Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 58-ЕП
Пазарджик, 07.05.2019

ОТНОСНО: Назначаване състав на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Батак в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Батак, регистрирано с вх.№ 82/ 03.05.2019 г., ведно с изискуемите по чл.91, ал.8 от Изборния кодекс документи, след постигнато съгласие за състава на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Батак.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, на основание чл. 89, ал.2 от ИК, във връзка с Решение № 96-ЕП от 08.04.2019 на ЦИК,

РИК - Пазарджик

Р Е Ш И:

1.Назначава членове на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Батак за произвеждане на  избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г ., както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

130300010

Председател

Александър Ангелов Кънев

130300010

Зам.-председател

Стефка Тодорова Георгиева

130300010

Секретар

Ниязи Джафер Шейтан

130300010

Член

Евгения Димитрова Тодева

130300010

Член

Дарина Василева Новакова

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК с подвижна избирателна кутия \\на територията на Община Батак за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

130300010

Председател

Елена Георгиева Хаджиева

130300010

Зам.-председател

Елена Борисова Доганова

130300010

Секретар

Фатма Себайдин Исаева

130300010

Член

Тоско Георгиев Кормушев

130300010

Член

Николета Здравкова Герджикова

 1. Утвърждава адрес на СИК № 130300010 с подвижна избирателна кутия на територията на Община Батак за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

Община Батак, гр. Батак, ул. „Априлци“ № 1, ПГ „Стефан Божков“

 

 

 1. На назначените членове на ПСИК да се издадат съответните удостоверения

 

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 07.05.2019 в 17:55 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения