Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 62-ЕП
Пазарджик, 07.05.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на бланка-чернова за отчитане на преференциите при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК във връзка с решение №169-ЕП от 16.04.2019г. на ЦИК, както и графичното Приложение към него, РИК Пазарджик

 

Р Е Ш И:

Утвърждава образец на бланка-чернова за отчитане на преференциите при произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. в Район №13 – Пазарджишки в следния вид:

-бланката-чернова ще бъде с размер А4

-за всяка кандидатска листа ще има отделна бланка, която според броя на кандидатите в листата може да бъде на една или две страници

-в бланката-чернова за всеки кандидат ще има отделно оформени редове с квадратчета за отчитане на преференции, номерирани от 1 до 137 включително и един допълнителен празен ред с квадратчета, без номера.

 

Бланките-чернови ще бъдат поставяни в изборните книжа и материали на всяка секционна избирателна комисия в два екземпляра. Броят на преференциите се отразява едновременно и независимо един от друг от двама членове на СИК, определени с решение на комисията (предложени в състава на комисията от различни партии и коалиции).

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 07.05.2019 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения