Заседания

Заседание от дата 22.03.2021 от 17:50 часа.

Решения

№ 145 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Заличаване ПСИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

№ 144 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Произнасяне по жалба с вх. № 5-ЖС/22.03.2021 г., подаден от Петя Панайотова Крушева.

№ 143 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 142 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на 2 /два/ броя секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания на територията на община Пазарджик в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 141 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции в КОВИД отделенията на лечебни заведения на територията на Община Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

№ 140 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Септември в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 139 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Ракитово в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 138 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване членове на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания на територията на Община Велинград за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 137 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на брой секции, утвърждаване на единните им номера и назначаване на членове за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания на територията на община Пещера в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 136 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на представители от РИК Пазарджик, за получаване на бюлетините от печатница „Печатница на БНБ“ АД и „ДЕМАКС“ АД и предаване на изборните документи, бюлетини и книжа от Областна администрация и РИК на упълномощени лица от Общинските администрации на: Пазарджик, Велинград, Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Панагюрище, Стрелча, Пещера, Сърница, Ракитово и Септември за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 135 - НС / 22.03.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в решение № 125 – НС/19.03.2021г., взето с Протокол 17 – НС/19.03.2021г. на РИК - Пазарджик.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения