Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 88-ЕП
Пазарджик, 15.05.2019

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Септември по предложение на Атанас Иванов Узунов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за област Пазарджик в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение Атанас Иванов Узунов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“   за област Пазарджик, регистрирано с вх.№145/13.05.2019г., относно извършване на замяна на член в състав на СИК на територията на община Септември.

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 48 – ЕП/24.04.2019г., взето с Протокол № 6 – ЕП/24.04.2019г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

№ СИК

Длъжност

Освобождава

Назначава

132900001

член

Антонио Василев Грънчаров

Милка Атанасова Василева

132900001

член

Галина Николова Чеширова

Емил Павлов Парев

132900002

член

Станимир Василев Хаджиев

Христо Петров Кендеров

132900003

Зам. председател

Елена Николаева Германова

Йорданка Николова Даскалова - Пенева

132900003

член

Десислава Тодорова Джунева

Веска Иванова Секулова

132900003

член

Йорданка Николова Даскалова - Пенева

Митко Крумов Парев

132900012

член

Росица Лазарова Георгиева

Йордан Василев Кондупишев

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.05.2019 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения