Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 80-ЕП
Пазарджик, 15.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Христо Христов – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Христо Христов – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, регистрирано с вх.№129/14.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Пазарджик.

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 57 – ЕП/30.04.2019г., взето с Протокол № 8 – ЕП/ 30.04.2019г., РИК – Пазарджик

РЕШИ:

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

131900010

Зам. председател

Костадинка Атанасова Чанкова

Лилия Димитрова Ганева

131900012

Член

Елена Атанасова Шопкина

Виолетка Димитрова Ненчева

131900046

Член

Христо Атанасов Кожухаров

Стоянка Стоянова Гълъбова

131900051

Член

Вячеслав Атанасов Василев

Румен Иванов Славчев

131900058

Секретар

Спасимир Емилов Тричков

Стоян Стоицов Гълъбов

131900061

Зам. председател

Мария Христова Савова

Георги Ненчев Димитров

131900069

Член

Лилия Димитрова Ганева

Николай Атанасов Тонков

131900075

Зам. председател

Дитка Георгиева Стоянова

Вячеслав Атанасов Василев

131900153

Член

Ангела Аристидова Цветанова

Антоанета Спасова Димитрова

131900169

Член

Светла Стоянова Дашева-Ненчева

Гергана Георгиева Тодорова

131900170

Член

Зонка Лукова Белева

Надежда Тодорова Моллова

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.05.2019 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения