Заседания

Заседание от дата 15.03.2021 от 17:40 часа.

Решения

№ 114 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за утвърждаване на бланка-чернова за отчитане на преференциите при произвеждане изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Район №13 – Пазарджишки.

№ 113 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 112 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх. №2/ЖС от 13.03.2021г., подаден от Борислав Стефанов Малешков по електронната поща на РИК-Пазарджик.

№ 111 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Батак в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 110 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Септември в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 109 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Панагюрище в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 108 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх. 3-ЖС/15.03.2021 11:15, подаден от Борислав Стефанов Малешков.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения