Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 64-ЕП
Пазарджик, 08.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Марин Янков – общински председател на ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Марин Янков – общински председател на ДПС, регистрирано с вх.№90/08.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Пазарджик.

 

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 57 – ЕП/ 30.04.2019г., взето с Протокол № 8 – ЕП/ 30.04.2019г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

131900166

Член

Васил Тодоров Янков

Райчо Янков Илиев

131900167

Член

Борислав Василев Янков

Янко Василев Павлов

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 08.05.2019 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения