Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 267 - ПВР
Пазарджик, 15.11.2016

ОТНОСНО: Жалба, регистриран с вх.№ 16 Ж от 15.11.2016г., от Ради Маджаров, Катя Шкартова и Кирил Кънчев - членове на СИК 130800039 с. Драгиново, общ. Велинград.

Постъпила е жалба, регистриран с вх.№ 16 Ж от 15.11.2016г. по ел.поща на РИК – Пазарджик, от Ради Маджаров, Катя Шкартова и Кирил Кънчев членове на СИК 130800039 с. Драгиново, общ. Велинград  за това, че в навечерието на изборите зам. председателя на комисията Митко Реджепов Алилов най-демонстративно напуснал секцията след като бил упълномощен да замине в Пазарджик, като отговорно лице за което били принудени да търсят друг член.

На основание чл.72, ал.1 т.17, и т.20  от Изборния кодекс

 РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

След извършена проверка ,РИК – Пазарджик установи, че изложените в жалбата твърдения, че Митко Реджепов Алилов ,като зам. председателя на СИК 130800039 –с. Драгиново, общ. Велинград е бил длъжен да предаде изборните книжа и материали в РИК Пазарджик, са неоснователни, тъй като съгласно стр.48 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за секционните избирателни комисии в страната за изборите на президент и вицепрезидент на републиката приети с Решение №38-22 – ПВР/НР от 20.10.2016г на ЦИК , председателя, секретаря и един член на СИК предложени от различни партии и коалиции предават на РИК изборните книжа и материали.

На основание горе изложеното РИК Пазарджик счита ,че зам. председателя на СИК 130800039 – с. Драгиново, общ. Велинград - Митко Реджепов Алилов не е извършил нарушение на изборния кодекс изпълнявайки своите правомощия и задължения, като такъв, тъй като е участвал през целия изборен ден на 13.11.2016г. до неговото приключване и не е бил длъжен да присъства при предаване на изборните книжа и материали в РИК Пазарджик след като председателя е присъствал при предаването и при тръгването от секционната комисия.

 

С оглед на горното РИК Пазарджик,оставя без разглеждане така постъпилата жалба.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.11.2016 в 15:17 часа

Календар

Решения

  • № 267 - ПВР / 15.11.2016

    относно: Жалба, регистриран с вх.№ 16 Ж от 15.11.2016г., от Ради Маджаров, Катя Шкартова и Кирил Кънчев - членове на СИК 130800039 с. Драгиново, общ. Велинград.

  • № 266 - ПВР / 14.11.2016

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13004049 за предаване на протокол за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. (нов избор) с въведен фабричен №4130496, отразяващ резултатите в секция №13 08 00 005.

  • № 265 - ПВР / 14.11.2016

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13003024 за предаване на протокол за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. (нов избор) с въведен фабричен №4130758, отразяващ резултатите в секция №132900007.

всички решения