21.11.2016

График за изплащане възнагражденията на членовете на СИК в община Пазарджик, участвали в изборите на 06.11.2016 г. и 13.11.2016 г.

22 ноември 2016 г.

Секция № 1       до №  12
Секция № 46     до №  57
Секция № 151   до №  166

23 ноември 2016 г.

Секция № 13    до № 23
Секция № 58     до № 68
Секция № 167   до № 177

24 ноември 2016 г.

Секция № 24    до № 34
Секция № 69    до № 79
Секция №178   до № 188


25 ноември 2016 г.

Секция № 35   до № 45
Секция № 80   до № 96
Секция №189  до № 205

Възнагражденията ще се изплащат от 9.00 ч. – до 12.30 ч. и от 14 ч. – до 17.30 ч. в Центъра за информация и услуги на гражданите на бул.”България” №2  гр.  Пазарджик.

13.11.2016

Избирателна Активност към 20:00

  Община 20.00 ч.
Избир.+дописани Брой гласували %
1 Батак 5582 3265 58,49
2 Белово 8008 4606 57,52
3 Брацигово 8124 4607 56,71
4 Велинград 32001 17404 54,39
5 Лесичово 4390 2403 54,74
6 Пазарджик 105144 47874 45,53
7 Панагюрище 22379 11693 52,25
8 Пещера 18871 8658 45,88
9 Ракитово 12956 5607 43,28
10 Септември 22446 12265 54,64
11 Стрелча 4416 2424 54,89
12 Сърница 4234 2562 60,51
  ОБЩО 248551 123368 49,63

 

13.11.2016

Избирателна Активност към 17:00

  Община 17:00
Избир.+дописани Брой гласували %
1 Батак 5582 2777 49,75
2 Белово 8008 3986 49,78
3 Брацигово 8124 3824 47,07
4 Велинград 31987 13514 42,25
5 Лесичово 4390 2012 45,83
6 Пазарджик 105144 39450 37,52
7 Панагюрище 22372 9862 44,08
8 Пещера 18868 7302 38,70
9 Ракитово 12956 4379 33,80
10 Септември 22440 10139 45,18
11 Стрелча 4415 2050 46,43
12 Сърница 4232 2130 50,33
  ОБЩО 248518 101425 40,81

 

13.11.2016

Избирателна Активност към 13:00

  Община 13:00
Избир.+дописани Брой гласували %
1 Батак 5582 1815 32,52
2 Белово 8008 2819 35,20
3 Брацигово 8124 2527 31,11
4 Велинград 31908 8338 26,13
5 Лесичово 4390 1390 31,66
6 Пазарджик 105144 25601 24,35
7 Панагюрище 22366 6517 29,14
8 Пещера 18868 4749 25,17
9 Ракитово 12954 2792 21,55
10 Септември 22431 6915 30,83
11 Стрелча 4389 1408 32,08
12 Сърница 4226 1405 32,08
  ОБЩО 248390 66276 26,68

 

13.11.2016

Избирателна Активност към 10:00

  Община 10:00
Избир.+дописани Брой гласували %
1 Батак 5582 763 13,67
2 Белово 8008 1363 17,02
3 Брацигово 8124 1128 13,88
4 Велинград 31818 2696 8,47
5 Лесичово 4390 671 15,28
6 Пазарджик 105144 10027 9,54
7 Панагюрище 22357 2958 13,23
8 Пещера 18868 2265 12,00
9 Ракитово 12952 1119 8,64
10 Септември 22427 3134 13,97
11 Стрелча 4389 686 15,63
12 Сърница 4226 639 15,12
  ОБЩО 248285 27449 11,06

 

06.11.2016

Избирателна Активност към 20:00

За ПВР

  Община 20.00 ч.
Избир.+дописани Брой гласували % Брой секции, в коите ДО 20,00 ЧАСА е приключило гласуването. Брой секции в коите НЕ Е приключило гласуването ДО 20,00 ЧАСА.
1 Батак 5582 3504 62,77 9 0
2 Белово 8007 4849 60,56 12 0
3 Брацигово 8130 4826 59,36 16 0
4 Велинград 31907 18542 58,11 23 0
5 Лесичово 4388 2664 60,71 10 0
6 Пазарджик 105171 54304 51,63 150 0
7 Панагюрище 22384 13706 61,23 29 0
8 Пещера 18872 9189 48,69 26 0
9 Ракитово 12956 6676 51,53 16 0
10 Септември 22442 13141 58,56 30 0
11 Стрелча 4409 2934 66,55 9 0
12 Сърница 4230 2832 66,95 5 0
  ОБЩО 248478 137167 55,20 335 0

За НР

  Община 20.00 ч.
Избир.+дописани Брой гласували % Брой секции, в коите ДО 20,00 ЧАСА е приключило гласуването. Брой секции в коите НЕ Е приключило гласуването ДО 20,00 ЧАСА.
1 Батак 5582 2750 49,27 9 0
2 Белово 8007 4678 58,42 12 0
3 Брацигово 8130 4495 55,29 16 0
4 Велинград 31895 15559 48,78 53 0
5 Лесичово 4388 2518 57,38 10 0
6 Пазарджик 105170 49607 47,17 150 0
7 Панагюрище 22384 13398 59,86 29 0
8 Пещера 18871 8278 43,87 26 0
9 Ракитово 12956 6098 47,07 16 0
10 Септември 22435 10718 47,77 30 0
11 Стрелча 4409 2728 61,87 9 0
12 Сърница 4230 2125 50,24 5 0
  ОБЩО 248457 122952 49,49 365 0

 

06.11.2016

Избирателна Активност към 17:00

За ПВР

  Община 17.00ч.
Избир.+дописани Брой гласували %
1 Батак 5582 2905 52,04
2 Белово 8007 4108 51,31
3 Брацигово 8130 4048 49,79
4 Велинград 31907 14325 44,90
5 Лесичово 4388 2250 51,28
6 Пазарджик 105171 43266 41,14
7 Панагюрище 22380 11238 50,21
8 Пещера 18868 8053 42,68
9 Ракитово 12955 5449 42,06
10 Септември 22437 10475 46,69
11 Стрелча 4405 2527 57,37
12 Сърница 4230 2364 55,89
  ОБЩО 248460 111008 44,68

 

За НР

  Община 17.00ч.
Избир.+дописани Брой гласували %
1 Батак 5582 2198 39,38
2 Белово 8007 3953 49,37
3 Брацигово 8130 3799 46,73
4 Велинград 31895 12304 38,58
5 Лесичово 4388 2123 48,38
6 Пазарджик 105170 39120 37,20
7 Панагюрище 22380 10921 48,80
8 Пещера 18868 7170 38,00
9 Ракитово 12955 5076 39,18
10 Септември 22425 8399 37,45
11 Стрелча 4404 2301 52,25
12 Сърница 4230 1640 38,77
  ОБЩО 248434 99004 39,85
06.11.2016

Избирателна Активност към 13:00

За ПВР

  Община 13:00
Избир.+дописани Брой гласували %
1 Батак 5582 1753 31,40
2 Белово 8007 2592 32,37
3 Брацигово 8130 2450 30,14
4 Велинград 31856 7630 23,95
5 Лесичово 4388 1491 33,98
6 Пазарджик 105171 24983 23,75
7 Панагюрище 22366 6641 29,69
8 Пещера 18868 4974 26,36
9 Ракитово 12956 3214 24,81
10 Септември 22401 6553 29,25
11 Стрелча 4388 1634 37,24
12 Сърница 4227 1422 37,24
  ОБЩО 248340 65337 26,31

 

За НР

  Община 13:00
Избир.+дописани Брой гласували %
1 Батак 5582 1368 24,51
2 Белово 8007 2511 31,36
3 Брацигово 8130 2377 29,24
4 Велинград 31853 6693 21,01
5 Лесичово 4388 1307 29,79
6 Пазарджик 105170 22477 21,37
7 Панагюрище 22366 6417 28,69
8 Пещера 18868 4352 23,07
9 Ракитово 12956 3003 23,18
10 Септември 22394 5188 23,17
11 Стрелча 4387 1450 33,05
12 Сърница 4227 940 22,24
  ОБЩО 248328 58083 23,39

 

06.11.2016

Избирателна Активност към 10:00

За ПВР

  Община 10:00
Избир.+дописани Брой гласували %
1 Батак 5582 734 13,15
2 Белово 8007 1174 14,66
3 Брацигово 8130 1082 13,31
4 Велинград 31807 2748 8,64
5 Лесичово 4388 604 13,76
6 Пазарджик 105171 9139 8,69
7 Панагюрище 22366 3019 13,50
8 Пещера 18868 2085 11,05
9 Ракитово 12955 1437 11,09
10 Септември 22401 2615 11,67
11 Стрелча 4387 727 16,57
12 Сърница 4227 741 17,53
  ОБЩО 248289 26105 10,51

 

За НР

  Община 10:00
Избир.+дописани Брой гласували %
1 Батак 5582 547 9,80
2 Белово 8007 1120 13,99
3 Брацигово 8130 1057 13,00
4 Велинград 31801 2447 7,69
5 Лесичово 4388 581 13,24
6 Пазарджик 105170 8295 7,89
7 Панагюрище 22366 2907 13,00
8 Пещера 18868 1832 9,71
9 Ракитово 12955 1344 10,37
10 Септември 22394 2232 9,97
11 Стрелча 4386 673 15,34
12 Сърница 4227 483 11,43
  ОБЩО 248274 23518 9,47

 

04.11.2016

Брой секции

Oбщ брой на секциите - 365

Брой на секциите открити в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, места за лишаване от свобода и задържане - 10

Брой на подвижните избирателни секции - 2

02.11.2016

Получаване на изборни книжа, материали и избирателни списъци на 05.11.2016 г. / събота/

Получаване на изборни книжа, материали и избирателни списъци на 05.11.2016 г. / събота/, както    следва:

За кметствата на община Пазарджик: от 8.30 ч. до 13.00 ч. по следните направления:

 

 

Населено място, местонахождение на изборна секция

№ на секцията

 

приблизителен

час на пристигане

 

       МПС

 

І-во направление-60км.

 

        

 

 

    

 

 

 

ФОРД

 

РА 5170 BР

 

Петър

Кацаров

 

1

Добровница

164,200

         09.00

2

Мало Конаре

172,173,174,175

         09.40

3

Пищигово

197

         10.30

4

Крали Марко

198

         10.45

5

Черногорово

191,192

         11.00

6

Тополи дол

194

         11.30

7

Овчеполци

193

         11.50

8

Цар Асен

196

         12.20

9

Росен

195

         12.40

10

Ивайло

168,169,170

         13.00

 

 

ІІ-ро направление-40км.

 

 

    

 

 

 

 

ПЕЖО

БОКСЕР

 

РА 4635 АТ

 

Красимир

Гайдаров

1

Главиница

159,160,204

         09.00

2

Алеко Константиново

151,152,153

         09.40

3

Дебращица

163

         10.20

4

Црънча

188,202

         10.40

5

Паталеница

181,182

         11.10

6

Ляхово

171

         11.40

7

Братаница

155,156

         12.00

8

Звъничево

166,167

         12.30

9

Мокрище

177,178

         13.00

 

 

ІІІ-то направление-70км

 

        

 

 

 

       РЕНО

МАСТЕР

 

РА 0173 ВН

 

Николай

Атанасов

1

Юнаците

189,190

        09.00

2

Величково

157

         10.00

3

Драгор

165,205

         10.40

4

Сарая

183,201

         11.20

5

Гелеменово

158

         12.00

6

Априлци

154

         12.30

7

Сбор

184

         13.00

 

 

ІV-то направление- 45км

 

       

 

 

 

ФИАТ

СКУДО

 

РА 91 31 ВР

 

Георги

Углeшов

1

Мирянци

176

         09.00

2

Синитево

185,186

         09.30

3

Огняново

179,180,203

         10.15

4

Хаджиево

187

         11.15

5

Говедаре

161,162

         12.00

 

 

За град Пазарджик - получаване на изборни книжа, материали и избирателни списъци във фоайето на зала “М. Г.Атанасов” на 05.11.2016 г. от 12.00 ч. до 16.00 ч. както следва:

 

Място за гласуване

Номер на

секцията

Час за

получаване

1

Библиотека “Н.Фурнаджиев”, ул.”Любен Боянов”№3

 

1, 2

 

 

 

 

12.00 ч.

2

НУ “Отец Паисий”, ул. “Константин Величков” №48

 

     3,5,6

3

ПГ по облекло, ул. “Граф Игнатиев”№3а

 

4

4

Гимназия ”Иван С. Аксаков”, ул. “Сан Стефано”№1

 

7

5

ІІІ ОУ “Проф. Ив. Батаклиев”, ул. “Константин Величков”18

 

8,9

6

Областен съвет СОСЗ, ул. “Ал. Стамболийски” №16, ет.І

 

10

 

 

12.10 ч.

 

7

Клуб на инвалидите в България, ул.”Ал.Стамболийски”16

11

 

8

ІІ ОУ “Стефан Захариев”, ул. “Васил Петлешков” №1

 

14,48,49,50

9

НУ ”Никола Фурнаджиев”, ул. “Цанко Церковски”№1

 

13,75,79

 

 

12.20 ч.

10

ПГ по механо-електротехника, ул. “Цар Освободител”№105

 

12

11

ПГ по икономика и мениджмънт, ул. “Осми март” №1

 

15,16

12

СОУ “Георги Брегов”, ул. “Георги Бенковски”

 

17,19,80

12.30ч.

13

Клуб на пенсионера, ул.”Братя Консулови” №39

 

       18

 

12.40 ч.

14

ЦДГ №3 “Пролет”, ул. “Цар Симеон” №17

 

     20, 21

15

Регионална здравна инспекция (ХЕИ), ул.”Болнична” № 15

27

 

12.50 ч.

16

Управление на “МБАЛ – Пазарджик” ( деканат),                      ул. “Болнична” № 17

52,78

17

І ОУ “Св. Климент Охридски”, ул “Васил Левски” №58

 

     24,46

 

13.00 ч.

18

Помощно училище ”Иван Вазов”, ул. “Веслец” №2а

 

     25,47

19

СОУ ”Д-р Петър Берон”, ул. “Неофит Бозвели” №27

 

   22,23,26

13.10 ч.

20

VІІ ОУ” Христо Ботев”, ул. “Димитър Греков” №60

 

28,36,37,74

13.20 ч.

21

Дом за стари хора “Гавраил Кръстевич”,ул.”Болнична”№19

 

         29

13.30 ч.

22

НУ ” Васил Друмев”, ул. Булаир” №25

 

30,31,32,90

13.40 ч.

23

ІV ОУ “Христо Смирненски”, бул. “Кн. Мария Луиза”

 

34,35

13.50 ч.

24

V Прогимназия ”Св.св. Кирил и Методий”,ул. “Бузлуджа”59

 

43,44,83,85

14.00 ч.

25

ЦДГ ”Върбица”, ул.”Преспа”

 

     42,76

14.10 ч.

26

ЦДГ ”Зорница”, ул. “Пловдивска”

 

53,54,89

14.20ч

Място за гласуване

Номер на

секцията

Час за

получаване

27

ОДЗ “Здравец”, ул. “Васил Априлов”

 

      55,56

14.30 ч.

28

СОУ ”Георги Бенковски”, бул. “Христо Ботев” №99

 

67,68,69,87

 

14.40 ч.

29

СОУ ” Димитър Гачев”, ул. “Рила”№2

 

72,73,77,84

14.50 ч.

30

Читалище “ Виделина”, ул. “ Виделина”№1

 

33

 

 

15.00 ч.

31

Клуб на пенсионера №3, ул. “Димитър Греков”

 

38

32

Зона на здравето, ул. “Д-р Никола Ламбрев”

 

39

33

Средношколско общежитие, ул.”Градинарска” № 37

40

 

 

 

15.10 ч.

34

Спортна зала “Младост”, ул.”Ал.Стамболийски” №52

 

41

35

ОДЗ “Снежанка” ул.”Цар Калоян” №34

 

       45

36

Клуб на пенсионера, ул.”Марица” №20

 

51

15.20 ч.

37

VІ ОУ ” Любен Каравелов”, ул. “Панайот Волов”

 

   57,65,81

38

ОДЗ №8 ”Валентина Терешкова”, ул.”Райко Алексиев”

 

       58,66

 

15.30 ч.

39

ДДМУИ ”Вяра,Надежда и Любов”, ул. “Райко Алексиев”

 

       59,82

40

НУ ”Георги С. Раковски”, ул. “Гарибалди” №5

60,61,86,91

 

 

15.40 ч.

41

Читалище “ Христо Ботев”, ул. “Георги Бенковски”

 

       62

42

Езикова гимназия ”Бертолт Брехт”, ул. “Пирдоп” №1

 

     63,64

 

 

15.50 ч

43

ОДЗ №6 “Юри Гагарин”, ул. “Осми март”

70,71

 

44

Клуб на пенсионера №4, на ул. ”Росица” № 42

 

88

45

“МБАЛ Пазарджик” АД, ул. “Болнична” №21

         92

 

16.00 ч.

46

Държавна психиатрична болница, ул. ”Болнична”№24

93

47

Затвор – Пазарджик, ул. “Георги Бенковски” №153

94

 

48

Следствен арест, пл. "Съединение" №2

 

95

49

Подвижна секция

96

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Изборните книжа, материали избирателни списъци и протоколи и ще се получават от председател, зам. председател/секретар на СИК само срeщу представяне на удостоверение от РИК за назначаването им за такива и лична карта
 2. Графикът да се спазва стриктно с оглед на по-рационалното използване на транспорта и осигуряване охраната на местата за гласуване.
01.11.2016

Обучение на членовете от секциите с машинно гласуване

На 03.11.2016г. от 18.30ч. ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии, където има определено машинно гласуване в Пленарна зала на Община Пазарджик.

 

Район № 13 – Пазарджик, гр. Велинград

 

130800006

130800007

 

ЦДГ „Радост“, бул. „Съединение“ № 139

 

Район № 13 – Пазарджик, гр. Пазарджик

 

131900003

131900005

131900006

 

НУ „Отец Паисий“ на ул. „К. Величков“ № 48

 

131900067

131900068

131900069

 

СОУ „Георги Бенковски“ на бул. „Христо Ботев“ № 99

 

131900030

131900031

131900032

НУ „Васил Друмев“ на ул. „Булаир“ № 25

 

131900008

131900009

 

ІІІ ОУ „Професор Иван Батаклиев“ на ул. „К. Величков“ № 18

 

Район № 13 – Пазарджик, гр. Ракитово

 

132400003

132400004

 

ул. „Ал. Стамболийски“ № 16, ПГ „Христо Смирненски“

31.10.2016

Важно за гласоподаватели с увредено зрение или затруднения в придвижването

Съгласно чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и т.14 на Решение №3563-ПВР/НР от 21.09.2016 г.на Централната избирателна комисия за обезпечаване възможността за придвижване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 06.11.2016 г. ще се приемат заявки в:

Община

Адрес за контакт

Телефон за контакт

Дата/Час

Батак

За гр. Батак – пл. „Освобождение” 5, фронт-офис

 

03553/20 21

03553/22 60

 

 

От 31.10 до изборния ден

всеки работен ден

08:00 – 12:00 ч. 

и

13:00-17:00 ч.

За кметство Нова махала – ул. „Търговска” 78

 

03555/22 22

03555/22 61

0894449239

 

За кметство Фотиново – ул. „Първа” 25

0895415453

0888797507

Белово

Община Белово,
ул. „Орфей” 4А

03581/27 70

В изборния ден 

Брацигово

Общинска администрация Брацигово,
ул. „Атанас Кабов” 6а, ст.4

03552/20 54

03552/20 65

0897809450

0893460420

В изборния ден

Велинград

бул."Хан Аспарух" №35

0359 53140

За периода

от 02.11.201 г. до 05.11.2016г.

от 9.00ч. до 16.00ч.


В изборния ден (6.11.2016г.)
от 7.00ч. до 16.00ч.

Лесичово

 

 

№ 131400001

тел. 03517/22 21  0893697467

 

 

№ 131400002

тел. 0884926178

 

До 3.11.2016г.

08:30- 17:00

 № 131400003
№ 131400010


тел. 0879252932 и 0884894629

 

 

№ 131400004 
№ 131400005

тел. 0893697467 и 0884926178

 

 

№ 131400006


тел. 0884838465

 

№ 131400007

тел. 0884886561

 

№ 131400008 и 131400009

тел. 0884505241

 

Пазарджик

Община Пазарджик, бул. „България” 2

034/40 23 59

 

В изборния ден

07:00 – 20:00

Панагюрище

Община Панагюрище, пл. „20 април” 13

0885004339

 

За периода 31.10-04.11.2016г.

09:00 – 17:00

В изборния ден

07:30-19:00

Пещера

Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” 17

0350/6 22 08

0350/ 6 22 03

За периода 31.10-04.11.2016г.

8:30 до 12:30 ч.

и

13:30 ч. до 17:30 ч.

 

В изборния ден

07:00 – 19:30ч.

Ракитово

Община Ракитово, Център за информация и услуги, ул. „Иван Клинчаров” 57

03542/20 44

03542/20 25

За периода 31.10-04.11.2016г.

09:00-16:00

В изборния ден

07:00 – 20:00ч.

Септември

Общински център ул. „Ал. Стамболийски” 37А

03561/70 24

В изборния ден

Стрелча

Община Стрелча, пл. „Дружба” 2

За избиратели в секции 133200001, 133200002, 133200003, 133200004, 133200005

тел. 0886013901

 

За периода 31.10-04.11.2016г.

 

8:30 – 17:30

За избиратели в секция 133200006

Тел. 035392222

 

За избиратели в секция 133200007

Тел. 0894851030

 

За избиратели в секция 133200008

Тел. 0886886112

 

 

За избиратели в секция 133200009 тел. 0898428035

Сърница

Община Сърница,

Ул. „Свобода” 20

0899195975

/Мехмед Бозов/

В изборния ден

 

28.10.2016

Важно за СИК

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук.

25.10.2016

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Дата / час

Община

Място на провеждане

Представители на РИК

29.10.2016 г., от 14.00 ч.

Батак

НЧ „Четвърти май“, гр.Батак

Ивайла Георгиева

Сашо Гешев

31.10.2016 г. от 17.30 ч.

Белово

Зала на Общински съвет, гр.Белово

Стойко Власев

Петър Белчев

28.10.2016 г., от 17.00 ч.

Брацигово

Зала на Младежки дом, гр.Брацигово

Али Чешмеджиев

Атанаска Гочева

29.10.2016 г.от 11.00 ч.

Велинград

Зала на Община Велинград, гр.Велинград

Йордан Кожухаров

Георги Добрев

Васвие Мехмедова

01.11.2016 г. от 18.00 ч.

Лесичово

Зала на Общински съвет, с.Лесичово

Янчо Дрянов

Емилия Лазарова

31.10.2016 г., от 17.00 ч.

от СИК № 001 до СИК №046

от 18.30 ч.

от СИК № 047 до СИК №096

Пазарджик

Пленарна зала на Община Пазарджик, гр.Пазарджик

Йордан Кожухаров

Емилия Лазарова

Петър Мулешков

Васвие Мехмедова

01.11.2016 г., от 17.00 ч.

от СИК № 151 до СИК № 176

от 18.30 ч.

от СИК № 177 до СИК №205

Пазарджик

Пленарна зала на Община Пазарджик, гр.Пазарджик

Йордан Кожухаров

Емилия Лазарова

Петър Мулешков

Васвие Мехмедова

28.10.2016 г. от 17.30 ч.

Панагюрище

Зала на Община Панагюрище, гр.Панагюрище

Йордан Димитров

Петър Мулешков

28.10.2016 г., от 18.00 ч.

Пещера

НЧ „Развитие“, гр.Пещера

Али Чешмеджиев

Атанаска Гочева

29.10.2016 г., от 11.30 ч.

Ракитово

Зала на Община Ракитово, гр.Ракитово

Ивайла Георгиева

Сашо Гешев

01.11.2016 г. от 18.00 ч.

Септември

Младежки дом, гр. Септември

Стойко Власев

Петър Белчев

28.10.2016 г. от 14.30 ч.

Стрелча

Младежки дом, гр. Стрелча

Йордан Димитров

Петър Мулешков

28.10.2016 г. от 14.30 ч.

Сърница

Зала на Община Сърница, гр.Сърница

Йордан Кожухаров

Георги Добрев

Васвие Мехмедова

 

25.10.2016

Образец на Excel файл за застъпници

 1. Обръщаме внимание, че съгласно становище на ЦИК, възрастта на застъпниците следва да бъде не по-малка от 18 години към датата на вписването им в регистъра, а не към деня на изборите, тъй като те започват да изпълняват функциите си от деня на вписването им в регистъра.
 2. Застъпници се регистрират само от партиите, коалициите и инициативните комитети, които са издигнали кандидати за президент и вицепрезидент.

Образец на Excel файл, който има някои вградени проверки

24.10.2016

Секции за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

Батак

№130300001 - гр.Батак, ул. „Бр.Вранчеви“ № 4 (кафе-аперитив „Ръжанка“)

№130300008 - с.Нова махала , ул. „Търговска“ № 18А (Клуб на пенсионера)

№130300009-с.Фотиново, ул. „Петнадесета“ № 12 (ОУ „Климент Охридски“)

 

Белово

130400004 - гр.Белово, кв. Малко Белово, ул. „Йордан Говедаров“№21(Читалище)

130400007 – с.Дъбравите, ул. „Втора“ №1 (Кметство)

 

Брацигово

 №130600003 – гр. Брацигово, ул.“Христо Гюлеметов“ №1

 

Велинград

№130800006 - гр.Велинград, бул. „Съединение“ №139 (ЦДГ „Радост“)

№130800013 - гр.Велинград, кв.Лъджене, бул. „Хан Аспарух“ №11 (Клуб на пенсионера)

№130800018 - гр.Велинград, кв.Чепино, ул. „Добри Чинтулов“ №4 (ЦДГ „Еделвайс“)

№130800036 - с.Драгиново,  ул. „Кирил и Методий“ №1 (СОУ „Методи Драгинов“, ет.1)

№130800043 - с.Св.Петка,  ул. „Арапчал“ №24 (СОУ „Христо Смирненски“, ет.1)

 

Лесичово

№131400001 – с. Лесичово, „Площад 14-ти Септември“ №2 (Народно читалище „Отец Паисий - 1890“)

№131400002 - с. Боримечково, ул.“Втора“№1 (Народно читалище  „Пробуда - 1930“)

№131400003 – с. Динката, ул. „Първа“№2 (Народно читалище „Пробуда-1914“)

№131400004 – с. Калугерово, ул. „Площад“№5 (Туристическо-посетителски информационен център)

№131400006 - с. Памидово, ул.“Първа“№24 А(Народно читалище „Христо Ботев-1938г.“)

№131400007 - с. Церово, ул.“Първа“№32 (Народно читалище „Георги Бенковски-1900г.“)

№131400009 - с. Щърково,  ул. „Дванадесета“№4 (Дом за възрастни хора с физически увреждания „Света Петка“)

 

Пазарджик

№131900001  - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“№3 (Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)

№131900002 - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“№3(Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)

№131900011 -  гр. Пазарджик , ул. „Ал. Стамболийски“№16, ет. 1 (Клуб на инвалидите в България)

№131900029 – гр. Пазарджик,  ул. „Болнична „№19 (Дом за стари хора „Гавраил Кръстевич“)

№131900063 – гр. Пазарджик , ул. „Пирдоп“№1 (ЕГ“Б. Брехт“)

№131900064 - гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“№1 (ЕГ“Б. Брехт“)

№131900075 - гр. Пазарджик , ул. „Цанко Церковски“№1 (НУ“Н. Фурнаджиев“)

№131900079 -  гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“№1 (НУ“Н. Фурнаджиев“)

№131900013 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“№1 (НУ“Н. Фурнаджиев“)

№131900067 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СОУ“Г. Бенковски“)

№131900068 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СОУ“Г. Бенковски“)

№131900069 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СОУ“Г. Бенковски“)

№131900087 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СОУ“Г. Бенковски“)

№131900038 - гр. Пазарджик, Клуб на пенсионера №3, ул.“Д. Греков“/моста на „Лютата“/

№131900088 - гр. Пазарджик, ул. „Росица“№42 (Клуб на пенсионера №4)

№131900185 - с. Синитово,  ОУ „В. Априлов“,

№131900186 - с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,

№131900191 - с. Черногорово, НУ „Св.Св. Кирил и Методий“

№131900203 - с. Огняново, Стол на земеделската кооперация

 

Панагюрище

 №132000011 - гр.Панагюрище, ул. „Делчо Наплатанов“ № 2 (Клуб на пенсионера)

 

Пещера

№132100001 – гр. Пещера, ул. „Младост“№10 (ОУ „Михаил Куманов“, ет.1)

 

Ракитово

№132400002 - гр.Ракитово, ул. „Братя Кръстини“ №2 (ПУ „Д-р Петър Берон“ - интернат /южен вход/)

№132400009 - гр.Костандово, пл. „Европа“ №1 (ОУ „Неофит Рилски“ /северен вход/)

№132400013 - с. Дорково,  ул. „Хр. Ботев“ №2 (ОУ „Христо Ботев“)

 

Септември

№132900005 - гр. Септември, бул. „България“ №  77 (Клуб на пенсионера)

№132900011 - с. Варвара, ул. „Първа“ № 21 (Клуб на пенсионера)

№132900018 - с. Виноградец,  ул. „Първа“ № 42 (Бивш ресторант на кооперацията)

 

Стрелча

№133200001 - гр.Стрелча, ул. „Дружба“ №1, (Клуб на пенсионера в сградата на НЧ „Просвещение 1871“)

 

Сърница

№133900001 - гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 13 (Клуб на пенсионера)

№133900005 – с. Медени поляни, ОУ „Г.С.Раковски“

 

11.10.2016

Важно за избирателите!

На 22 октомври 2016 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум  насрочени за 06 ноември 2016г.

Заявлението се подава до кмета на общината или до кметския наместник в писмена форма по образец  Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 267 - ПВР / 15.11.2016

  относно: Жалба, регистриран с вх.№ 16 Ж от 15.11.2016г., от Ради Маджаров, Катя Шкартова и Кирил Кънчев - членове на СИК 130800039 с. Драгиново, общ. Велинград.

 • № 266 - ПВР / 14.11.2016

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13004049 за предаване на протокол за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. (нов избор) с въведен фабричен №4130496, отразяващ резултатите в секция №13 08 00 005.

 • № 265 - ПВР / 14.11.2016

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13003024 за предаване на протокол за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. (нов избор) с въведен фабричен №4130758, отразяващ резултатите в секция №132900007.

всички решения