Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 75-ЕП
Пазарджик, 15.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Марин Янков – общински председател на ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Марин Янков – общински председател на ДПС, регистрирано с вх.№ 118/14.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Пазарджик.

 

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 57 – ЕП/ 30.04.2019г., взето с Протокол № 8 – ЕП/ 30.04.2019г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

131900154

Секретар

Красимира Богданова Михайлова

Илина Николова Маркова-Горки

131900088

Член

Анна Тодорова Кулинова

Добринка Николова Фурджева

131900084

Зам. Председател

Борислав Райков Ангелов

Мирослав Кирилов Георгиев

131900073

Член

Мирослав Кирилов Георгиев

Борислав Райков Ангелов

131900066

Председател

Добринка Николова Фурджева

Диана Георгиева Кулинова

131900051

Член

Манол Манолов Молов

Александър Янков Атанасов

131900047

Зам. председател

Александър Янков Атанасов

Манол Манолов Молов

131900075

Член

Диана Георгиева Кулинова

Анна Тодорова Кулинова

131900203

Зам. председател

Пламен Кирилов Шиков

Живко Янакиев Живков

131900055

Член

Таня Спасова Тошкина

Стефка Димитрова Караиванова

 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.05.2019 в 18:04 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения