Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 86-ЕП
Пазарджик, 15.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Людмила Йончева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Людмила Йончева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“  с вх.№143/15.05.2019г., относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Пазарджик.

 

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 57 – ЕП/30.04.2019г., взето с Протокол № 8 – ЕП/ 30.04.2019г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

 

131900006

член

Фани Георгиева Попова

Ружа Георгиева Вишева

 

131900051

член

Ружа Георгиева Вишева

Димитър Веселинов Василев

 

131900002

член

Елена Трендафилова Петрова

Ива Николаева Недкова

 

131900085

член

Ива Николаева Недкова

Стоян Атанасов Тричков

 

131900010

секретар

Емилия Георгиева Ковачева

Мария Ангелова Пъпанова

 

131900040

член

Мария Ангелова Пъпанова

Ива Тодорова Боева

 

131900018

Зам.председател

Здравка Георгиева Шуманова

Николай Василев Грозданов

 

131900018

член

Николай Василев Грозданов

Петя Маринова Георгиева

 

131900014

член

Стоянка Георгиева Йовчева

Здравка Георгиева Шуманова

 

131900031

секретар

Елена Рангелова Павлова

Цветанка Стоянова Гешева

 

131900041

Зам.председател

Цветанка Стоянова Гешева

Цветанка Йорданова Бакърджиева

 

131900191

член

Димитър Веселинов Манев

Христо Стоименов Папазов

 

131900192

член

Христо Стоименов Папазов

Димитър Веселинов Манев

 

131900160

член

Виктория Цветанова Кежева

Димитрина Василева Тасева

 

131900064

Зам.председател

Здравка Асенова Петрова

Валери Иванов Иванов

 

131900032

член

Недка Радева Горнякова

Донка Милева Панчева

 

131900065

Зам.председател

Благовеста Миланова Иванова

Галина Димчева Василева

 

131900066

Зам.председател

Галина Иванова Ташева

Елена Трендафилова Петрова

 

131900043

Зам.председател

Живка Александрова Тонкова

Гинка Димитрова Михайлова

 

131900085

Зам.председател

Николай Костадинов Добрев

Гинка Благова Попчева

 

131900167

член

Стойно Иванов Димитров

Йорданка Йорданова Тонова

 

131900192

член

Красимира Димитрова Павлова

Галя Иванова Папазова

 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.05.2019 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения