Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 65-ЕП
Пазарджик, 10.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове на СИК на територията на община Панагюрище по предложение на Петко Радев – упълномощено лице на ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Петко Радев – упълномощено лице на ДПС, регистрирано с вх.№91/09.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Панагюрище.

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 47 – ЕП/ 24.04.2019г., взето с Протокол № 6 – ЕП/24.04.2019г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

132000015

член

Анета Христова Тодорова

Атанас Райчев Янев

132000022

член

Ася Иванова Илиева

Александрина Златкова Димитрова

132000023

член

Марияна Александрова Янкова

Велко Тошков Чардаков

132000027

член

Атанас Райчев Янев

Иван Методиев Маринов

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения