№ 13 - НС / 17.02.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Пазарджик, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

№ 12 - НС / 17.02.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Брацигово, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

№ 11 - НС / 17.02.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Велинград, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

№ 10 - НС / 17.02.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Сърница, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

№ 9 - НС / 17.02.2021

ОТНОСНО : Броя на членовете на Секционните избирателни комисии в 13-ти МИР Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

№ 8 - НС / 17.02.2021

ОТНОСНО : Вземане на Решение за определяне член от комисията за маркиране на печата.

№ 7 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Реквизити и начин на защита на печата на РИК Пазарджик.

№ 6 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Разпределение на отговорностите на членовете на РИК Пазарджик по общини за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г..

№ 5 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на експерти и технически сътрудници към РИК Пазарджик във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

№ 4 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Разпределение на функциите между членовете на РИК Пазарджик по повод организацията във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за Народни представители на 04.04.2021 г.

№ 3 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : График на дежурствата на РИК - Пазарджик произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

№ 2 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Начина на обявяването на решенията на Районната избирателна комисия - Пазарджик за произвеждане на изборите за Народни представители на 04.04.2021 г.

№ 1 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Номерацията на Решенията на РИК-Пазарджик за произвеждане на изборите за Народни представители на 04.04.2021г.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения