Заседания

Заседание от дата 05.03.2021 от 18:40 часа.

Заседание от дата 02.03.2021 от 18:50 часа.

Заседание от дата 01.03.2021 от 18:45 часа.

Заседание от дата 28.02.2021 от 17:20 часа.

Заседание от дата 27.02.2021 от 17:15 часа.

Заседание от дата 26.02.2021 от 18:00 часа.

Заседание от дата 23.02.2021 от 18:00 часа.

Заседание от дата 17.02.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 13.02.2021 от 10:30 часа.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения