№ 173 - НС / 26.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Стрелча по предложение на ПП ВОЛЯ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 172 - НС / 26.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Батак по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 171 - НС / 26.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Пазарджик по предложение на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 170-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх. №7/ЖС от 25.03.2021г., подаден от Борислав Стефанов Малешков.

№ 169-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 168-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 167-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на територията на изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 166-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 165-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Батак по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 164-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на Коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 163-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Велинград по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 162-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на Коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 161-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Лесичово по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 160-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 159-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 158-НС / 25.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 157 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх. № 6-ЖС/23.03.2021 г., подаден от „Биовет“ АД със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Петър Раков“ № 39, ЕИК 112029879, представлявано от изпълнителния директор Ангел Желязков Иванов относно извършване на нарушение на чл.183, ал.4 от ИК от кандидат за народен представител Златка Цвеева.

№ 156 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Белово в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 155 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Велинград в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 154 - НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения