Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 83-ЕП
Пазарджик, 15.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Бойка Маринска – упълномощен представител на ПП „РБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Бойка Маринска – упълномощен представител на ПП „РБ“, регистрирано с вх.№139/15.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Пазарджик.

 

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 57 – ЕП/30.04.2019г., взето с Протокол № 8 – ЕП/ 30.04.2019г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

131900205

член

Анна Георгиева Василева

Седевка Иванова Дерменджийска

131900022

член

Младен Петров Младенов

Надежда Младенова Младенова

131900086

член

Надежда Младенова Младенова

Младен Петров Младенов

131900065

член

Димитрийка Атанасова Костадинова

Пламенка Стефанова Илкова

131900047

член

Благовест Павлов Павлов

Ненка Стоянова Стоянова

131900054

член

Ненка Стоянова Стоянова

Благовест Павлов Павлов

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.05.2019 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения