Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 87-ЕП
Пазарджик, 15.05.2019

ОТНОСНО: Вземане на решение относно поправка на установени технически грешки в Решение №57 - ЕП от 30.04.2019г. на РИК Пазарджик за назначаване членове на СИК на територията на Община Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК и Решение №57 - ЕП от 30.04.2019г., взето с протокол №8 – ЕП от 30.04.2019г. на РИК-Пазарджик,  РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

Допуска поправка в Решение №57 - ЕП от 30.04.2019г., взето с Протокол № 8 – ЕП от 30.04.2019г. на РИК Пазарджик на установени технически грешки, както следва:

1. В СИК 131900193:

 • вместо Илия Христосков Аваджиев да се чете: Илия Христосков Алваджиев ;

 

 1. В СИК 131900073:
 • вместо Стефка Харалампиева Атанасова , да се чете: Стефка Харалампиева Коцева;
 1. В СИК -131900153:

            - Ели Стоилова Николова вместо с ЕГН……, да се чете ЕГН: ……

 

 

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.05.2019 в 18:12 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения