Заседания

Заседание от дата 26.03.2023 от 14:30 часа.

Решения

№ 153-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 152-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Брацигово по предложение на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 151-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 150-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх. № 14-ЖС/25.03.2023 г., 15,23 ч. от Васил Тодев, за систематично неспазване на Заповед № 224 от 16.02.2023 г. на кмета на Община Велинград.

№ 149-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 148-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх. № 13-ЖС/25.03.2023г., 10,50 ч. от Борис Владимиров Борисов.

№ 147-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 146-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Приемането от РИК Пазарджик на протоколи и въвеждането им в изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД за изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 145-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Определяне членове на РИК Пазарджик, които да подписват и предават изборните книжа и материали на СИК.

№ 144-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023г.

№ 143-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 142-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на КП „ГЕРБ-СДС“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 141-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на КП „ГЕРБ-СДС“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 140-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Брацигово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 139-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Панагюрище по предложение на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 138-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Панагюрище по предложение на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 137-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера по предложение на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 136-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Батак по предложение на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 135-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Стрелча по предложение на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 134-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в ПСИК на територията на Община Септември по предложение на КП „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 133-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на КП „ГЕРБ-СДС“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 132-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Панагюрище по предложение на КП „ГЕРБ-СДС“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 131-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в ПСИК на територията на Община Септември по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 130-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 129-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в ПСИК на територията на Община Лесичово по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 128-НС / 26.03.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Лесичово по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

Календар

Решения

  • № 305-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

  • № 304-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

  • № 303-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения