Заседания

Заседание от дата 23.03.2021 от 19:10 часа.

Решения

№ 157 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх. № 6-ЖС/23.03.2021 г., подаден от „Биовет“ АД със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Петър Раков“ № 39, ЕИК 112029879, представлявано от изпълнителния директор Ангел Желязков Иванов относно извършване на нарушение на чл.183, ал.4 от ИК от кандидат за народен представител Златка Цвеева.

№ 156 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Белово в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 155 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Велинград в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 154 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 153 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в решение № 128 – НС/19.03.2021г., взето с Протокол № 17 – НС/19.03.2021г. на РИК - Пазарджик.

№ 152 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Лесичово по предложение на ПП „ГЕРБ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 151 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 150 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП „ДПС“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 149 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замени на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение на Коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 148 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Септември по предложение от Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 147 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Белово в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г.

№ 146 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „БСП за България“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения