчева Иванчева

131900057

секретар

Ваня Йорданова Стоицева

131900057

член

Ваня Братоева Топалова

131900057

член

Гинка Петрова Кошлукова

131900057

член

Кръстинка Васева Кестенова

131900057

член

Мина Богалинова Палашева

131900057

член

Нина Георгиева Маджарова

131900057

член

Севделина Георгиева Петкова

131900058

зам.председател

Николай Кънев  Стоянов

131900058

председател

Мариана Николова Топалова

131900058

секретар

Спасимир Емилов Тричков

131900058

член

Гергана Георгиева Костадинова

131900058

член

Катя Величкова Терзийска

131900058

член

Лазарина Илиева Найденова

131900058

член

Мариела Василева Василева

131900058

член

Светла Златкова Димова

131900058

член

Стефка Василева Кърджева

131900059

зам.председател

Боряна Владимирова Тарасенко

131900059

председател

Боряна Димитрова Танева

131900059

секретар

Спаска Йорданова Бакева

131900059

член

Елена Стоилова Александрова

131900059

член

Камелия Тошкова Йорданова

131900059

член

Лилия Спасова Мерджова

131900059

член

Надка Василева Кочева

131900059

член

Недялка Петрова Нонина

131900059

член

Петрунка Петкова Станкова

131900060

зам.председател

Иван Костадинов Андреев

131900060

председател

Еньо Живков Живков

131900060

секретар

Спас Георгиев Пройкин

131900060

член

Ангел Димитров Ненковски

131900060

член

Бистра Петкова Фотева

131900060

член

Евгения Николова Шенгарова

131900060

член

Елеонора Христова Георгиева

131900060

член

Заприна Георгиева Минкова

131900060

член

Христо Атанасов Ангелчев

131900061

зам.председател

Мария Христова Савова

131900061

председател

Мария Николова Иванчева

131900061

секретар

Цветана Йорданова Мануилова

131900061

член

Иван Костадинов Луджев

131900061

член

Лариса Юриева Илиева

131900061

член

Михаил Таньов Митев

131900061

член

Николай Крумов Георгиев

131900061

член

Румяна Георгиева Трендафилова

131900061

член

Цветана Кирилова Минчева

131900062

зам.председател

Радка Иванова Некезова

131900062

председател

Павел Трендафилов Павлов

131900062

секретар

Елена Спасова Ангелова

131900062

член

Ангелина Йорданова Сотирова

131900062

член

Екатерина Иванова Гацова

131900062

член

Ени Костадинова Черийска

131900062

член

Жулиета Иванова Механджийска

131900062

член

Николай ДИмитров Касабов

131900062

член

Нина Иванова Тодорова

131900063

зам.председател

Сашка Ангелова Христова

131900063

председател

Атанаска Петрова Георгиева

131900063

секретар

Галина Лазарова Малинова

131900063

член

Валентина Стоева Корсемова

131900063

член

Васил Илиев Пулов

131900063

член

Захарина Илиева Христоскова

131900063

член

Китка Благова Пириндева

131900063

член

Радка Рангелова Газиева

131900063

член

Цонка Петрова Гайдаджийска

131900064

зам.председател

Здравка Асенова Петрова

131900064

председател

Зоя Михайлова Илиева

131900064

секретар

Лиляна Влад. Георгиева-Тодорова

131900064

член

Галя Иванова Иванова

131900064

член

Георги Иванов Касабов

131900064

член

Лиляна Василева Димитрова

131900064

член

Маргарита Димитрова Керемидчиева

131900064

член

Станислава Димитрова Методиева

131900064

член

Цветелина Спасова Диманова

131900065

зам.председател

Рисана Иванова Йосифова

131900065

председател

Благовеста Миланова Иванова

131900065

секретар

Величка Стефанова Петрова

131900065

член

Ана Делчева Манчева

131900065

член

Ангелина Иванова Петрова

131900065

член

Анелия Димитрова Фурджева

131900065

член

Виктория Величкова Димитрова

131900065

член

Димитрийка Атанасова Костадинова

131900065

член

Светла Иванова Шахларска

131900066

зам.председател

Бонка Димитрова Рангелова

131900066

председател

Добринка Николова Фурджева

131900066

секретар

Галина Иванова Ташева

131900066

член

Василка Кръстева Паталенска

131900066

член

Иванка Тодорова Тричкова

131900066

член

Мария Запринова Недкова

131900066

член

Пенка Лазарова Николова

131900066

член

Теменужка Димитрова Златанова

131900066

член

Чавдар Атанасов Петров

131900067

зам.председател

Юлия Ангелова Пенкова

131900067

председател

Дафинка Василева Добрева

131900067

секретар

Олга Любомирова Радкова

131900067

член

Асенка Костадинова  Тенева

131900067

член

Генка Николова Чайкова

131900067

член

Здравка Янкова Павлова

131900067

член

Милан Василев Троянов

131900067

член

Цветана Иванова Стоянова

131900067

член

Цветка Димитрова Илиева

131900068

зам.председател

Трендафилка Асенова Ланкова

131900068

председател

Росица Кирилова Галчева - Пейчинска

131900068

секретар

Петко Тодоров Москов

131900068

член

Антония Костадинова Щерева

131900068

член

Веселина Михайлова Тодорова

131900068

член

Йордан Николов Црънчев

131900068

член

Петка Костадинова Барбова

131900068

член

Пламен Дим .Керемедчийски

131900068

член

Христина Благова Стойковска

131900069

зам.председател

Лиляна Георгиева Морунова

131900069

председател

Стефка Велкова Генова

131900069

секретар

Костадинка Спасова Терзиева

131900069

член

Елена Василева Семерджиева

131900069

член

Иванна Атанасова Иванова

131900069

член

Красимира Петрова Генова-Петрова

131900069

член

Лилия Димитрова Ганева

131900069

член

Мария Иванова Михова

131900069

член

Нина Николаева Близнакова

131900070

зам.председател

Радка Георгиева  Беремова

131900070

председател

Георги Бориславов Алексиев

131900070

секретар

Иванка Василева Гатина

131900070

член

Ангел Димитров Чаушев

131900070

член

Георги Илиев Чолаков

131900070

член

Карина Минчева Михайлова

131900070

член

Кирил Иванов Кожухаров

131900070

член

Мима Димитрова Минкова

131900070

член

Райна Димитрова Бончева

131900071

зам.председател

Пенка Георгиева Ублекова

131900071

председател

Тоско Николов Пъпанов

131900071

секретар

Мария Петкова Алексиева

131900071

член

Валентина Тодорова  Калъчева

131900071

член

Веселка Стефанова Стоянова

131900071

член

Димитър Иванов Дудов

131900071

член

Минчо Стефанов МИхайлов

131900071

член

Петър Луков Воденичаров

131900071

член

Стефан Владимиров Йорданов

131900072

зам.председател

Мариана Кирилова Кузева

131900072

председател

Елена Георгиева Минчева

131900072

секретар

Желязка Дянкова Дянкова

131900072

член

Александър Атанасов Велев

131900072

член

Здравка Стоянова Цветкова

131900072

член

Марийка Николова Стоянова

131900072

член

Росица Валентинова Найчева

131900072

член

Стефан Здравков Карамитров

131900072

член

Федя Йосифов Недков

131900073

зам.председател

Стефка Харалампиева Атанасова

131900073

председател

Ангел Маринов Карашъков  

131900073

секретар

Златка Иванова Мечкарова

131900073

член

Димитричка Димитрова Паунова

131900073

член

Елена Пенева Петрова

131900073

член

Иван Петров Йотов

131900073

член

Марина Тодорова Дулева

131900073

член

Мирослав Кирилов Георгиев

131900073

член

Тодор Георгиев Попов

131900074

зам.председател

Спаска Богданова Кратунчева

131900074

председател

Васил Стоилов Стоилов

131900074

секретар

Таня Петрова Тодорова

131900074

член

Айтен Назми Хюсеин

131900074

член

Иванка Стефанова Янева

131900074

член

Лиляна Иванова Каткова

131900074

член

Петя Георгиева Георгиева

131900074

член

Стефан Георгиев Петров

131900074

член

Цветан Николаев Иванов

131900075

зам.председател

Дитка Георгиева Стоянова

131900075

председател

Албена Николова Пепелова

131900075

секретар

Диана Бочева Чапарова

131900075

член

Георги Добрев Присадников

131900075

член

Диана Георгиева Кулина

131900075

член

Екатерина Ангелова Димитрова

131900075

член

Емилия Димитрова Несторова

131900075

член

Иванка Запрянова Мандрова

131900075

член

Николинка Йорданова Димитрова

131900076

зам.председател

Нонка Милушева Михайлова

131900076

председател

Таня Василева Гуглева

131900076

секретар

Малинка Димитрова Симонова

131900076

член

Ваня Миткова Ахмед

131900076

член

Вера Иванова Дъбова

131900076

член

Дилян Кръстев Вълков

131900076

член

Ива Трендафилова Куманова

131900076

член

Мария Борисова Шекерова

131900076

член

Теменужка Георгиева Чунчева

131900077

зам.председател

Виолета Лазарова Грънчарова

131900077

председател

Недялка Христова Каравезийска

131900077

секретар

Борис Ангелов Йосифов

131900077

член

Ганка Иванова Бечева

131900077

член

Иванка Тодорова Трендафилова

131900077

член

Ирина Стоилова Бончева

131900077

член

Маринела Христова Гърдева

131900077

член

Петър Лазаров Нонов

131900077

член

Спаска Иванова Тимева

131900078

зам.председател

Кирил Емилиянов Левичаров

131900078

председател

Десислава Стоянова Георгиева

131900078

секретар

Митра Методиева Чанева

131900078

член

Диана Костадинова Младенова

131900078

член

Иван Вълков Глухкин

131900078

член

Наталия Атанасова Методиева

131900078

член

Стойка Стефанова Спасова

131900078

член

Цветелина Иванова Методиева

131900078

член

Цветелина Стоянова Стоянова

131900079

зам.председател

Севда Александрова Маринова

131900079

председател

Стоянка Георгиева Илинова

131900079

секретар

Мария Петрова Чавдарова

131900079

член

Васил Пенчев Радев

131900079

член

Донка Илиева Тряскова

131900079

член

Евангелия Огнянова Кунинчанска

131900079

член

Иванка Спасова Трифонова

131900079

член

Стефана Атанасова Тренчева

131900079

член

Стоянка Димитрова Маратилова

131900080

зам.председател

Диана Петрова Мусиевска

131900080

председател

Димитър Георгиев Коприщенов

131900080

секретар

Снежана Йорданова Димитрова

131900080

член

Запринка Томова Банкова

131900080

член

Марийка Кръстева Пепелянкова

131900080

член

Мария Трифонова Трифонова

131900080

член

Станой Емилов Михов

131900080

член

Тодорка Иванова Колчакова

131900080

член

Фиданка НИколова Клишева

131900081

зам.председател

Софка Андонова Горанчалиева

131900081

председател

Матинка Ганева Славова

131900081

секретар

Стоян Стоицов Гълъбов

131900081

член

Александър Петров Тодоров

131900081

член

Елена Георгиева Млекарова

131900081

член

Елисавета Петрова Стоянова

131900081

член

Емил Иванов Боев

131900081

член

Йосиф Георгиев Йосифов

131900081

член

Румяна Теодосиева Лазарова

131900082

зам.председател

Виолета Станиславова Боева

131900082

председател

Христина Трифонова Върбанова

131900082

секретар

Елена Траянова Камберова

131900082

член

Ангелина Ангелова Ангелова

131900082

член

Евгения Иванова Баташка

131900082

член

Елена Благоева Кочева

131900082

член

Панталей Костов Божиков

131900082

член

Румяна Стоянова Грънчева

131900082

член

Христо Николов Вълков

131900083

зам.председател

Юсеин Яшар Русков

131900083

председател

Стоян Василев Георгиев

131900083

секретар

Ангелина Георгиева Божкова

131900083

член

Атанаска Димитрова Димитрова

131900083

член

Емил Славейков Манчев

131900083

член

Емилия Георгиева Ракова

131900083

член

Емилия Стефанова Сапункова

131900083

член

Светлин Илиев Петров

131900083

член

Стоянка Карамфилова Млекарова

131900084

зам.председател

Борислав Райков Ангелов

131900084

председател

Иван Ангелов Карашъков

131900084

секретар

Радостина Георгиева Василева

131900084

член

Антонио Петков Трендафилов

131900084

член

Гинка Христоскова Караджова

131900084

член

Емил Георгиев Пашов

131900084

член

Пенка Христова Ружинова

131900084

член

Стоянка Танева Танина

131900084

член

Иван Димитров Иванов

131900085

зам.председател

Велко Георгиев Сапунков

131900085

председател

Анета Илиева Кочева

131900085

секретар

Николай Костадинов Добрев

131900085

член

Айри Асан Вели

131900085

член

Димитър Петков Барачков

131900085

член

Ива Николаева Недкова

131900085

член

Петър Атанасов Михайлов

131900085

член

Петър Костадинов Прокопов

131900085

член

Петя Ангелова Станева

131900086

зам.председател

Красимира Младенова Куцева

131900086

председател

Ирина Ангелова Кръстева

131900086

секретар

Александър Йорданов Тренин

131900086

член

Ваня Димитрова Добникова

131900086

член

Веска Георгиева Стоянова

131900086

член

Димитър Игнатов Трендафилов

131900086

член

Кирил Костадинов Радев

131900086

член

Лариса Спартакова Ламбрева

131900086

член

Надежда Младенова Младенова

131900087

зам.председател

Диана Стоянова Бадьокова

131900087

председател

Петьо  Кръстев Гълъбинов

131900087

секретар

Петя Наскова Илиева

131900087

член

Благовеста Георгиева Кулина

131900087

член

Бранимира Петрова Троянова

131900087

член

Венета Стефанова Гушлева

131900087

член

Георги Иванов Киров

131900087

член

Стойна Илчева Кочева

131900087

член

Цветанка Йорданова Йорданова

131900088

зам.председател

Димитър Спасов Гърдев

131900088

председател

Гевеза Андонова Кръстева

131900088

секретар

Витка Николова Димитрова

131900088

член

Албена Иванова Дичева

131900088

член

Анна Тодорова Кулинова

131900088

член

Елена Благова Ралинска

131900088

член

Иван Христов Христов

131900089

зам.председател

Ростислав Спартаков Крантов

131900089

председател

Теодора Христова Цветанова

131900089

секретар

Мария Личова Атанасова

131900089

член

Гергана Светозарова Велкова

131900089

член

Захаринка Димитрова Йосифова

131900089

член

Марин Димитров Велев

131900089

член

Снежина Петкова Гендурова

131900089

член

Спас Валентинов Варников

131900089

член

Юлиана Иванова Стоянова

131900090

зам.председател

Соня Георгиева Ринкова

131900090

председател

Кети Илиева Нокова

131900090

секретар

Вергиния Павлова Нейчева

131900090

член

Анастасия Филипова Петрова

131900090

член

Анелия Иванова Благова

131900090

член

Владо Георгиев Убинов

131900090

член

Радостина Георгиева Стойчева

131900090

член

Петър Стоянов Янакиев

131900090

член

Симона Спасова Иванова

131900091

зам.председател

Стоян Милев Милев

131900091

председател

Стефка Георгиева Пройкина

131900091

секретар

Райна Якофова Попова

131900091

член

Ангел Илиев Кръстев

131900091

член

Ангел Цанков Пенелов

131900091

член

Заприн Тодоров Генчев

131900091

член

Лиляна Аристидева Иванчева

131900091

член

Надежда Георгиева Димова

131900091

член

Юсеин Ракип Асан

131900092

зам.председател

Йорданка Иванова Убинова

131900092

председател

Любомир Славов Генчев

131900092

секретар

Илияна Костадинова Лупова

131900092

член

Иво Юриев Тотев

131900092

член

Йорданка Илиева Рабаджийска

131900092

член

Петя Иванова Варникова

131900092

член

Светoслав Георгиев Генов

131900093

зам.председател

Димитрия Николова Гърдева

131900093

председател

Теодора Хараланова Папазова

131900093

секретар

Катрин Иванова Георгиева

131900093

член

Светослав Ангелов Георгиев

131900093

член

Стоян Бориславов Чолов

131900093

член

Стоянка Ангелова Христева

131900093

член

Юлиян Владимиров Соколов

131900094

зам.председател

Атанас Борисов Йончев

131900094

председател

Искра Петрова Минчева

131900094

секретар

Запринка Иванова Илкова

131900094

член

Йордан Александров Ангелов

131900094

член

Любка Иванова Йовчева

131900094

член

Маноил Костадинов Манолов

131900094

член

Петя Борисова Сидова

131900151

зам.председател

Вася Кръстева Божкова

131900151

председател

Метин Запринов Селимов

131900151

секретар

Васил Спасов Малечков

131900151

член

Иван Любенов Георгиев

131900151

член

Илиана Иванова Павлова

131900151

член

Надка Илиева Личова

131900151

член

Никола Венциславов Стефанов

131900151

член

Стоилка Темелкова Драгинова

131900151

член

Цветелина Йорданова Трошанова

131900152

зам.председател

Спаска Василева Стефанова

131900152

председател

Велко Георгиев Атанасов

131900152

секретар

Милка Илиева Йорданова

131900152

член

Блага Николова Наскова

131900152

член

Валентина Иванова Иванова

131900152

член

Добрина Тодорова Палашева

131900152

член

Йордан Иванов Михайлов

131900152

член

Лидия Йорданова Иванова

131900152

член

Николай Кирилов Божков

131900153

зам.председател

Дафинка Ангелова Методиева

131900153

председател

Димитър Николов Стефанов

131900153

секретар

Димка Кръстева Коцева

131900153

член

Севдалина Петрова Тонева

131900153

член

Ели Стоилова Николова

131900153

член

Лидия Борисова Драганова

131900153

член

Мима Петрова Пенева

131900153

член

Ангела Аристидова Цветанова

131900153

член

Силвия Цанкова Хокина

131900154

зам.председател

Величка Димитрова Георгиева

131900154

председател

Атанас Георгиев Маратилов

131900154

секретар

Красимира Богданова Михайлова

131900154

член

Марин Методиев Мишев

131900154

член

Петя Иванова Танова

131900154

член

Стефан Иванов Ладжов

131900154

член

Христина Рангелова Юрукова

131900155

зам.председател

Теодора Миткова Маринкова

131900155

председател

Антоанета Спасова Петрова

131900155

секретар

Камелия Асенова Запрянова

131900155

член

Васил Рафаилов Гаджев

131900155

член

Петър Добрев Добрев

131900155

член

Стефка Георгиева Ангелчева

131900155

член

Стоян Спасов Стоянов

131900155

член

Ягодка Йорданова Дончева

131900155

член

Янка Георгиева Щерева

131900156

зам.председател

Таня Стоилова Додникова

131900156

председател

Татяна Савова Паскалева-Йорданова

131900156

секретар

Цветанка Николаева Божилова

131900156

член

Йорданка Борисова Стоянова

131900156

член

Мария Василева Атанасова

131900156

член

Мая Асенова Запрянова

131900156

член

Митка Димитрова Попова

131900156

член

Соня Василева Кръстева

131900156

член

Янко Ангелов Запрянов

131900157

зам.председател

Йорданка Георгиева Кьосева

131900157

председател

Миленка Николова Стойчева

131900157

секретар

Биляна Георгиева Венчева

131900157

член

Атанаска Йорданова Кьосева

131900157

член

Венелина Илиева Илиева

131900157

член

Кръстанка Лазарова Консулова

131900157

член

Петьо Николов Гешев

131900157

член

Сребка Василева Чипилова

131900157

член

Стоян Василев Грахов

131900158

зам.председател

Петя Ангелова Джалъзова

131900158

председател

Иванка Петрова Соколова

131900158

секретар

Стефка Йорданова Тодорова

131900158

член

Венета Николова Пенева

131900158

член

Виолетка Асенова Донова

131900158

член

Гергана Петрова Караминова

131900158

член

Елена Николаева Ружинова

131900158

член

Мариела Георгиева Цокова

131900158

член

Пламена Руменова Финансова-Калайджиева

131900159

зам.председател

Десислава Руменова Русева-Йорданова

131900159

председател

Мария Георгиева Натова

131900159

секретар

Ягодка Славова Якимова

131900159

член

Атанас Спасов Атанасов

131900159

член

Йордан Георгиев Проданов

131900159

член

Лиляна Петкова Тунчева

131900159

член

Невена Ангелова Терзиева

131900159

член

Светослав Руменов Михайлов

131900159

член

Стоян Живков Иванов

131900160

зам.председател

Петя Василева Атанасова

131900160

председател

Катя Стефанова Коруджийска

131900160

секретар

Димитрия Георгиева Иванова

131900160

член

Борис Георгиев Денчев

131900160

член

Виктория Цветанова Кежева

131900160

член

Екатерина Петкова Тунчева

131900160

член

Кирил Николов Ибров

131900160

член

Ненка Атанасова Пискова

131900160

член

Росица Георгиева Учикова

131900161

зам.председател

Надежда Димитрова Тодорова

131900161

председател

Валери Йорданов Бакърджиев

131900161

секретар

Запрянка Василева Александрова

131900161

член

Атанас Костадинов Котрабаков

131900161

член

Васка Иванова Енева

131900161

член

Велина Евгениева Стоичкова

131900161

член

Елка Грозданова Дошкова

131900161

член

Мария Запрянова Димитрова

131900161

член

Марияна Трендафилова Климентова

131900162

зам.председател

Иван Николаев Стоименов

131900162

председател

Стоянка Йорданова Жилкова

131900162

секретар

Ангел Асенов Николов

131900162

член

Илиян Георгиев Георгиев

131900162

член

Йордан Тодоров Стоичков

131900162

член

Йорданка Тодорова Гаджонова

131900162

член

Маргарита Сашова Петрова

131900162

член

Страшимир Димитров Стоичков

131900162

член

Янка Илиева Анчева

131900163

зам.председател

Лазар Борисов Лазаров

131900163

председател

Лужка Лукова Тодорова

131900163

секретар

Ганка Жекова Арабова

131900163

член

Антон Василев Бабачев

131900163

член

Георги Димитров Велев

131900163

член

Минка Здравкова Темелкова

131900163

член

Олга Иванова Гергинова

131900163

член

Стефка Тодорова Чоперкова

131900163

член

Стоян Йорданов Бараков

131900164

зам.председател

Димитър Георгиев Тасев

131900164

председател

Гергана Николова Нонинова

131900164

секретар

Гълабинка Георгиева Йорданова

131900164

член

Величка Георгиева Палешникова

131900164

член

Галина Иванова Тонева

131900164

член

Илиана Илиева Донгова

131900164

член

Мария Спасова Пашева

131900164

член

Спаска Петкова Дойкова

131900164

член

Таня Борисова Пандева

131900165

зам.председател

Асен Димитров Чавдаров

131900165

председател

Дияна Георгиева Георгиева

131900165

секретар

Ани Спасова Димитрова

131900165

член

Валентина Василевна Ангелова

131900165

член

Виктория Георгиева Найденова-Георгиева

131900165

член

Димитър Тодоров Шопов

131900165

член

Елена Михайлова Бързакова

131900165

член

Мария Николова Петканска

131900165

член

Христина Георгиева Каукова

131900166

зам.председател

Цветан Георгиев Вресков

131900166

председател

Йорданка Иванова Гьошева

131900166

секретар

Спас Димитров Чипаков

131900166

член

Бисерка Адамова Кънева

131900166

член

Васил Тодоров Янков

131900166

член

Гинка Ангелова Бонжулова

131900166

член

Ивана Деянов Деянов

131900166

член

Николина Павлова Павурджиева

131900166

член

Спаска Генчева Зайкова

131900167

зам.председател

Йордан Димитров Недков

131900167

председател

Недялка Димитрова Гърева

131900167

секретар

Панайот Спасов Шуманов

131900167

член

Богдана Димитрова Ангелова

131900167

член

Божа Стоянова Деянова

131900167

член

Борислав Василев Янков

131900167

член

Стефка Здравкова Кадийска

131900167

член

Стефан Адамов Тончев

131900167

член

Стойно Иванов Димитров

131900168

зам.председател

Мария Петрова Караколева

131900168

председател

Светослав Стоянов Радев

131900168

секретар

Мариана Владимирова Владимирова

131900168

член

Ангелина Петрова Дестанова

131900168

член

Васил Йорданов Василев

131900168

член

Величко Василев Василев

131900168

член

Веска Николова Цинцарова

131900168

член

Десислава Красимирова Илиева-Стоянова

131900168

член

Костадин Любомиров Диков

131900169

зам.председател

Велислава Рангелова Пенчева

131900169

председател

Николинка Георгиева Генова

131900169

секретар

Стоян Цветков Цинцаров

131900169

член

Генка Атанасова Атанасова

131900169

член

Мария Иванова Димитрова

131900169

член

Мария Станоева Матева

131900169

член

Надежда Иванова Кирова

131900169

член

Николай Димитров Караколев

131900169

член

Светла Стоянова Дашева-Ненчева

131900170

зам.председател

Иван Димитров Топузов

131900170

председател

Маргарита Симеонова Илиева

131900170

секретар

Елена Димитрова Димитрова

131900170

член

Гергана Атанасова Гюрова

131900170

член

Екатерина Йорданова Тилова

131900170

член

Елена Ататанасова Георгиева

131900170

член

Зонка Лукова Белева

131900170

член

Иван Ангелов Василев

131900170

член

Лазарина Венкова Чолакова

131900171

зам.председател

Ивелин Маринов Атанасов

131900171

председател

Димитрия Петкова Митова

131900171

секретар

Георги Василев Тодоров

131900171

член

Елена Петрова Лазарова

131900171

член

Иван Иванович Иванов

131900171

член

Невена Ангелова Боянова

131900171

член

Пенка Стойчева Илиева

131900172

зам.председател

Златка Милчева Темнилова

131900172

председател

Веска Стойнова Пецанова

131900172

секретар

Николай Васков Викасов

131900172

член

Величка Лазарова Ладжова

131900172

член

Дина Иванова Донова

131900172

член

Лорина Лъчезарова Караминова

131900172

член

Петя Кръстева Исова

131900172

член

Райна Петрова Коева

131900172

член

Стоян Ангелов Пепелов

131900173

зам.председател

Йорданка Добрева Гюрова

131900173

председател

Николина Йорданова Лишева

131900173

секретар

Мария Кръстева Русенова

131900173

член

Божидар Николаев Младенов

131900173

член

Дафина Лазарова Белчева

131900173

член

Копринка Захариева Николова

131900173

член

Невена Василева Канджарова

131900173

член

Николай Стефанов Делииванов

131900173

член

Симеон Александров Натов

131900174

зам.председател

Симеон Георгиев Комсалов

131900174

председател

Стефан Николов Делииванов

131900174

секретар

Валентина Тодорова Караминова

131900174

член

Виолина Руменова Мастръкова

131900174

член

Данаил Проданов Динев

131900174

член

Илияна Йосифова Гидикова

131900174

член

Кънчо Запринов Дъбов

131900174

член

Стоичко Маринов Комсалов

131900174

член

Христина Тодорова Дъбова

131900175

зам.председател

Екатерина Борисова Ганева

131900175

председател

Зоя Иванова Пенова

131900175

секретар

Спаска Симонова Натова

131900175

член

Иван Красимиров Сираков

131900175

член

Йорданка Ненова Канджарова

131900175

член

Николина Васкова Комсалова

131900175

член

Паун Василев Исов

131900175

член

Петранка Василева Сиракова

131900175

член

Рангел Василев Георгиев

131900176

зам.председател

Атанас Стефанов Стефанов

131900176

председател

Стоянка Иванова Минчева

131900176

секретар

Пламена Благоева Андреева

131900176

член

Димитрина Атанасова Здравкова

131900176

член

Екатерина Борисова Терзийска

131900176

член

Нели Димитрова Добрева

131900176

член

Теофана Олегова Ангелова

131900177

зам.председател

Бойчо Георгиев Стоилов

131900177

председател

Галина Николаева Малинова

131900177

секретар

Ана Румянова Николова

131900177

член

Васка Илиева Паунова

131900177

член

Георги Спасов Зайчев

131900177

член

Зорка Атанасов Георгиев

131900177

член

Петрана Стефанова Пенчева

131900177

член

Мария Стоянова Пильова

131900177

член

Николай Георгиев Николов

131900178

зам.председател

Димитър Георгиев Фиданов

131900178

председател

Атанас Иванов Медарски

131900178

секретар

Димка Ангелова Врескова

131900178

член

Величка Стефанова Маринова

131900178

член

Гергана Петрова Николова

131900178

член

Зорка Борисова Пейковска

131900178

член

Йорданка Николова Мицева

131900178

член

Любомир Благоев Босаков

131900178

член

Славчо Георгиев Мавриков

131900179

зам.председател

Васил Николов Кочев

131900179

председател

Мариана Василева Петрова

131900179

секретар

Екатерина Костадинова Димитрова

131900179

член

Десислава Тошкова Димитрова

131900179

член

Живка Крумова Итева

131900179

член

Заприн Атанасов Ангелиев

131900179

член

Мирослав Тодоров Георгиев

131900179

член

Силвия Чочева Адева

131900179

член

Цветанка Атанасова Иванова

131900180

зам.председател

Нели Руменова Петрова

131900180

председател

Пламен Сандов Лазаров

131900180

секретар

Кирил Стоянов Тодоров

131900180

член

Ангел Атанасов Ангелиев

131900180

член

Витка Георгиева Божилова

131900180

член

Христина Василева Енджова

131900180

член

Димитър Трифонов Божилов

131900180

член

Силвия Руменова Димитрова

131900180

член

Стоянка Петрова Трифонова

131900181

зам.председател

Милка Светлинова Нонкова

131900181

председател

Христина Йорданова Огорелкова

131900181

секретар

Люба Йорданова Петрова

131900181

член

Верка Ангелова Сотирова

131900181

член

Георги Стоянов Арнаудов

131900181

член

Ели Димитрова Симидарова

131900181

член

Иван Атанасов Пеев

131900181

член

Мария Стоилова Божкова

131900181

член

Славейка Димитрова Тренкова

131900182

зам.председател

Недялка Василева Фърцова

131900182

председател

Васка Димитрова Адамова

131900182

секретар

Нина Стоянова Ихтиманска

131900182

член

Ани Александрова Арнаудова

131900182

член

Антоанета Георгиева Дамянова

131900182

член

Иван Георгиев Арнаудов

131900182

член

Илия Димитров Петров

131900183

зам.председател

Радка Трендафилова Биволарова

131900183

председател

Димитрийка Благова Цокинова

131900183

секретар

Нина Спасова Драганова

131900183

член

Лилия Стойкова Благова

131900183

член

Мария Василева Атанасова

131900183

член

Стоян Манчев Стоянов

131900183

член

Цветана Лукова Бояджиева

131900184

зам.председател

Йорданка Петрова Андреева

131900184

председател

Снежана Христова Куртакова

131900184

секретар

Атанас Елинов Рашков

131900184

член

Генка Иванова Илиева

131900184

член

Елена  Николова Танова

131900184

член

Людмила Николаева Пенчева

131900184

член

Стефан Стефанов Димитров

131900185

зам.председател

Мария Янкова Веселинова

131900185

председател

Васка Тодорова Владимирова

131900185

секретар

Йорданка Василева Чамова

131900185

член

Верка Цветанова Василева

131900185

член

Екатерина Момчилова Вълчева

131900185

член

Зоя Чапкънова Спартакова

131900185

член

Милка Стойнова Цветкова

131900185

член

Надежда Запринова Томова

131900185

член

Наталия Илиева Спасова

131900186

зам.председател

Катя Атанасова Йорданова

131900186

председател

Мариана Иванова Георгиева

131900186

секретар

Цветанка Иванова Ангелова

131900186

член

Васил Димитров Георгиев

131900186

член

Диана Тодорова Робевска

131900186

член

Красимира Василева Петракова

131900186

член

Кристиян Илиев Здравков

131900186

член

Кръстьо Неделчев Кръстев

131900186

член

Радка Стоянова Стефанова

131900187

зам.председател

Мария Георгиева Ваклинова

131900187

председател

Данаил Трифонов Манов

131900187

секретар

Иван Бончев Илиев

131900187

член

Деница Николаева Манова

131900187

член

Димитрийка Кирилова Запринова

131900187

член

Йордан Димитров Йорданов

131900187

член

Трепка Георгиева Манова

131900187

член

Валери Любенов Дечев

131900187

член

Василка Добромирова Кузманова

131900188

зам.председател

Станислава Георгиева Аранаудова

131900188

председател

Елена Илиева Маджарова

131900188

секретар

Павлина Петкова Кременарова

131900188

член

Васил Стоилов Добрев

131900188

член

Жулиета Йорданова Апостолова

131900188

член

Марияна Деянова Дойкова

131900188

член

Стоил Василев Маджаров

131900189

зам.председател

Пенка Кръстева Велчева

131900189

председател

Пенка Александрова Стойчева

131900189

секретар

Йорданка Георгиева Георгиева

131900189

член

Божидар Иванов Гергинчев

131900189

член

Валентина Рангелова Александрова

131900189

член

Геновева Петрова Пеканова

131900189

член

Димитрийка Йорданова Попова

131900189

член

Мария Иванова Атанасова

131900189

член

Трайко Стайков Димитров

131900190

зам.председател

Станко Трайков Станков

131900190

председател

Красимира Георгиева Карлова

131900190

Секретар

Магдалена Димимитрова Георгиева

131900190

член

Благовеста Йорданова Попова

131900190

член

Иван Симеонов Гергинчев

131900190

член

Маргарита Димитрова Шопова

131900190

член

Мариана Йорданова Попова

131900190

член

Николинка Илиева Томева

131900190

член

Трендафилка Трендафилова Минкова

131900191

зам.председател

Гергана Стоименова Илчева

131900191

председател

Валентин Димитров Димитров

131900191

секретар

Ангелина Димитрова Рибарова

131900191

член

Димитър Веселинов Манев

131900191

член

Димитър Лъчезаров Караминов

131900191

член

Димитър Станев Димитров

131900191

член

Заприн Кънчов Дъбов

131900191

член

Иванка Атанасова Гатешка

131900191

член

Стоянка Георгиева Кисова

131900192

зам.председател

Мирела Игнатова Газепова

131900192

председател

Виктория Крумова Гунчева

131900192

секретар

Атанас Стоянов Димов

131900192

член

Красимира Димитрова Павлова

131900192

член

Лазарина Костадинова Бозева

131900192

член

Мария Димитрова Ганева

131900192

член

Нели Атанасова Златанова

131900192

член

Николина Георгиева Минчева

131900192

член

Христо Стоименов Папазов

131900193

зам.председател

Мария Трендафилова Шаркова

131900193

председател

Димитрийка Трендафилова Шопова

131900193

секретар

Петя Бончова Андрапилова

131900193

член

Александрина Александрова Благоева

131900193

член

Божана Иванова Сиракова

131900193

член

Борис Аспарухов Стоименов

131900193

член

Илия Христосков Авджиев

131900193

член

Мария Георгиева Боева

131900193

член

Тодорка Иванова Семова

131900194

зам.председател

Запряна Иванова Ганчева

131900194

председател

Ангел Спасов Мърдев

131900194

секретар

Иванка Николова Парова

131900194

член

Ива Славейкова Ташева-Тропчева

131900194

член

Линка Атанасова Пашова

131900194

член

Неделчо Рангелов Гаджаров

131900194

член

Славчо Ангелов Мърдев

131900195

зам.председател

Златка Асенова Стоилова

131900195

председател

Димка Димитрова Попраданова

131900195

секретар

Златка Иванова Ангелова

131900195

член

Димитър Николаев Петков

131900195

член

Иванка Иванова Пеева

131900195

член

Пенка Василева  Цветанова

131900195

член

Петко Тодоров Иванов

131900196

зам.председател

Марин Георгиев Радков

131900196

председател

Надка Асенова Ланкова

131900196

Секретар

Христина Христова Пашова

131900196

член

Иван Андреев Дудов

131900196

член

Михаил Димитров Генов

131900196

член

Пенка Георгиева Томова

131900196

член

Петранка Спасова Ланкова

131900197

зам.председател

Тодор Иванов Венчев

131900197

председател

Любомир Георгиев Маринов

131900197

секретар

Валентина  Атанасова Тунчева

131900197

член

Величка Димитрова Креминарова

131900197

член

Дамян Атанасов Божилов

131900197

член

Марияна Емилова Маринова

131900197

член

Петранка Андреева Пиронова

131900197

член

Сузана Димитрова Михайлова

131900197

член

Гергана Димитрова Танкова

131900198

зам.председател

Петър Запринов Симонов

131900198

председател

Никола Георгиев Атанасов

131900198

секретар

Василка Йорданова Милошева

131900198

член

Валери Костадинов Апостолов

131900198

член

Веска Асенова Дутина

131900198

член

Георги Еленков Пильов

131900198

член

Ивалена Иванова Алексиева

131900200

зам.председател

Райна Здравкова Дасова

131900200

председател

Виолета Николова Генова

131900200

секретар

Лозинка Стефанова Дасова

131900200

член

Антония Русева Златанова

131900200

член

Димитрийка Йорданова Рангелова

131900200

член

Ирена Борисова Цветкова

131900200

член

Любомир Стефанов Миларов

131900200

член

Мария Стойчова Андонова

131900200

член

Нели Нешова Балджийска

131900201

зам.председател

Диляна Недялкова Христева

131900201

председател

Мария Стоянова Вукадинова

131900201

секретар

Красимира Стоянова Минова

131900201

член

Венета Владова Левтерова

131900201

член

Виолета Ангелова Петрова

131900201

член

Пенка Ангелова Сотирова

131900201

член

Петрунка Кирилова Владимирова

131900201

член

Гергана Спасова Чипанова

131900201

член

Стоянка Петкава Митова

131900202

зам.председател

Александър Темелков Саров

131900202

председател

Стойна Йорданова Янкулова

131900202

секретар

Спас Стоянов Маджаров

131900202

член

Васка Димитрова Попова

131900202

член

Димитрийка Станкова Арнаудова

131900202

член

Мария Ангелова Грозданова

131900202

член

Пенка Иванова Курекова

131900203

зам.председател

Пламен Кирилов Шиков

131900203

председател

Павлинка Димитрова Анева

131900203

секретар

Георги Ангелов Георгиев

131900203

член

Генка Петрова Трифонова

131900203

член

Заприн Стоянов Маринов

131900203

член

Надежда Димитрова

131900203

член

Пеньо Маринов Трифонов

131900203

член

Трифон Димитров Трифонов

131900203

член

Трифон Стоилов Божилов

131900204

зам.председател

Елена Милкова Бънева

131900204

председател

Анна Атанасова Сарафска

131900204

секретар

Гергана Иванова Георгиева

131900204

член

Валентина Димитрова Величкова

131900204

член

Владимир Василев Миндачки

131900204

член

Латинка Василева Стоянова

131900204

член

Магдалена Георгиева Манолова

131900204

член

Митка Атанасова Качакова

131900204

член

Соня Димитрова Танкова

131900205

зам.председател

Николина Темелкова Гълъбова

131900205

председател

Запрян Асенов Георгиев

131900205

секретар

Красимира Гълъбова Брандийска

131900205

член

Атанас Георгиев Маймунков

131900205

член

Зарко Николов Георгиев

131900205

член

Евгения Ангелова Димитрова

131900205

член

Паолина Кирилова Симеонова

131900205

член

Янка Василева Тодорова

131900205

член

Анна Георгиева Василева

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Георги Стефанов Райков

Александър Кузманов Илчев

Альоша Стоянов Стоянов

Ангелина Христова Манчева

Анка Спасова Спасова

Асенка Костадинова Динчийска

Атанас николов Чолаков

Атанас Трендафилов Атанасов

Бисерка Адамова Кънева

Божидар Илиев Илиев

Ваня Иванова Николова

Васил Георгиев Лазаров

Стефан Иванов Стефанов

Галина Димитрова Бонджакова

Галина Красимирова Събева

Георги Атанасов Минчев

Георги Николов Георгиев

Георги Стефанов Узунов

Гергана Кирилова Генова

Гергана Любенова Йорданова

Гинка Атанасова Атанасова

Гинка Димитрова Михайлова

Гълъбина Василева Драгомирова

Даниел Янчов Атанасов

Даниела Георгиева Ангелова

Даниела Христова Степова

Деяна Кръстева Стефанова

Димитрийка Костадинова Тошкова

Димитрия Спасова Механджийска

Димитър Николов Стефанов

Евгения Петкова Гълъбова

Евделина Михайлова Михайлова

Евелина Димитрова Трошанова

Елена Борисова Трифонова

Елена Иванова Минкова

Елена Михайлова Курекова

Елена Спасова Кръстева

Елена Стоянова Траянова

Запрянка Величкова Богданова

Здравка Георгиева Минекова

Злата Иванова Дъбова

Злата Христова Христова

Иван Даниелов Илиев

Иван Димитров Стоименов

Иван Йорданов Тошев

Иван Линчов Стойчев

Иванка Иванова Манчева

Иванка Стоянова Бишурова

Иванка Тодорова Вукева

Иванка Тодорова Стоилова

Илинка Николова Ненчева

Илия Николов Шуманов

Илиян Иванов Стойнов

Йорданка Иванова Велева

Йорданка Илиева Арабаджийска

Катерина Руменова Крумова

Костадин Владимиров Траянов

Костадин Стоицов Пенев

Кръстю Йорданов Иванов

Лидия Николова Цананеева

Линка Димитрова Адямова

Любен Илиев Соколов

Любка Петкова Йорданова

Любомира Ненкова Костакева

Любомира Ненкова Костакева

Мария Василева Атанасова

Мария Илиева Михайлова

Мария Илиева Тошкова

Мария Кирилова Фиткарова

Мария Петрова Стоянова

Мария Христова Клишева

Марияна Александрова Георгиева

Мартин Ангелов Раков

Милка Кръстева Стоенчева

Моника Стоичкова Стамболийска

Надка Стефанова Билбилева

Надя Георгиева Пендева

Неделчо Рангелов Гарджаров

Ненчо Ангелов Благов

Никола Енчев Димитров

Никола Янков Апостолов

Николай Спасов Грозданов

Николета Атанасова Христова

Олга Любомирова Радкова

Пенка Здравкова Кавръкова

Пенка Николова Милкова

Полина Евгениева Николова

Радка Тодорова Чолакова

Росица Петрова Стоилова

Светлана Ангелова Златарева

Силвия Ангелова Телбизова

Славена Стефанова Рузманова

Софка Петрова Александрова

Станислав Методиев Смиленов

Стоян Атанасов Тричков

Стоян Георгиев Баташки

Стоян Любчов Чолаков

Стоян Стефанов Величков

Стоянка Асенова Чифличийска

Стоянка Иванова Генурова

Стоянка Танчева Йорданова

Темелко Йорданов Кокошаров

Теодора Искрева Искрева

Цветана Стоянова Кадьова

Цветанка Георгиева Маринкова

Цветанка Георгиева Попова

Цветанка Иванова Амдямова

Цветанка Йорданова Тонева

Яна Иванова Тошкова

Тодор Атанасов Кючуков

Станко Николов Проданов

Ангел Атанасов Кючуков

Светослав Стоянов Радев

Лазета Атанасова Бозева

Лазарина Костадинова Бозева

Зарко Николов Георгиев

Силвия Цанкова Хокина

Спаска Костадинова Иванова

Витка Георгиева Божилова

Любка Кирилова Божилова

Веселин Ангелов Кайнаров

Стефан Николов Делииванов

Ангелина Иванова Лазарова

Васил Благоев Лачев

Гергана Миткона Минкова

Кръстанка Александрова Грозданова

Вергиния Стефанова Шопова

Таня Георгиева Върбанова

Василка Ангелова Георгиева

Крайчо Тодоров Крайчев

Лилка Стоименова Генчева

Иванка Илиева Пенева

Мария Георгиева  Петрова

Силвия Георгиева Лукова

Иван Ангелов Маджаров

Радка Иванова Радева

Гинка Спасова Райкова

Таня Георгиева Тодорова

Красимира Георгиева Тодорова

Стефка Михайлова Гигова

Мария Нейкова Иванова

Димитър Димитров Тумбев

Костадинка Петрова Димитрова

Лиляна Илиева Иванова

Таня Георгиева Тодорова

Юлия Георгиева Трифонова

Милко Захариев Петров

Иван Цвятков Стайков

Миланка Петрова Захариева

Лазар Георгиев Лазаров

Веселка Василева Генчева

Иван Николаев Иванов

Генка Георгиева Славова

Галя Василева Василева

Виктория Николова Црънчева

Цветанка Стефанова Иванова-Антонова

Йорданка Йосифова Георгиева

Иванка Борисова Зоина

Спасийка Трайкова Димитрова

Боряна Димитрова Танева

Йорданка Стоянова Караниколова

Петя Иванова Варникова

Ненка Пенчова Йотова

Радослава Ангелова Андонова

Златка Петрова Пейкова

Галя Милкова Джонгова

Сенка Лазарова Минева

Наска Николова Донова

Любка Димитрова Тончева

Мая Георгиева Бабачева

Александър Дончев Александров

Илина Кирилова Николова

Ваня Миткова Ахмед

Николина Петрова Михайлова

Лилия Георгиева Дамянова

Иванка Спасова Трифонова

Кристина Тодорова Николова

Ангел Георгиев Лазаров

Иван Димитров Иванов

Мария Костадинова Тодорова

Христина Стоянова Стоянова

Сашо Иванов Янков

Иванка Стефанова Гешева

Виолета Божилова Джонгова

Димитър Спасов Грозданов

Анка Атанасова Костадинова

Герасима Атанасова Цанкова

Нели Иванова Станоева

Димитрийка Йорданова Биджева

Изабела Филипова Лазарова

Кристина Петкова Игнатова

Георги Иванов Киров

Анна Димитрова Велкова

Екатерина Иванова Машева

Борис Костадинов Илиев

Грозденка Ангелова Лазарова

Цветанка Стойнова Комсалова

Цветомир Добринов Пенов

Силвия Запринова Караминова

Костадинка Георгиева Табакова

Ангелинка Кирилова Запринова

Антоанета Иванова Иванова

Венета Борисова Маринова

Георги Василев Грозданов

Недялка Василева Фърцова

Станислава Ангелова Халачева

Галя Василева Халачева

Дафина Спасова Мичева

Веселка Стоянова Халачева

Евгения Димитрова Темелкова

Марийка Петрова Велкова

Иванка Трендафилова Нейчева

Петър Крумов Лазаров

Иван Стоянов Тодоров

Тодорка Георгиева Христова

Станислав Ангелов  Михов

Антоанета Христова Гьорева

Стоян Павлов Велчев

Димитрийка Георгиева Шопова

Надежда Петкова Иванчева

Иван Петров Ганчев

Надежда Иванова Генова

Лодка Атанасова Амдамова

Елена Димитрова Ганчева

Цветанка Николова Ташева

Петко Георгиев Генов

Пенка Станоева Цанкова

Петър Георгиев Петров

Кирил Стоянов Тодоров

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 30.04.2019 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения