Заседания

Заседание от дата 19.03.2021 от 17:50 часа.

Решения

№ 134 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Велинград в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 133 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на брой секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Пазарджик в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 132 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Произнасяне по жалба с вх. 4-ЖС/19.03.2021 г., подаден от Димитър Иванов Гечев, кандидат за народен представител.

№ 131 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Сърница в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 130 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Велинград в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 129 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Пазарджик в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 128 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Определяне и утвърждаване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания на територията на община Септември и назначаване състав на ПСИК в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 127 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в Тринадесети район – Пазарджик за произвеждане за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 126 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Пазарджик в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 125 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 124 - НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Определяне и утвърждаване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания на територията на община Брацигово в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения