№ 24-НС / 15.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Лесичово, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 23-НС / 15.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Ракитово, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 22-НС / 15.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Пещера, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 21-НС / 15.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Панагюрище, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 20-НС / 15.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Пазарджик, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 19-НС / 15.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Велинград, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 18-НС / 15.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Брацигово, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 17-НС / 15.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Белово, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 16-НС / 15.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Батак, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 15-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 14-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Броя на членовете на секционните избирателни комисии в 13-ти МИР Пазарджик за произвеждане на народни представители на 2 април 2023 г.

№ 13-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри в Районна избирателна комисия Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 12-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02.04.2023 г.

№ 11-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Разпределение на отговорностите на членовете на РИК Пазарджик по общини за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 10-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на експерти и технически сътрудници към РИК Пазарджик във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

№ 9-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Разпределение на функциите между членовете на РИК Пазарджик по повод организацията във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за Народни представители на 02.04.2023 г.

№ 8-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : График на дежурствата на РИК - Пазарджик произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия

№ 7-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : реда за свикване на заседания и начина на приемане на решенията от РИК 13 - Пазарджик при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 6-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на буквени символи към поредната номерация на входящите регистри за изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 5-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Приемане на УКАЗАНИЯ при обработване и защита на лични данни в Районна избирателна комисия 13 – Пазарджик.

Календар

Решения

  • № 104-НС / 19.03.2023

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 103-НС / 19.03.2023

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 102-НС / 19.03.2023

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

всички решения