Заседания

Заседание от дата 17.03.2021 от 17:55 часа.

Решения

№ 123 - НС / 17.03.2021

ОТНОСНО : Образуване на секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Сърница и назначаване състав на ПСИК в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 122 - НС / 17.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване състав на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Батак в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 121 - НС / 17.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване състав на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Белово в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 120 - НС / 17.03.2021

ОТНОСНО : Образуване на секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Велинград в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 119 - НС / 17.03.2021

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх. 3-ЖС/15.03.2021 г., подаден от Борислав Стефанов Малешков.

№ 118 - НС / 17.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Лесичово в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 117 - НС / 17.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 116 - НС / 17.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Велинград в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 115 - НС / 17.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Белово по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения