№ 113 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 112 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх. №2/ЖС от 13.03.2021г., подаден от Борислав Стефанов Малешков по електронната поща на РИК-Пазарджик.

№ 111 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Батак в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 110 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Септември в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 109 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Панагюрище в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 108 - НС / 15.03.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх. 3-ЖС/15.03.2021 11:15, подаден от Борислав Стефанов Малешков.

№ 107 - НС / 13.03.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх. №2/ЖС от 13.03.2021г., подаден от Борислав Стефанов Малешков.

№ 106 - НС / 12.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член на СИК на територията на община Батак по предложение на коалиция „БСП за България“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 105 - НС / 12.03.2021

ОТНОСНО : Образуване на две избирателни секции на територията на изборен район 13 - Пазарджишки, във връзка с провеждане на избори за народни представители на Народното събрание на 04.04.2021г.

№ 104 - НС / 12.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член на СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ДПС“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 103 - НС / 12.03.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за утвърждаване на образец на бюлетината за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г., номера и наименования на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети от РИК Пазарджик, одобряване тиража на бюлетините за Район №13 – Пазарджишки.

№ 102 - НС / 12.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член на СИК на територията на община Брацигово по предложение на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 101 - НС / 12.03.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в решение №33 – НС/26.02.2021г., взето с Протокол 5 – НС/26.02.2021г. на РИК - Пазарджик.

№ 100 - НС / 12.03.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в решение №94 – НС/09.03.2021г., взето с Протокол 11 – НС/09.03.2021г. на РИК - Пазарджик.

№ 99 - НС / 10.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция БСП за България в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 98 - НС / 10.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 97 - НС / 10.03.2021

ОТНОСНО : Образуване на 2 секции за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия и утвърждаване на техните номера на територията на община Белово за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 96 - НС / 10.03.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх. №1/ЖС от 10.03.2021г., подаден от Борислав Стефанов Малешков.

№ 95 - НС / 10.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член и заличаване на резервен член на СИК на територията на община Септември по предложение на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 94 - НС / 09.03.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение №58/28.02.2021г. за назначаване на членове на СИК на територията на община Велинград в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения